Skip to main content
Home » Digitalisering » Digital transformasjon – betraktninger av Anita Hager
Digitalisering

Digital transformasjon – betraktninger av Anita Hager

Foto: Sølvar Flatmo

Anita Hager

Daglig leder, Intek

Foto: GMEProduction

Det er ingen som vet hvordan fremtiden vil se ut, man kan kun anta. Men det vi vet, er at forandringer skjer raskere enn noen gang tidligere.

Det som virket som science fiction for noen år siden, er plutselig blitt en realitet. Selvkjørende biler finnes på markedet allerede. Droner blir smartere, og de utvikles til stadig nye bruksområder. Om få år er det ikke utenkelig at du kan bli fraktet til sykehus av en.

Intelligent infrastruktur

Infrastruktur blir også mer intelligent, og benyttes i større grad. Innhenting av data gjøres på mange måter allerede, for eksempel kan energi og vannforbruk leses av når renovasjonsbilen kjører forbi huset. Når det gjelder vann, så finnes det muligheter til å kunne gi kun livsnødvendige rasjoner per dag hvis man ikke betaler regningen. Enkelte nye hus blir i dag levert med en minnepenn, denne inneholder mye av benyttet materiell. Her beskrives fargekode på malingen, hvilke vaskemidler som er egnet for gulvet, og hvilke reservedeler som trengs hvis noe går i stykker.

Alt digitaliseres

Fremover vil nesten alt som kan digitaliseres, bli digitalisert.

Når det gjelder utdanning, så har dagens samfunn ført til at det er mindre forskjell på om man har høyskoleutdanning eller ikke, kontra tidligere. Via medier som Google og YouTube søker, tilegner og bruker unge informasjon på en helt annen måte. Jeg tror også at skolesystemet vil endres betraktelig, hvor digitale medier benyttes i større grad. Dette vil skape mer engasjement hos elevene, samt mindre forskjeller på undervisningskvaliteten. Muligheter for mer individuell læring etter brukernivå vil bli en naturlig konsekvens av dette.

Smarte fabrikker

Fremtidens fabrikker vil bli smartere, og man vil i mindre grad se produksjonslinjer som skal kjøre samme produkt i mange år. Dette vil kreve raskere omstilling og mer fleksible linjer. Det man tidligere gjorde med spesialbygde linjer, vil bli erstattet med robot og annen ny teknologi. Spesielt vil deteksjon med kamera kunne løse utrolig mange ulike oppgaver. Kvalitetskontroll vil være en del av dette, og maskiner vil automatisk kunne korrigere seg selv. «Fail fast – learn faster» er begreper som bare er i startgropa.

Selvkjørende kjøretøy vil erstatte mange tradisjonelle samlebånd, og dette vil øke fleksibilitet til omstilling. Industri 4.0 er ikke et moteord, men en realitet. Det som er uvisst er hvor mye industri vi har fremover i Norge, for per nå automatiserer mange andre land mer enn oss.

Våre hverdager kommer også til å forandre seg, og vi kommer til å tilpasse oss sirkulærøkonomi i stor grad. Vi blir tvunget til å redusere energiforbruk, samt benytte grønn og fornybar energi. Forenkling av arbeidsoppgaver og utstyr for tunge løft fortsetter å øke. Olje vil fortsatt være viktig for Norge i mange år fremover, men vel så viktig er satsing på smart industri og logistikk-løsninger. Batterifabrikkene i Norge er noen eksempler på dette.

Vi hos Intek har stor tro på en fortsatt god fremtid for Norge, men det må iverksettes tiltak NÅ!

Av Anita Hager, daglig leder i INTEK

Next article