Skip to main content
Home » Digitalisering » Skal gjøre datadrevet innovasjon enklere
Kunstig intelligens

Skal gjøre datadrevet innovasjon enklere

Foto: Getty Images

DigitalNorway vil gjøre mer data fra private og offentlige kilder lettere tilgjengelig slik at flere bedrifter kan benytte dataene til å utvikle nye tjenester og løsninger.

Flere og flere bedrifter utforsker nytten av kunstig intelligens, eller annen avansert analyse, for å skape ny verdi og innsikt. For å få til dette er vi avhengige av å tilgjengeliggjøre data og sørge for at de er anvendbare for nye brukere.

– Vi er inne i en tid der flere bedrifter ønsker å ta del i økt datadrevet innovasjon i sine verdikjeder. I DigitalNorway jobber vi aktivt for at små og mellomstore bedrifter skal ha tilgang til kompetanse og data for å få dette til, sier Helge Dahl Jørgensen, prosjektleder i DigitalNorway.

Helge Dahl Jørgensen

Prosjektleder i DigitalNorway

En løsning som kan ivareta alle problemstillingene(

Å gjøre datasett og datastrømmer gode, strukturerte og tilgjengelige krever kompetanse, løsninger og infrastruktur de fleste norske bedrifter, og mindre offentlige virksomheter, ikke har selv. De har dermed behov for ny kompetanse og et sted de kan henvende seg for å få hjelp.

– Vi har avdekket hvilke elementer som må på plass for å få dette til. Det første er å skaffe en bedre oversikt over hvilke datasett og datastrømmer som er tilgjengelige. Det er for mange eksempler på aktører som ønsker en viss type data og ikke vet hvor de finnes, fortsetter Dahl Jørgensen.

Kvalitetssikring

I tillegg må det lages systemer for hvordan inputen fra disse dataene kan kvalitetssikres. Blant annet er det behov for enkle løsninger for å innhente samtykke for å benytte dem.

– Hvis noen skal bygge en ny tjeneste som baserer seg på en bestemt datastrøm er det helt avgjørende at denne strømmen ikke stopper opp, men vedvarer med god nok og kjent kvalitet, hvis ikke står hele forretningsmodellen i fare. Vi må avklare juridiske forhold, og forhold som bruksrettigheter, personvern og sporbarhet. I tillegg trengs det tekniske systemer og programvare som gjør det mulig å dra nytte av dataene på en måte som er så enkel og kostnadseffektiv som mulig.

Barrierene for å komme i gang med datadeling i praksis er mange, men ikke uoverstigelige, sier han. DigitalNorway skal bidra til å løse dette effektivt og koordinert for bredden i norsk næringsliv.

– Ikke minst skal vi være en fødselshjelper for datadelingskampanjer. Det innebærer blant annet at vi skal hjelpe forskjellige parter som holder på med datadrevet innovasjon, men som kanskje ikke naturlig ville funnet sammen av seg selv, å finne hverandre. Vi skal også bidra inn i prosjektene og hjelpe dem i samarbeidet, tilføyer han.

Et utstrakt samarbeid

Digital Norway jobber tett med offentlig sektor, private aktører og med forskningsmiljøene. Arbeidsgrupper er allerede etablert og selve konseptet er på plass. Nå er de i ferd med å utvikle metodikk for utrullingen av de første
datadelingskampanjene, og formålet er å skape en helhetlig inngang til hvordan verdiskaping kan gjennomføres i praksis.(

Dette er DigitalNorway

– DigitalNorway er en non-profit-organisasjon som skal få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv med spesielt fokus på små og mellomstore bedrifter.
– DigtalNorway jobber med å sikre bedrifter og ansatte tilgang til kunnskap og nettverk gjennom å tilby gratis kurs, læringsreiser, webinarer og digitale møteplasser.
– DigitalNorway eies av 15 store og viktige norske næringslivsaktører i tillegg har de flere strategiske medlemmer og samarbeider tett med det offentlige, akademia og næringslivet.
Les mer på: https://digitalnorway.com/

Next article