Skip to main content
Home » Det store krafttaket » Rettferdig havvindenergi – mye energi og få konsekvenser
Sponset

Hele verden ser til Norge og hvordan vi produserer energien vår selv. Men om få år kommer vannkraftenergien til å bli for liten. Norge trenger mer kunnskap og kompetanse for å nå de nasjonale målene for et grønt industriløft. Agderregionen har store ambisjoner om å bli ledende på utvikling av havvindparker til havs, og Universitetet i Agder ønsker å være en betydelig aktør i denne utviklingen.

Mikaela Vasstrøm og Laura Tolnov Clausen er førsteamanuenser ved Fakultet for samfunnsvitenskap, ved UiA. De har gjennomført flere studier om vindkraft i Norge og utlandet. Nå har de fått 12 millioner kroner fra Norges forskningsråd til et fireårig forskningsprosjekt.

– Hovedmålet er å undersøke hvordan storskala havvindutbygging kan påvirke lokal og regional utvikling. Vi er særlig opptatt av konsekvensene havvindssatsningen har for utviklingen på land, sier Clausen, som også er prosjektleder.

Les også: UiA-forskere får 12 millioner til å forske på rettferdig havvind

Energirettferdighet

Forskerne skal utforske utfordringer og muligheter for en rettferdig regional omstilling ved utbygging og drift av havvind.

– Vi vil undersøke muligheter for å oppnå rettferdighet både sosialt, økonomisk og miljømessig rundt havvindsatsningen på levevilkårene i regionen. Hvis havvind skal lykkes, er det viktig å skape en bred regional oppbakking til satsningen. Vi må derfor forstå hvordan goder og byrder kan fordeles mellom utbyggere, regionale aktører og lokalbefolkning, på en måte så alle får noe igjen, sier Clausen.

Prosjektet er et samarbeid med 17 regionale aktører fra både offentlige myndigheter, næringsliv og NGO-er. En rekke forskningspartnerne er også tilknyttet prosjektet, som Universitet i Oslo, Danmarks Tekniske Universitet og Universitet i Edinburgh.

Les også: – Hvis havvind skal lykkes, må det utvikles ny politikk

Nytt, stort kompetansemiljø

I omstillingen fra olje og gass til fornybar energi, skal det bygges opp et stort kompetansemiljø i Agder, blant annet et kompetansesenter.

– Hva som er rettferdig energipolitikk er et stort og kontroversielt spørsmål som krever gode og brede kunnskapsgrunnlag for å svare ut. Vår satsing på havvind har en tverrfaglig tilnærming, hvor vi forsker på teknologiløsninger så vel som å stille spørsmål ved bærekraft og samfunnsmessige konsekvenser av havvind, sier Gøril Hannås. Hun er viserektor for samfunnskontakt og nyskaping ved UiA.

Mange fortrinn i Agderregionen

Nå har UiA inngått et femårig samarbeid med Å Energi og Skeiegruppen innenfor utdanning, forskning og innovasjon på havvind.

– Samarbeidet er svært viktig for å imøtekomme omstillingskompetansen samfunnet har behov for. Samtidig sikrer vi faglig integritet og akademisk frihet til å stille de spørsmålene som er nødvendige i overgangen til det grønne skiftet, sier viserektoren.

Oppretter Norges første havvindutdanning

Å Energi, Skeiegruppen og Universitetet i Agder rigger regionen for et nytt industrieventyr. Nå går de sammen om landets første spesialiserte utdanning innen havvind.

Flere studier innen fornybar energi

UiA har relevante studier på alle nivå innen fornybar energi. Tyngdepunkt er mekatronikk.

– Det er kort fortalt mekaniske systemer som er styrt av elektroniske systemer som igjen er programmert, sier Geir Grasmo, professor ved Fakultet for teknologi og realfag, UiA. 

Geir Grasmo

Professor ved Fakultet for teknologi og realfag, UiA

Regjeringen tildeler UiA 5,1 millioner kroner til et nytt videreutdanningstilbud (Flexible Learning for Offshore Wind – FLOW) for ingeniører som skal gå fra andre industriområder og over til havvind.

Studietilbudet på 30 studiepoeng blir gratis for ingeniørene og bedriftene de jobber i, og skal tilbys på deltid over ett år. Mesteparten av studiet vil være fokusert på teknologi, men også temaer innen økonomi og samfunnsmessige forhold blir dekket. Equinor, GOT Norway og GCE Node utvikler tilbudet sammen med UiA. Universitetet skal også opprette en egen mastergrad innen havvind.

Av Marte Frimand

Next article