Skip to main content
Home » Bærekraftige investeringer » Tiltrekkende grønn lånevekst
Bærekraftige investeringer

Tiltrekkende grønn lånevekst

Oslo børs
Oslo børs
Stadig vekst. I januar 2015 ble Oslo Børs den første børsen i verden med en egen liste for grønne obligasjoner. Siden da har listen vokst raskt. Foto: Stein Henningsen
avatar

Geir Harald Aase

Kommunikasjonssjef, Oslo Børs

Foto: Cornelius Poppe/NTB Scanpix

Grønne obligasjoner er i vekst. Bredere og større tilbud av grønne obligasjonslån tiltrekker nye investorer.

I januar 2015 ble Oslo Børs den første børsen i verden med en egen liste for grønne obligasjoner. Vi ønsket å løfte frem og synliggjøre grønne investeringsvalg. Samtidig var det et voksende ønske fra stadig flere å investere i grønne prosjekter.

Låner stadig mer grønt

Bredere og større tilbud av grønne, børsnoterte obligasjonslån åpner grønn finans for flere investorer.
Siden lanseringen har nye låntakere strømmet til listen og hentet inn stadig større summer gjennom notering av nye grønne lån. Ved utgangen av mai var det notert 26 grønne obligasjoner med en utestående verdi på 28,4 milliarder kroner.
Antall låntakere har også vokst jevnt og trutt, til 18 låntakere ved utgangen av mai. Investorer i grønne obligasjoner kan også glede seg over en voksende bredde i ulike grønne prosjekter.

Større bredde i grønne prosjekter

Grønne obligasjoner finansierer et stadig større spekter av klimavennlige prosjekter, fra elbiler til vindmøller og energieffektive boliger. I februar ble Sunndal Sparebank den første sparebanken med grønt obligasjonslån, et lån som skal gå til grønne billån. Sparebank 1 Boligkreditt noterte i fjor verdens første grønne obligasjon med fortrinnsrett i energieffektive boliger.

NorgesGruppen bidrar også til veksten i det grønne låneuniverset. Konsernet utstedte sitt første grønne lån i februar. Obligasjonslånet på 400 millioner kroner skal brukes til miljøvennlig transport, miljøbygg og fornybar energi.

Det at det har kommet til mange nye grønne låntakere, og at utvalget av grønne obligasjoner har vokst, har vært med på å trekke nye investorer til det grønne lånemarkedet.

Stor interesse for nye lån

Låntakere melder om stor interesse og god etterspørsel fra investorer når de utsteder nye lån. Med grønne lån henvender selskapet seg til hele universet av investorer, i tillegg til de som har grønne eller sosiale investeringsmandater. Stadig flere investorer ser etter grønne investeringer, og fond og andre institusjonelle investorer med grønne mandater etterspør i økende grad grønne obligasjoner. Dessuten er det stadig flere investorer som ønsker å investere i bærekraftige og sosialt ansvarlige prosjekter. Dersom obligasjonslånet er grønt, er gjerne investeringen automatisk innenfor universet til forvaltere med bredere bærekraftsmandater.

Notering av grønne lån

Midlene som hentes gjennom et grønt obligasjonslån skal utelukkende benyttes til å finansiere miljøvennlige prosjekter. Utstedere som ønsker å notere obligasjoner på den grønne listen er underlagt samme opptakskrav og løpende forpliktelser som øvrige lån. I tillegg gjelder følgende krav:

  • En uavhengig vurdering som verifiserer at lånet er miljøvennlig.
  • Den uavhengige vurderingen skal offentliggjøres slik at investorer kan forstå de miljømessige aspektene ved prosjektet som skal finansieres av lånet.
  • Utsteders løpende informasjonsplikt (det vil si fortsettende prosjektrapportering avtalt med investorer ved utstedelse av obligasjonen) må gjøres offentlig tilgjengelig i form av børsmeldinger.

Av Geir Harald Aase, kommunikasjonssjef Oslo Børs

Next article