Skip to main content
Home » Bærekraftige investeringer » Sterk etterspørsel etter grønn energi driver vekst for norsk miljøvennlig teknologi
Sponset

Verdens klimaproblem blir stadig mer alvorlig, og vi har utfordringer med å finne løsninger som kan redusere utslippene på kort tid. Luftkvaliteten i mange av verdens byer er så dårlig at det enkelte dager er helsefarlig å gå ute.  

Transportsektoren står for en fjerdedel av verdens klimagassutslipp. EU har besluttet at CO2-utslippene for tyngre nyttekjøretøy skal reduseres med 40 prosent innen 2023. Fra 2020 innfører EU krav til bilprodusentene om en maksimumsgrense på 95 gram CO2 per kilometer for nybilsalg. Ved bruk av naturgass som drivstoff kan man komme under denne grensen. Bruker man biogass, kan man bli karbonnegativ.

– Vi ser en økende etterspørsel etter mer miljøvennlige løsninger. Hexagon er verdensledende på teknologi som er med på å løse miljøutfordringene i transportsektoren, sier Hiva Ghiri, VP Investor Relations i norske Hexagon Composites.

Behov for frakt- og lagringsløsninger

Med økende etterspørsel etter ren energi, øker også behovet for frakt- og lagringsløsninger. Hexagon leverer innovative lagrings- og transportløsninger for grønn energi som hydrogen, biogass, naturgass, propan og batterielektrisitet.

Hexagon er notert på Oslo Børs, har hovedkontor i Ålesund og en global virksomhet med produksjon i Norge, USA og Tyskland. Selskapet omsatte i 2018 (proforma) for omtrent tre milliarder med god lønnsomhet. 

Ledende kunder

Hexagon har gjennom flere år levert drivstoffsystemer til flere tunge transportaktører både i Europa og i Nord-Amerika. Selskapet leverer også drivstofftanker til blant annet Volkswagen og Mercedes-Benzs miljøvennlige bilmodeller.

– Problemene med bruk av diesel og bensin blir stadig tydeligere. Hydrogen er en energibærer som vil spille en nøkkelrolle i framtidens nullutslipps-samfunn gjennom å muliggjøre bruk av fornybar energi i transportsektoren. I 2018 mottok Hexagon to store ordrer fra ledende bilprodusenter for leveranse av hydrogentanker til serieproduksjon av hydrogendrevne personbiler. Den totale prosjekterte verdien for kontraktene er på 1,8 milliarder kroner, sier Ghiri.

I år ble Hexagon valgt av Audi til å levere tanker til et flerårig utviklingsprosjekt og en mindre serieproduksjon for hydrogendrevne personbiler. Dette er den fjerde bilprodusent som velger Hexagon.

Totalleverandør av drivstoffsystemer

Nylig kjøpte Hexagon de resterende 50 prosentene av amerikanske Agility Fuel Solutions. Agility er en av de ledende aktørene innen miljøvennlige drivstoffsystemer for store nyttekjøretøy som buss og lastebil. Dette omfatter naturgass, biogass, batterielektrisitet og hydrogen. Kundene inkluderer kjente navn som Scania, MAN og UPS. Med oppkjøpet ble Hexagon en vertikalt integrert totalleverandør av systemer for slike applikasjoner.

– Agility har blant annet de siste to-tre årene bidratt til å redusere CO2-utslippene for lastebiler i USA med omkring 700.000 tonn. Selskapet har hatt en sterk utvikling og forventer en tosifret vekst både i 2019 og 2020, og har allerede over 10 prosent EBITDA-margin, sier Ghiri.

Ekspanderer globalt

Tankene som Hexagon designer og produserer, kalles type-4 komposittank, og er den mest ledende tankteknologien som er tilgjengelig i dag.

– Her ser vi kanskje det største markedspotensialet i Asia, selv om det er et stort globalt fokus, sier Frank Häberli, VP Strategic Projects.

Japan, Kina og Sør-Korea har etablert nasjonale planer for hydrogen og investerer tungt i slike løsninger. Kina har lagt ned forbud mot kjøring av diesellastebiler i store byer, og reduserer nå subsidiene for batterielektriske biler. Fokuset ligger på hydrogenteknologi som er konkurransedyktig på rekkevidde og fylletid som kan gi nullutslipp i byene. 

Stabil aksjonærbase     

Hexagon har et strategisk samarbeid med japanske Mitsui & Co. som eier 25 prosent av selskapet, og fungerer som en døråpner for Hexagon gjennom sitt globale nettverk. Sammen med Flakk Gruppens langsiktige eierskap, gir dette en solid og stabil aksjonærbase som sikrer fortsatt investering i fremtiden.

– Vi ser vekst i alle våre forretningsområder, men den er spesielt sterk innen våre nullutslipps-produkt, sier Ghiri.

Av Marte Frimand

Next article