Skip to main content
Home » Bærekraftige investeringer » Kapitalen går bærekraftens vei
Bærekraftige investeringer

Kapitalen går bærekraftens vei

Hvilken vei kapitalen velger å gå er avgjørende for hvordan samfunnsutviklingen blir. Nå går kapitalen i bærekraftig retning. Det skjer fort, og det vil ha betydelig effekt.

Tradisjonelt oppfatter sikkert ikke mange finansnæringen og kapitaleiere som progressive og nytenkende, eller som frontkjempere for omstilling i bærekraftig retning. Realiteten er at kapitalen er blitt en av de viktigste og fremste årsakene til at vi kan få til reell omstilling.

En viktig pådriver

Det er to hovedgrunner til at finansnæringen er i ferd med å bli en av de viktigste pådriverne for bærekraftig omstilling i Norge.

For det første er konsekvensene av klimaendringene så store at det vil medføre stor risiko for finansnæringen. Har man gitt lån til eller investert i en bedrift som vil få problemer med å tilpasse seg, så gir det risiko for å tape egne eller kundenes penger. Det er dårlig for business.

For det andre så er omstilling i seg selv en mulighet. Er du så dyktig og heldig at du klarer å plukke ut vinnerne i omstillingskappløpet, så er potensialet for gevinst betydelig.

Det er derfor ulemper og risiko ved å ikke ta bærekrafthensyn. Det er farlig å ikke sette seg grundig inn i hvordan omstillingen vil påvirke kundene og investeringene dine. Og det er mulighet for betydelige gevinster dersom du gjør de rette valgene og følger med på utviklingen.

Store investorer internasjonalt har allerede startet å gjøre slike vurderinger. Og her i Norge er enkelte av våre finansinstitusjoner verdensledende på å tenke bærekraft i kredittprosesser og investeringsbeslutninger.

1.400 milliarder kroner – mer enn et helt statsbudsjett – er til enhver tid utlånt fra bankene i Norge til norsk næringsliv. Et enda større beløp – 1.500 milliarder kroner, er pensjonspengene som forvaltes på vegne av norske pensjonister.

Hvilke bedrifter som får lån og hvilke som ikke får det, og hvilke bedrifter pensjonspengene våre investeres i eller ikke, er en av de største drivkreftene for omstilling. Og bærekraft blir stadig en viktigere del av vurderingen finansnæringen gjør før man tar låne- og investeringsbeslutninger.

Klimarisiko

Norsk finansnæring forvalter like mye midler som oljefondet. I motsetning til oljefondet er mye av finansnæringens investeringer gjort i Norge. Når norske fremtidige pensjonisters fondsmidler plasseres i næringslivet, blir disse pengene utsatt for klimarisiko. Hvis pengene plasseres i det som kan komme til å bli gårsdagens næringsliv, så gir det dårlig avkastning på pengene. Forvalterne må være flinke til å plukke ut morgendagens vinner-selskaper. Da må også forvalterne forstå klimarisiko. Skal man satse på de selskapene som har levert gode resultater gjennom mange år, eller er det effekter ved klimatilpassingen som gjør at dette vil endre seg? Finansnæringens valg av hvor man skal plasserer pengene vil være avgjørende for utviklingen.

I tillegg vil kundenes forventninger og krav øke trykket på å få frem bærekraftige løsninger og alternativ. Kunder vil forvente at de som forvalter pensjonspengene deres ikke bare gir dem trygg og god avkastning, men også at man tar etiske, bærekraftige og klimamessige hensyn i forvaltningen.

Uansett hvordan vi vrir og vender på det, vil vi ha behov for mer bærekraftige løsninger. Vi kan velge å passivt forholde oss til det, eller vi kan ta aktive grep for å skjønne hva som vil skje og hvordan vi kan gjøre valg som er fornuftige. Finansnæringen er blitt en pådriver for det skiftet vi trenger. Det er bra – og det vil ha betydning.

Av Jan Erik Fåne, kommunikasjonsdirektør i Finans Norge

Next article