Skip to main content
Home » Bærekraftige investeringer » Hjelper kundene med det grønne skiftet
Sponset

SpareBank 1 Hallingdal Valdres tilbyr kundene fordelaktige Sollån, Varmepumpelån og Miljølån til 0 prosent rente. – Slik ønsker vi å bidra til et mer miljøvennlig og bærekraftig samfunn, sier administrerende direktør Knut Oscar Fleten.

SpareBank 1 Hallingdal Valdres er opptatt av å ha en virksomhet som er bærekraftig og som bidrar til det grønne skiftet. I mai 2016 lanserte de som første bank i Norge et miljølån til energieffektive tiltak i hus og hytte. Lånet har 0 prosent rente første år om lånetaker vil utføre enkelttiltak eller oppgradere til mer energibesparende bolig eller fritidsbolig.

– Vi valgte å droppe bærekraftsdokumenter og rutiner i starten, og heller begynne med noe konkret som stimulerte og motiverte folk flest til å faktisk ta miljøvennlige valg, sier Fleten.

avatar

Knut Oscar Fleten

Administrerende direktør, SpareBank1 Hallingdal Valdres

Bidrar med tiltak

Den relativt lille banken ønsker å bidra med noe stort, og jobber kontinuerlig med å se på hva de kan gjøre for miljøet. Siden lanseringen av miljølånet har de gjort flere tiltak både innad i egen organisasjon og ut mot kunder. Et eksempel utad er lanseringen av miljøproduktene Sollån, hvor SpareBank 1 Hallingdal Valdres er finansiell partner med Varmepumpelån som de tilbyr via ABK – leverandør av Toshiba og Nibe varmepumper.

– Vi tar miljøet på alvor og ønsker å gjøre noe fremfor å vente på hva konkurrentene gjør. Når det gjelder miljø må man handle nå, sier han bastant.

God dialog med kunden

Miljøproduktene har ført banken i dialog med kundene som tenker grønt. Ettersom de grønne lånene har gjort finansieringen rimeligere er det mange som har latt seg motivere til å investere i energisparing.

– De aller fleste mener at investeringer som bidrar til et bedre miljø er fornuftig, men det er helt klart også en økonomisk vurdering, og da vil en rentefordel kunne være tungen på vektskålen for mange. Disse lånene gjør at man både kan ta seg råd til investeringen og tjene på den.

Fått flere nye kunder

– Bevisstheten rundt miljøet og hvilket ansvar hver enkelt har blir mer og mer verdsatt. Miljøtiltakene våre skiller oss ut og gjør at vi blir lagt merke til, sier Fleten.

Han kan melde om gode tilbakemeldinger, og flere nye kunder som ønsker å knytte til seg en banktjeneste med grønn profil.

– Mange av de som har startet med Varmepumpe- og Sollån har senere konvertert til Miljølån og blitt totalkunde hos SpareBank 1 Hallingdal Valdres, sier banksjefen.

Skal hjelpe næringslivet

SpareBank 1 Hallingdal Valdres har også en målsetting om å motivere næringslivskundene til å gjøre grønne investeringer. Forbrukermarkedet er i stor endring, hvor etterspørselen etter grønne produkter kommer til å bli stort fremover. Dette vil få store konsekvenser for næringslivet, tror Fleten. Han mener næringslivet er nødt til å innarbeide bærekraft og miljø i virksomheten, ellers vil omsetningen falle som følge av at kundene velger andre.

– Vi skal også hjelpe næringslivet til å foreta nødvendige omstillinger fremover. Jeg er overbevist om at dersom bedriftene ikke legger opp til en bærekraftig virksomhet så vil de miste kundegrunnlaget sitt. For å sette det litt på spissen er det et være eller ikke være for mange bedrifter, sier banksjefen

Skal være en god samarbeidspartner

Fleten ser det som SpareBank 1 Hallingdal Valdres’ oppgave å være en god samarbeidspartner for næringslivskunder slik at de kan gjøre de rette investeringene til riktig tid. Eksempler kan være verksteder som legger om fra fossile brennstoffbiler, til å håndtere elbiler eller entreprenører som går fra tradisjonelle tak til takstein med solceller.

– Omstillingen i næringslivet kommer til å bli kjempeviktig, og vi kan bidra i denne omstillingen med gode miljøtiltak og rådgivningskompetanse, sier han.

Interne tiltak

SpareBank 1 Hallingdal Valdres jobber også internt for å skape engasjement hos sine ansatte slik at de oppfyller forventningene samfunnet stiller til bedriften.

– Vi må også innfri på hjemmebane for å kunne være troverdige ut mot våre kunder. Derfor har vi gjort en rekke tiltak – alt fra kildesortering til finansiering av elbiler, tilrettelegging for elsykkel og investeringer for å redusere energiforbruk i egne bygg. Vi fører også miljøregnskap som ser på fotavtrykket vårt med målsetting om å redusere forbruket fra år til år, sier Fleten.

Ansetter energi- og miljørådgiver

Som et ledd i strategien ansetter banken nå en energi- og miljørådgiver. Denne personen skal bistå med kunnskap både internt og ut mot kunder.

– Kunnskap om miljø blir viktig fremover. Vi skal fortsette å utvikle oss med stimulerende løsninger for miljøet. Samtidig ønsker vi å være en offensiv pådriver både mot privatkunder og bedrifter når det gjelder miljø, og ikke minst innovasjoner i forhold til dette. Da er det viktig og nødvendig å heve kompetansen internt. Vi gir oss ikke nå. Vi har bare så vidt begynt, avslutter Fleten.

Av SpareBank1 Hallingdal Valdres

Next article