Skip to main content
Home » Bærekraftige investeringer » Grønn lånevekst
Bærekraftige investeringer

Grønn lånevekst

Oslo Børs
Oslo Børs
De siste årene har vi sett en grønn lånebølge på Oslo Børs. Foto: Stein Henningsen
avatar

Geir Harald Aase

Kommunikasjonssjef Oslo Børs

De siste årene har vi sett en grønn lånebølge på Oslo Børs, med mange nye grønne obligasjonsutstedelser og låntakere.

I januar 2015 ble Oslo Børs den første børsen i verden med en egen liste for grønne obligasjoner. Siden da har nye låntakere strømmet til listen og hentet inn stadig større summer gjennom notering av nye grønne lån, og ved utgangen av oktober var det notert 25 grønne obligasjoner med en utestående låneverdi på 28 milliarder kroner.

2018 har vært et særlig godt år. Så langt i år har seks nye selskaper debutert med grønne obligasjoner, og det er nå 18 grønne låntakere på Børsen. Til sammen er det i år blitt lånt 12,5 milliarder kroner gjennom ni nye grønne obligasjonslån.

Fortsatt vekst

Flere krefter ventes å dra markedet videre oppover. Veksten vil trolig fortsette, for det grønne lånemarkedet er fremdeles ganske lite sammenlignet med det totale obligasjonsmarkedet på Børsen. Vi ser at det i andre land, som vi liker å sammenligne oss med, for eksempel Sverige, er blitt lånt langt mer gjennom grønne obligasjoner enn her hjemme.

Noen sektorer henger etter her hjemme, blant annet har svenske kommuner vært mer ivrige enn norske. I Sverige har vi også sett at flere aktører innen næringseiendom låner mer gjennom grønne obligasjoner enn i Norge.

Vi vil kanskje også se at større selskaper, som ikke nødvendig har en «grønn» virksomhet, løfter ut grønne prosjekter som de finansierer med grønne lån.

Men til syvende og sist, for mange selskaper vil kanskje den grønne utløsende faktoren være billigere finansering gjennom grønne obligasjoner enn andre lånekilder. For noen utstedere vil det også være avgjørende å tiltrekke seg en mer diversifisert investorbase, som kan sikre fremtidig funding.

Låner du billigere grønt?

– Gir grønne lån billigere finansiering, er det en grønn rabatt?

To hovedfaktorer kan bidra til bedre prising: økt investorbase og nye utstedere, altså økende etterspørsel fra stadig flere investorer kombinert med et bredere tilbud av grønne obligasjoner som passer flere investorer, svarer Aase.

Med grønne lån henvender selskapet seg til hele universet av investorer, i tillegg til de som har grønne eller sosiale investeringsmandater. Stadig flere investorer ser etter grønne investeringer, og fond og andre institusjonelle investorer med grønne mandater etterspør i økende grad grønne obligasjoner. Dessuten er det stadig flere investorer som ønsker å investere i bærekraftige og sosialt ansvarlige prosjekter. Dersom obligasjonslånet er grønt, er gjerne investeringen automatisk innenfor universet til forvaltere med bredere bærekraftsmandater.

Denne økte investorbasen blir møtt av et stadig økende utvalg av grønne obligasjoner. Det at det har kommet til mange nye grønne låntakere, og at utvalget av grønne obligasjoner har vokst, har vært med på å trekke nye investorer til det grønne lånemarkedet.

Av Geir Harald Aase, kommunikasjonssjef Oslo Børs

Next article