Skip to main content
Home » Bærekraftige investeringer » Flere investerer i en bærekraftig fremtid
Sponset

EU har som mål å bli klimanøytrale innen 2050. Det lover godt for framtidsutsiktene til grønne aksjer og fond.

– Vi hilser det grønne skiftet velkommen, og synes det er på høy tid med akselerering av overgangen til en mer bærekraftig økonomi, sier porteføljeforvalter i Arctic Asset Management, Sindre Sørbye.

Arctic Asset Management ble etablert i 2010 og er en uavhengig norsk aktiv kapitalforvalter. Selskapet er fundamentalt drevet og forvalterteamene har meget god avkastningshistorikk og lang erfaring fra aksje- og rentemarkedene. Selskapets forvaltning bygger på kompetanse og metodisk analyse av markeder, sektorer og selskaper.

Grønt skifte

Investeringer relatert til klima og miljøvennlige løsninger vil stå i fokus de neste årene. Vi har allerede sett en massiv tilstrømming av ny kapital inn i grønne selskaper, noe som vil fortsette. Grønt har lenge vært et investeringstema, men dette eksploderte i fjor, forteller Sørbye.

Digitalisering, teknologi og det grønne skiftet rettet mot klima tiltrekker seg oppmerksomhet i markedet.

– Det vil ikke være noen rettlinjet kurve, men vi  gjennomgår et retningsskifte hvor utviklingen akselererer i både tempo og styrke, og dermed vil være veldig viktig i tiden fremover.

Sørbye nevner også EUs taksonomi, et nytt regelverk for bærekraftige investeringer som vil påvirke selskapene, og analyse- og forvaltningsprosessene til forvalterne i årene som kommer.

– Taksonomien er en fremtidig standard for å klassifisere hva som er bærekraftig. Det er riktig å se på dette som en dynamisk prosess som akkurat har begynt. Dette er et fokusområde i Arctic Asset Management, og selskapet jobber nå for å tilpasse oss det nye regelverket, sier han.

Sindre Sørbye

Porteføljeforvalter i Arctic Asset Management

Hvilke muligheter og utfordringer skaper dette i et investeringsperspektiv?

– Utfordringen er i stor grad av formell og ressursmessig karakter. Det er blant annet nye krav til rapportering som vi ennå ikke vet hundre prosent hvordan vil bli utformet. Investeringsmessig tror vi det er muligheter, kanskje særlig om man løfter blikket utover de mest åpenbare grønne aksjene som allerede har fått veldig stor oppmerksomhet, forteller Sørbye.

Lettere å unngå grønnvasking

Det nye regelverket innføres i 2022, og alle selskaper over 500 ansatte må oppgi hvordan de vil gi et vesentlig bidrag til minst ett av EUs seks bærekraftsmål, noe de senere blir scoret etter. For å kvalifisere til taksonomien skal heller ikke virksomhetene ha aktiviteter som er til skade for de øvrige målene.

– Innføringen av det nye regelverket vil gjøre grønnvasking av fond vanskeligere, og forhåpentligvis gjøre det lettere for forbrukeren å finne ut om hva som er bærekraftig eller ikke, sier Sørbye.

Dette styrkes også av krav i Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), som på norsk er omtalt som ESG-offentligjøringsforordningen, en av byggestenene i EUs handlingsplan for bærekraftig finans. Fra 2022 må kapitalforvaltere rapportere andelen av underliggende investeringer som er i tråd med taksonomien uttrykt som en prosentandel av investeringene i fondene.

Nordisk fokus

– Vi legger allerede stor vekt på bærekraft når vi analyserer selskapene. Nye, og mer konsistente, rapporteringskrav vil gi enda bedre innsyn i selskapenes virksomheter, poengterer Sørbye.

Arctic Asset Management fokuserer hovedsaklig på Norge og Norden som investeringsunivers, i tillegg til global biotech og life science-investeringer.

– Det er en grunnleggende tilnærming å kjenne til selskapene vi investerer i.

Norden har en komplementær og godt fungerende næringsstruktur. Nordiske land er ordentlig og ryddig, og gjennomgående godt drevet, forklarer han.

– Vi ser på Norden som vår egen bakgård, og det er en kultur som inngir tillit og der det er forholdsvis lett å komme i dialog med selskapene. En god dialog er viktig for oss, og vi tror at vi av og til kan komme med innspill som hjelper selskapene vi er investert i til å forbedre seg.

Av Julie Malvik

Next article