Skip to main content
Home » Bærekraftig byutvikling » Smart skyløsning gir bærekraftige bygg
Sponset

Moderne bygg samler inn store mengder data, men disse dataene blir svært ofte ikke utnyttet til det fulle. Ved å samle og systematisere dataene i en skybasert plattform, blir det enklere å ta smarte beslutninger. Det kan gi store energi- og klimagevinster i hele byggets levetid.

GK Cloud er en åpen, leverandøruavhengig plattform, der man kan koble seg til det som er av eksisterende installasjoner i bygget. Ved å samle flere bygg i en felles plattform, vil man få en helhetlig oversikt over alle tekniske installasjoner. Når man standardiserer beslutningsgrunnlaget, får man en mer sømløs, forutsigbar, stabil og energiriktig drift.

Per Arve Ekle,
Divisjonsdirektør byggteknologi og utvikling i GK Norge

Per Arve Ekle, divisjonsdirektør byggteknologi og utvikling i GK Norge, forteller at dersom man samler data og tar i bruk maskinlæring, kan man redusere energiforbruket i bygget med 20 til 25 prosent.

– Med de energiprisene som har vært i det siste, vil det medføre betydelige kostnadsreduksjoner.  Med GK Cloud kan man gå inn og se hvorfor det ene bygget bruker mer energi enn de andre. Dette kan være en game changer i forhold til hvordan bransjen har drevet tidligere, sier han.

Mer bærekraftig næring

Ekle trekker også frem at samling av data vil gi en enklere hverdag for dem som drifter byggene og sørger for at byggene fungerer som tiltenkt.

– Vi ser at vedlikeholdskostnadene reduseres med 5 til 10 prosent fordi vi i større grad får drevet preventiv service i stedet for å vente med å fikse noe til det har gått i stykker. Man kan spare mye penger på å få tatt det før det blir et problem, sier han.

Dermed øker man levetiden på komponentene, og øker graden av gjenbruk. Det kan gi en betydelig reduksjon i kostnader på rundt 20 til 30 prosent.

– Det blir mer og mer viktig å ta vare på byggene vi allerede har og utnytte dem best mulig. Statsbygg har uttalt at det mest bærekraftige bygget er det som ikke bygges, sier Ekle.

GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner og leverer smarte løsninger innen ventilasjon, kulde, byggautomasjon, elektro og rør. Les mer på gk.no.

Bedre inneklima

Det er påvist en direkte sammenheng mellom godt inneklima og produktivitet. Er bygget for kaldt eller for varmt, eller har dårlig luft, gjør ansatte en dårligere jobb. Et godt inneklima kan bidra til økt produktivitet.

– Det er forskningsmessig dokumentert at kvinnelige ansatte gjerne vil ha det én til to grader varmere enn sine mannlige kolleger. Det handler om biologi. Mange tenker at den beste måten å spare energi på, er å redusere temperaturen med noen grader. Men hvis det påvirker halve arbeidsstaben, er ikke det så lurt. En løsning kan være å lage forskjellige soner med forskjellig temperatur, sier Ekle.

Stort potensial

Byggesektoren står for 40 prosent av energibruken og klimagassutslippene i verden. Bransjen har et kjempepotensial for å kutte CO2-utslipp og redusere energiforbruk. 

– Det er ikke så mye som skal til. Mye er lavthengende frukter. Får man en oversikt over dataene, er mye allerede gjort, sier Ekle.

Hvorfor bruke GK Cloud?

Du har alltid tilgang til SD-anlegget og kan enkelt overvåke og kontrollere systemet via en app på mobilen eller nettbrettet.

Du trenger ikke å bekymre deg for å sikkerhetskopiere data – alt er trygt lagret i skyen.

Løsningen kan enkelt tilpasses dine behov og GK jobber kontinuerlig med programvareutvikling.

Kostnadseffektivt – du trenger ikke investere i infrastruktur som egne servere, dyre skjermer i kontrollskapene og så videre.

Løsningen har et svært høyt sikkerhetsnivå med integrert beskyttelse mot inntrenging og avansert kryptering.

GKs eksperter har inngående kompetanse om byggautomasjon og er eksperter på langsiktig vedlikehold av bygg som gir optimal energi- og klimaytelse.

Les mer om GK Cloud her.

Av Marte Frimand

Next article