Skip to main content
Home » Bærekraftige investeringer » Finansnæringens rolle i det grønne skiftet
Bærekraftige investeringer

Finansnæringens rolle i det grønne skiftet

Foto: Unsplash

Omstillingen til lavutslippssamfunnet skjer i et akselererende tempo. Vi står nå midt en brytningstid som vil legge grunnlaget for vår felles velferd og globale økosystem. Utfordringene er mange, men her finnes det også store muligheter.

For at Norge og resten av Europa skal nå den ambisiøse målsettingen om netto nullutslipp innen 2050 er det en forutsetning at bærekraft prioriteres og innlemmes i alle økonomiske beslutninger som tas av myndigheter, næringsliv og husholdninger. En global krise krever en koordinert innsats for å kunne løses.

Som bindeleddet mellom alle aktørene i samfunnet spiller finansnæringen en særskilt viktig rolle i omstillingen. Det er finansnæringen som skal være med på å finansiere morgendagens næringer og teknologiutvikling – og det er finansnæringen som har mulighet til å påvirke bedriftene til å bevege seg i en mer bærekraftig retning. Denne oppgaven tar vi på største alvor.

Idar Kreutzer

Administrerende direktør i Finans Norge

Grønne obligasjoner

På global basis har veksten i grønn finans vært markant i løpet av de siste årene. Ifølge Bloomberg New Energy Finance er det utstedt bærekraftige obligasjoner og lån i løpet av 2021 på rekordhøye 1 000 milliarder dollar. I Norden har aktiviteten vært svært høy i forhold til størrelsen på de nordiske landene. På Oslo Børs er det notert grønne obligasjoner for nesten 100 milliarder kroner, med en oppgang på nær 70 prosent sammenlignet med 2020.

I Norge har vi en finansnæring som ligger helt i tet i arbeidet med bærekraft og ansvarlige investeringer. Noen av landets største kapitalforvaltere har tatt djerve posisjoner og er rangert som ledende internasjonalt på bærekraftige investeringer. Et stort antall norske banker har uttalte mål om finansiering av bærekraftige aktiviteter og klimanøytralitet innen 2050. Forsikringsbransjen er en viktig pådriver for klimaforebygging og kartlegging av skadestatistikk som følge av klimaendringer.

Banker, forsikring, liv- og pensjonsselskaper er en slagkraftig pådriver for grønn omstilling.  

Store markedsmuligheter

De store endringene som vi skal igjennom er utfordrende, men representerer også store forretningsmessige muligheter som norsk næringsliv må være klar til å gripe. Ved å være del av løsningen vil det kunne åpnes store markedsmuligheter også internasjonalt.

Norge er i en unik posisjon til å utnytte teknologisk kompetanse, høy grad av digitalisering og sterke statsfinanser til å ta en ledende global posisjon i det grønne skiftet. En solid, høykompetent og framoverskuende finansnæring skal være en pådriver for at vi lykkes med overgangen til lavutslippssamfunnet og omstilling til morgendagens næringsliv.

Av Idar Kreutzer

Next article