Home » Bærekraftige investeringer » Er bærekraft starten på en ny megatrend?
Sponset

Hvis du skal plassere langsiktige midler, og er opptatt både av god avkastning og å utgjøre en forskjell for miljøet og sosiale forhold, bør du fokusere på bærekraftige selskaper. Selskaper som løser utfordringer blant annet knyttet til FNs bærekraftsmål. Dette er dog et felt hvor man skal være ekstra nøysom i sine plasseringsvalg. 

– Ideén om at man kan påvirke igjennom investeringer er langt fra ny, ei heller med bærekraft som tema, selv om fokuset på bærekraftige investeringer har økt de seneste årene. Media har også økt fokuset på feltet, og Finansco blir stadig trukket frem som eksperter på formuesforvaltning generelt, og bærekraftsinvesteringer spesielt, forklarer Christian Kallevig Arnesen som er partner i formuesforvalteren Finansco.

– Kapitaleiere, finansbransjen og det private næringsliv er helt nødvendige i dette skiftet. Det trengs kunnskap om temaet, og ikke minst om avkastningsmulighetene. Myten om at slike bærekraftsfond er dyre, og at et miljøfokus går på bekostning av avkastning, kan avlives med en gang, forsikrer Kallevig Arnesen.

Det holder ikke å bare velge bort verstingene

Velger man et generelt aksjefond eller indeksfond med ESG-fokus er verstingselskapene valgt bort. Det er for så vidt er bra, og man sitter igjen med Nestlé, Apple, Microsoft, Alibaba og deres like. Dette er dog selskaper med en kjernevirksomhet som ikke akkurat er produksjon av vindmøller, solceller og havrenseanlegg.

– Det holder ikke å kun velge bort det man ikke skal investere i – klasebomber, kull, tobakk, barnearbeid, pornografi, våpen og så videre. Man må aktivt velge de selskapene eller fondene som har en positiv effekt på miljøet, sosiale forhold og likestilling – og aller helst de selskapene hvor disse effektene er målbare. Her er det nok mange fondsinvestorer som ville fått seg en overraskelse om de så hva de faktisk plasserer pengene sine i. Alle som har fondsplasseringer bør faktisk ta seg en real kikk i speilet, sier Kallevig Arnesen.

Hvorfor skal dette gi bedre avkastning enn andre aksjer og fond?

Det er lett å nikke bekreftende når noen sier at fremtiden vil være mer avhengig av fornybar energi enn kull. Da blir det også enkelt å trekke slutningen om at det er lurt å heller være investert i det som vil være viktigere i fremtiden enn det som ikke vil være det. Et annet moment en er mulig risikoreduksjon. I en verden som fremover vil ha mer fokus på miljø og sosiale forhold, og man som investor tilpasser seg dette, så reduserer eller fjerner man også de selskapene som ikke har fokus på dette, og som sannsynligvis vil være fremtidens tapere.

– Det er også lett å se for seg at det vil bli kanalisert store mengder kapital til denne type selskaper i tiden som kommer. Og det er ikke uten grunn. Skal man i det hele tatt komme i nærheten av å nå FNs 17 bærekraftsmål må det satses på slike. En investor som oppfatter dette tidlig vil kunne få en meget hyggelig avkastning, og her har vi allerede gjort forarbeidet, fortsetter Kallevig Arnesen.

Kun ett av de anbefalte fondene er norsk

Finansco har et fondsunivers på 150 000 fond, og de har screenet disse etter kravene for bærekraftsinvesteringer. Etter et grundig analysearbeid på nesten ett år, har de kommet frem til en portefølje bestående av ti fond, og cirka 30 potensielle fond som vil bli fulgt nøye fremover. Kun ett av de ti anbefalte fondene er norsk! Av de øvrige ni er mange av dem store, globale forvaltere, men neppe tilgjengelig for de fleste norske fondssparere hos dagens banker eller rådgivere allikevel.

– Vi handler disse, på vegne av våre kunder, til institusjonelle priser. Dermed blir samlet fondshonorar godt under det man måtte kjøpt disse for ellers, og godt under gjennomsnittlig honorar i et generelt aktivt forvaltet aksjefond. Altså bør ikke honorarer for våre kunder være et ankepunkt mot å skulle investere i «bærekraftsfond», avslutter Kallevig Arnesen.

Av Tom Backe

Neste artikkel