Skip to main content
Home » Bærekraftige investeringer » En gedigen u-sving fra fossil energi til bærekraft
bærekraft

En gedigen u-sving fra fossil energi til bærekraft

Thina Saltvedt, Sjefanalytiker, bærekraftig finans i Nordea. FOTO: ROBERT EIK/NORDEA

Thina Saltvedt jobbet i mange år med olje og gass. Etter hvert fikk hun en litt uggen følelse, og kjente at hun ikke helt kunne stå inne for det hun drev med. Dermed tok hun en u-sving, både personlig og på jobb, og gikk over til den grønne siden.  

– Jeg husker at jeg ble intervjuet av en britisk avis om hvordan vi i Norge så på dette med stranded assets. At nye olje- og gassprosjekter vi setter i gang, risikerer ikke å bli lønnsomme på sikt. At vi blir sittende igjen med verdiløse prosjekter. Jeg hadde ikke hørt om det før, og skjønte ikke hva journalisten mente. Vi skulle da leve av olje og gass i mange år fremover, sier Thina Saltvedt, sjefanalytiker i bærekraftig finans i Nordea.

Søkte etter ny jobb

Etter som Saltvedt begynte å skjønne hvilken effekt olje og gass hadde på klima og verden, kunne hun rett og slett ikke stå inne for det lenger. Hun søkte internt etter ny jobb.  

– Jeg hadde jobbet mange år med energi, og hadde utdannelse innen finans og økonomi. Hva kunne jeg bidra med, som kunne gjøre verden litt bedre?

Valget falt på bærekraftig finans. Et forholdsvis nytt marked, men med stort potensial.

– Oljemarkedet er et modent marked. Jeg syns det er veldig spennende å få jobbe med disse nye, fornybare energikildene, sier Saltvedt.

Må ikke bli hengende etter

– Jeg tror det finnes masse muligheter i det bærekraftige markedet. Olje og gass er fortsatt viktig i Norge, men vi må passe på så vi ikke blir hengende etter. Vi kan bli kjempegode på fornybar energi. Ikke bare på produksjon, men alt rundt også, som servicetjenester, infrastruktur og ikke minst teknologi som er nødvendig for å klare det grønne skiftet. Vi kan bygge opp store klynger fornybar energi som vi har klart på olje og gass, sier Saltvedt.

Etter FNs klimarapport kom ut tidligere i år, har det vært mye snakk om hvor mye mindre olje og gass vi skal ha i verden og hvordan det vil påvirke Norge. Saltvedt ønsker å snu spørsmålet rundt og heller se på hvor mye mer fornybar energi vi skal ha og hvilket potensial det er for Norge.

– I tillegg til vannkraften, har vi en lang kyststripe med mye vind, og selv med mange, lange vinterkvelder, er solenergi spennende. Hvis vi tar med oss kompetansen og erfaringene vi har fra energimarkedet, kan vi bli store på fornybar energi. Jeg tror vi også kan konkurrere med utlandet, sier hun.

Må se på nye, smarte løsninger

Kanskje har vi vært litt late rundt bærekraftig omstilling her i Norge. Vi har forvaltet oljepengene våre så bra, at vi har en god buffer i den norske økonomien.

– Vi har sløst mye med vårt energiforbruk fordi vi har hatt råd til det og tilgangen på ren og billig strøm har stort sett vært god. Når strømprisene nå er såpass høye, blir vi flinke til å spare strøm. Men vi må også se på hvordan vi kan bruke strømmen smartere. Vi må se på løsninger, både av økonomi- og klimahensyn, sier Saltvedt,

I tillegg mener hun vi må begynne å prise inn de negative konsekvensene for miljø og klima som vårt forbruk forårsaker.

Er på rett vei, men må få opp farten

Finanssektoren har tatt et skikkelig grep i grønn, bærekraftig retning de siste årene. Det settes krav til forsikrings-, pensjons-, investerings- og utlånsporteføljer, slik at kapitalen støtter opp under 1,5-gradersmålet.

– Det dannes også kjempeviktige allianser, og vi prøver å prise risiko mer korrekt. Det vil bidra til at pengene flyttes fra prosjekter og bedrifter med store miljø- og sosiale avtrykk til de som vil være lønnsomme under 1,5-gradersmålet. Vi er uten tvil på rett vei, vi må bare få opp farten, sier Saltvedt.

Av Marte Frimand

Next article