Skip to main content
Home » Bærekraftige investeringer » Din investering kan få fart på det grønne skiftet
Sponset

Norge er godt posisjonert for et grønt skifte, men må i større grad omfavne mulighetene som åpner seg når verden hurtig dreies fra fossil til fornybar energi.

Med unike naturgitte ressurser, tilgjengelig kapital og en kompetent befolkning, har Norge gode forutsetninger for å beholde sin posisjon som energinasjon også etter at verdenssamfunnet har lykkes med å nå sine offensive klimamål.

For at man skal lykkes trengs det imidlertid aktører som aktivt jobber for å identifisere og realisere de beste grønne prosjektene. Ofte er det nye selskaper som evner å gripe disse mulighetene best ettersom etablerte selskaper gjerne vil prioritere sine eksisterende satsinger.

Bygger Norges grønneste selskap

Greenstat AS ble etablert i 2015 av Christian Michelsen Research (nå NORCE) med formål om å bli et kunnskapsbasert energiselskap med dedikert satsing på utslippsfrie prosjekter. Greenstat skal tenke langsiktig, men kommersielt med et tydelig mål om å bli et lønnsomt selskap som skaper verdi for samfunnet og sine aksjonærer. Gjennom utviklingen av bærekraftige prosjekter vil man bidra til både å redusere utslipp og å skape nye grønne arbeidsplasser i Norge og internasjonalt.

Grønn hydrogen, lokal energi og havvind

Greenstat er en pådriver for å fylle det grønne skiftet med innhold. Konkret jobber man med prosjekter og investeringer innen hydrogen og lokal energi, men man søker også muligheter innen havvind og andre områder knyttet til grønn energi og teknologi.

Greenstat har tatt en sentral posisjon innen hydrogenmarkedet, og ønsker å benytte norsk fornybar energi til å produsere grønt hydrogen. Markedene vil være transport, maritime, industri og eksport.

Innen lokal energi satser man på industrielle solcelleanlegg, mindre vindparker i allerede berørte områder samt desentraliserte energiløsninger til næringsbygg og borettslag.

Havvind er et annet område hvor Greenstat ønsker å bidra til realisering av prosjekter i Norge. Med regjeringen sin åpning av to felter i Nordsjøen legges det nå til rette for utvikling av både bunnfast og flytende havvind. Det vil bidra til betydelig energiproduksjon og etterlengtede grønne arbeidsplasser.

Frem til 2025 vil Greenstat hovedsakelig jobbe mot det norske markedet, men den største veksten er ventet i internasjonale markeder frem mot 2030.  

100 milliarder i 2030

Greenstat har ambisjoner på linje med store selskaper, men drar nytte av å være en lettbent og nytenkende aktør. Målet er å bli et selskap Norge kan være stolt av og som gjør en forskjell både hjemme og ute i verden. Gjennom organisk vekst, strategiske investeringer og oppkjøp sikter Greenstat på å nå en verdsettelse på 100 milliarder i 2030.

Vi ønsker store og små investorer med på en lønnsom, grønn reise mot nullutslippssamfunnet!

Av Vegard Frihammer, Green Executive Officer Greenstat

Next article