Home » Bærekraftige investeringer » Byggebransjens svar på det grønne skiftet?
Sponset

Fokus på mer miljøvennlig løsninger, kjent som det grønne skiftet, er noe som opptar de fleste nå til dags. I henhold til Parisavtalen har Norge, som alle andre land, forpliktet seg til å redusere klimagassutslipp.

Byggebransjen alene står for en stor del av disse utslippene per i dag, og her er det mange ting å ta tak i for å redusere utslippene. Økt bruk av trevirke reduserer utslipp. Kan bruk av trevirke i form av massivtre være løsningen?  

Hvordan bygge mer miljøvennlig?

I Norge har vi en lang tradisjon med å bygge med treverk og vi har bygget opp solid kompetanse når det gjelder å bygge med naturens eget råstoff. Samtidig er det ikke til å komme utenom at betong, stål og andre typer materialer har overtatt mye av treverkets plass gjennom andre halvdel av 1900-tallet. Det gjelder særlig i forbindelse med oppføring av større bygg som skoler, næringslokaler, barnehager og så videre.

I en tid der det grønne skiftet er på alles lepper, er det imidlertid avgjørende at vi i større grad dreier bort fra betong og stål og over til treverk. Bygging med stål og betong er nemlig ikke særlig miljøvennlig, spesielt fordi produksjonen av materialene er svært energikrevende, og medfører store CO2-utslipp. Forskning.no kunne i 2016 fortelle oss at sementindustrien globalt stod for fem prosent av alle CO2-utslipp – mer enn dobbelt så mye som fra luftfart.

Massivtre – en del av løsningen?

Et av de heteste temaene innen bygging med treverk de seneste årene er massivtre. Det er enkelt forklart sammenlimte planker, som legges i flere lag, og som krysses i forhold til hverandre. Lagene forbindes typisk med lim, spiker eller treplugger. På denne måten er det mulig å lage sterke og formstabile elementer som kan brukes til både bærende vegger, gulv og tak i store bygg. Dette gjør det faktisk mulig å erstatte betong og stål med treverk, selv i større konstruksjoner.

Sett fra et miljøperspektiv er det også svært fordelaktig. For det første innebærer produksjonsprosessen for massivtre langt mindre utslipp enn hva som er tilfellet for betong og stål. Dessuten er treverket som brukes både fornybart og har potensiale til å være svært kortreist. Faktisk viser tall fra SSB at mengden skog i Norge har vokst med 33 prosent bare på de siste 15-16 årene, og årlig avvirker vi mye mindre enn tilveksten. Ressurstilgangen er med andre ord svært god.

TEWO Byggsystem, den enkle veien

TEWO er et nytt og patentert bygningselement med et massivtre yttersjikt, fylt med isolasjon i hulrommet. Det er velegnet til kostnadseffektiv, industriell masseproduksjon og hurtig montering.

Byggeperioden forkortes vesentlig ved bruk av elementer i massivtre. Tester hos enkelte produsenter av massivtre viser at byggetiden kan gå 60 til 80 prosent raskere med bruk av elementer, kontra det å bruke tradisjonelt bindingsverk. Det er både økonomisk gunstig og bidrar til et mindre miljømessig fotavtrykk fra selve byggeperioden.

Bra for inneklimaet

Treverkets positive effekter på inneklimaet handler blant annet om at det:

  • Demper temperaturvariasjoner i bygget
  • Jevner ut fuktbelastninger og reduserer faren for sopp og kondens
  • Gir mulighet for diffusjonsåpne konstruksjonsløsninger

Det er faktisk slik at treverket lagrer solvarme i løpet av dagen og gir den tilbake til huset i løpet av natten. Om sommeren er det gunstig at treverket tar opp fukt i løpet av natten og at solvarmen på dagtid brukes til å tørke ut denne fukten i stedet for å øke innetemperaturen. Da oppleves huset svalere.

Ved at fuktbelastningen jevnes ut kan det faktisk også bli redusert behov for ventilasjon og i flere tilfeller gis det dispensasjon for bruk av naturlig ventilasjon.

Nysgjerrig på hvordan TEWO kan effektivisere og redusere kostnadene for byggeprosjektene dine? Les mer på www.tewo.no

Av Håkon S. Rognlien, Markedssjef i TEWO

Neste artikkel