Skip to main content
Home » Bærekraftige investeringer » Bærekraftige investeringer for fremtiden
Sponset

Når Sarsia investerer i nye selskaper, tenker de ikke bare bærekraftig avkastning. De investerer også i et mer bærekraftig fremtidsbilde.

– Vi tenker selvfølgelig avkasting, men vi har også et sterkt ønske om å hjelpe frem klimarelevant bærekraftig teknologi. Basert på egen tung kompetanse og godt nettverk, går vi tidlig inn, ofte i selskaper andre ikke tør ta i enda, sier Hilde Holdhus, partner, Energy, Technology and Sustainability i Sarsia Management.

– Vi har i mange tilfeller bidratt til å løfte forskningsideer ut av universitetene. Over 70 prosent av porteføljen vår har utgangspunkt i gode, kvalifiserte forskningsresultater. Da er det grunnleggende at vi forstår både teknologien og markedene vi investerer i, sier Holdhus.

Suksessfull strategi

Sarsia Management styrer i dag to fond, samlet på rundt 900 millioner kroner. Det første ble opprettet i 2006 og er i ferd med å realiseres. Det har skapt over 25 milliarder i aksjonærverdier i porteføljen, og er på nivå med de aller beste venture-fondene i Norden. Det andre fondet ble opprettet i 2016 og går mot slutten av investeringsfasen. Fondene har hittil investert i 34 selskap.

– Bærekraft har vært viktig for oss siden oppstarten i 2006. Allerede den gang, da oljekonjunkturen var oppadgående, hadde vi to tredjedeler bærekraftfokuserte selskaper i porteføljen, sier Holdhus.

Hilde Holdhus, partner, Energy, Technology and Sustainability i Sarsia Management. Foto: Nils Olav Mevatne

Bærekraftige dytt

– Vi praktiserer aktivt eierskap når vi går inn i et selskap. Det betyr at vi alltid vil ha en styreplass i selskapene vi går inn i, og bidra ikke bare med penger, men også med kompetanse og nettverk, sier Holdhus.

– I tillegg gir det oss muligheten til å dytte selskapene i en mer bærekraftig retning. Mange selskaper er forståelig nok veldig opptatt av tekniske- og markedsmessige utfordringer, men vi opplever at de er lydhøre og at mange er fokusert på bærekraft allerede, sier hun.

Holdhus nevner at flere av fondenes investorer, som KLP, Nysnø, Sparebanken Vest, TMS, BKP, DNB og BKK, alle er aktører som er opptatt av fremtidsbildet.

– Disse vil at investeringen skal ha en positiv påvirkning på samfunnet og bidra til et bærekraftig samfunn. Vi er helt sikre på at dette er noe vi kommer til å bli målt på fremover, sier hun.

Ny, grønn EU-standard

Med EUs handlingsplan for bærekraftig finans, blir det om mulig enda viktigere å jobbe systematisk og målrettet mot bærekraft.

– Nå kan man måle hvor grønn en investering er. Det er fortsatt mye diskusjon rundt detaljene i de nye kravene, men overordnet betyr det at vi får en felles standard å strekke oss mot, sier Holdhus.

– Vi har jobbet med bærekraft i siktet i mange år, og er allerede i gang med gode rutiner. Dette er vi klare for, sier hun.

Av Marte Frimand

Next article