Skip to main content
Home » Bærekraftig byutvikling » Østkantens fjordby vekkes til liv
Sponset

Om noen år, vil en ny og moderne bydel langs fjorden se dagens lys. Der skal det tilrettelegges for det gode liv både over og under vann.

Området rundt Bjørvika har gjennomgått en stor transformasjon fra motorveier og containerhavn til et innbydende område som har åpnet og tilgjengeliggjort fjorden for byens befolkning. Snart begynner utbyggingen av Grønlikaia lengst øst i Bjørvika. Her vil bærekraft og mangfold stå i høysetet.

Prosjektet vil bestå av om lag 1500 boliger og vil dessuten bli arbeidsplassen til 3-4000 mennesker. Hav Eiendom ønsker også å bygge 1000 meter gratis havnepromenade hvor alle er velkomne, samt å anlegge en egen øy på sørsiden, til glede for hele byens befolkning.

– For fremtidens generasjoner Hav Eiendoms utgangspunkt er at det skal være mulig å kombinere bærekraftig byutvikling med gode bolig områder, attraktive næringslokaler, og tilgjengelige grønt-arealer, samtidig som man har tilgang til frisk luft og havutsikt.

Marie Indrelid Winsvold

Bærekraftsjef i i Hav Eiendom.

– Vi vil bygge for fremtidens generasjoner, som forhåpentligvis vil leke, leve og trives på Grønlikaia. Tilgjengelige arealer for fritid og rekreasjon med Havnepromenade og allmenning har høyeste fokus. Dette til glede for folk i Gamle Oslo, byen og tilreisende, sier Marie Indrelid Winsvold.

Hun er bærekraftsjef i Hav Eiendom, og jobber aktivt med bærekraftig utvikling i alle ledd. Sørsiden av Grønlikaia blir en grønn lunge, som buffersone mot havneanlegget Kongshavn. Grønlikaia ligger sentralt til, med kort vei til kollektivtransport.

– En så stor utbygging får konsekvenser både lokalt og globalt. Ettersom vi bygger helt ut til sjøen, må vi tilstrebe utbygging av en sirkulær bydel med minst mulig ressursbruk, minimalt med klimaavtrykk og med regenerering av liv på land og i sjø slik at vi kan gi liv tilbake til fjorden.

Les også: Inviterer arkitekter til å konkurrere om Grønlikaia.

Smultringmodellen

Hav Eiendom søker å ivareta sosiale og økologiske perspektiver gjennom en modell inspirert av den britiske økonomen Kate Raworths Doughnut Economics, også kalt smultringøkonomi. Jordens tålegrenser er smultringens ytre ring, mens menneskenes sosiale behov, er den indre.

Poenget er å skape et samfunn som klarer å leve innenfor ringene, der menneskenes behov kan dekkes uten å skade planeten.

– Det handler om å finne en sweet spot, der alle hensyn ivaretas, sier Winsvold, og peker på viktigheten av at unge, eldre, fauna, flora, marint liv, ressursbruk og globale hensyn inngår i planene.

Smultringmodellen. Illustrasjon: Dougnut Economics Lab

Prosjektet er et samarbeid mellom Hav Eiendom, FutureBuilt, Grønn Byggallianse, Bjørvikaforeningen og Rodeo arkitekter, i tillegg til dyktige fagmiljøer fra NIVA, Asplan Viak, Multiconsult, Urban Hav og Yte. Enova støtter arbeidet.

– I arbeidet med den 1000 meter lange havnepromenaden har vi brukt metoden til å analysere konflikter mellom besøkende, beboere og strandlinjen, og sett på hvordan negative utfordringer kan reduseres. Ved å ha de globale brillene på, er det avdekket behov for å bidra til å redusere materialbruk og klimagass-utslipp og bidra til å redde noe av livet i fjorden ved utbygging av Havnepromenaden, sier Winsvold.

Fokus på lokal ungdom

I arbeidet med den nye bydelen langs fjorden, har Hav Eiendom flere fokusområder i tillegg til natur, ressursbruk og energi. Sosial bærekraft som omfatter både helse, rekreasjon, mangfold, tilgjengelighet og boligkvaliteter, er viktig.

Kultur og sysselsetting står sentralt, og det er viktig for eiendomsselskapet å legge til rette for kulturtilbud med lav terskel, slik at det blir muligheter og tilgjengelighet for ungdom i bydel Gamle Oslo.

Hun forteller videre at mange vil sysselsettes i utbyggingsperioden. Derfor vil Hav Eiendom ha søkelys på forholdene til arbeidsinnvandrere, og jobbe for arbeid til lokale ungdommer og lærlinger.

Det meste av råvarer og materialene kommer fra andre deler av verden, og da har vi et globalt etisk ansvar, både med tanke på barnearbeid, arbeidsforhold og forurensning, fastslår Winsvold.

Grønlikaia skal bestå av nabolag hvor det er naturlig og lettvint å dele på areal, varer og tjenester med naturbaserte og klimasmarte løsninger som hjelper både natur og mennesker, avslutter Winsvold.

Hav Eiendom AS er Oslo Havn KF sitt eget eiendomsselskap. Selskapet er både områdeutvikler og eiendomsutvikler. Les mer på haveiendom.no.

Av Jarle Petterson

Next article