Skip to main content
Home » Bærekraftig byutvikling » Sammen for en bærekraftig byutvikling
Sponset

Arkitektkontoret White jobber med et nytt ambisiøst og bærekraftig parkprosjekt

White arkitekter er et av Skandinavias ledende arkitektkontor innen bærekraftig arkitektur, design og byutvikling. Med utgangspunkt i de globale bærekraftsmålene, ønsker de å bidra til å skape gode livsmiljøer og har som mål at alle prosjektene skal være formsterke og klimapositive innen 2030.

– Ved Oslo-kontoret har vi bygget opp spesialkompetanse innen bærekraftig design og byutvikling med fokus på vann, tre og transformasjon – alt under felles paraply av bærekraft, sier Sofie Galåen Bentzen, daglig leder ved White arkitekter Oslo.

Kontoret ble etablert i 2012 da White Arkitekter vant konkurransen om utviklingen av Havnepromenaden i Oslo (med Rodeo). Havnepromenaden er et Fjordbyprosjekt med fokus på sosial bærekraft

Arkitekt og prosjektleder for True Blue, Gina Bast Mossige og landskapsarkitekt og leder for landskapsavdelingen i Oslo, Pål Dixon Sandberg. Foto: White Arkitekter

En urban møteplass i blågrønne omgivelser

I 2020 vant White arkitekter den begrensede plan og designkonkurransen om Bystrand og ny Lungegårdspark i Bergen med prosjektet True Blue. Oppdragsgiver er Bergen kommune og prosjektet er allerede prisbelønt med WAN Gold 2021.

Dette ambisiøse parkprosjektet ligger langs Store Lungegårdsvann, og inkluderer badestrand, kyststi, vestlandsk landskap og vegetasjon, og en rekke aktivitetsområder. Det blå elementet spiller en sentral rolle i parkutformingen.

White Arkitekter ønsker å gi bergenserne en blågrønn folkepark, som samtidig er en badeplass og samlingssted med ulike aktiviteter – alt i ett.

– Den nye parken blir ikke bare en bypark med plen og noen trær, men vil være en park som er fylt med variert innhold og ulike funksjoner, sier Pål Dixon Sandberg, landskapsarkitekt og leder for landskapsavdelingen i White arkitekter Oslo.

Den én kilometer lange parken skal fungere som en sosial møteplass og et sted der man kan være i naturen.

– Alle innbyggerne skal kunne finne en grunn til å gå hit, enten for å beundre naturen, skate i rampene, bade fra stranden, hoppe fra stupetårnet eller ta en tur i badstuen, sier Gina Bast Mossige, prosjektleder for True Blue-prosjektet.

White har designet en vakker og inkluderende park der alle, uansett alder og kjønn, skal kunne føle seg hjemme. Parken er dessuten inndelt i flere soner. Området nærmest sentrum er den urbane, med mange ulike aktivitetsområder. I midten ligger et naturområde.

– Her er temaet biologisk mangfold. En flo- og fjæresone med våtmarksbiotoper, en vestlandsk blomstereng, og trær og busker som naturlig tilhører lokalmiljøet, spiller hovedrollene her sier Sandberg.

Medvirkning

For å tilpasse parken til byens innbyggere, er bergenserne blitt konsultert under hele prosessen.

– Medvirkningsprosessen har vært unik. Det er også opprettet en egen Instagramkonto for informasjon og deling av prosess og prosjekt, sier Mossige.

Sunne prosjekter

Også folkehelseperspektivet er viktig for White. Hvordan kan arkitekturen bidra til en god folkehelse og aktiv livsstil? Flere undersøkelser viser at dagslys, utsyn, kontakt med naturen og mindre støy kan påvirke psyken og redusere stress.

– Vi har fokus på å øke bevisstheten knyttet til hva våre bygde omgivelser har å si for folkehelsen, sier Sandberg.

I den nye parken skal de blant annet plante trær for å endre støyens karakter. Flere av trærne som tidligere stod på området skal igjen plantes i parken. Lysdesignerne har også aktivt jobbet med riktig belysningskonsept for å unngå unødig lysforurensing for plante- og dyrelivet.

– Du skal ha tilstrekkelig lys for at det skal føles trygt for mennesker, men unngå å lyse opp områder som ikke har behov, sier Sandberg.

Bystrand og ny Lungegårdspark, Bergen. Oversiktsbilde. Foto: White Arkitekter/ Studio Aesthetica

En annen ting som er unikt med prosjektet, er at parken er planlagt oppå steinfyllingen etter bybaneprosjektet. Området transformeres til et blågrønt, bærekraftig og frodig parkområde – et sted med plass til både mennesker, dyr og planteliv – både over og under vann.

Gjennom å etablere større områder med en stedegen natur, får vi tilbake fra naturen det vi kaller økosystemtjenester. Dette er fordeler vi har av et fungerende økosystem. Vi vil informere om dette på en pedagogisk måte i parken og med det sprer vi kunnskap og erfaring for å bidra i utviklingen av klimatilpassede byer, legger Sandberg til.

– Jo mer urbane vi blir, jo mer vokser behovet for tilgang til natur og blågrønne områder. Og jo mer byene vokser, desto mer krymper fellesarealene. Med urbaniseringen og klimaforandringene må vi tenke langsiktig for å bevare det grønne, tilpasse oss klimaendringer og samtidig utforme uteområder som aktiverer og gir harmoni. Grønne lunger der vi kan hente energi, parkområder for lek og aktivitet, bademuligheter og helårs sykkel- og gangstier omringet av grønne trær, er avgjørende for at at byens beboere skal kunne utvikles i takt med byen, avslutter Bentzen.

White Arkitekter setter av store ressurser til interne forskningsprosjekter (White Research Lab – WRL) samt digitalisering av arbeidet.

Mer info om kontoret, satsingen og de unike og bærekraftige prosjektene finnes her: Whitearkitekter.com

Instagram:
@whitearkitekteroslo
@bystranden_bergen

White Oslo har også lansert en podcastserie kalt “Can Architecture Fix This?

Av Sissel Nilsen

Next article