Skip to main content
Home » Bærekraftige investeringer » Bærekraftig utvikling i finansnæringen
Sponset

De seneste årene har finansbransjen sett sitt ansvar og med det økt fokuset på bærekraft.

Det forteller partner i Finansco, Christian Kallevig Arnesen, og understreker at det også er et økt fokus på dette fra kundenes side.  

– Mange av de fondene som er tilgjengelig på det norske markedet har allikevel en ganske begrenset positiv påvirkning på miljøet. Å kun ekskludere selskaper som, for eksempel, driver med kull, tobakk og våpen er bra, men som investor bør man kreve mer enn det.

avatar

Christian Kallevig Arnesen

Partner i Finansco

– Velger man et generelt aksjefond eller indeksfond med ESG-fokus (Environment, Social and Governance) så er verstingselskapene valgt bort, og man sitter igjen med Nestlé, Apple, Microsoft og deres like. Dette er selskaper med en kjernevirksomhet som ikke akkurat er produksjon av vindmøller, solceller og havrenseanlegg.

– Hva gjør dere for å bidra til at den bærekraftige utviklingen går i riktig retning?

– Når Finansco setter sammen fondsporteføljer med bærekraft som fokus så ser vi etter fondsforvaltere som plukker selskaper med en kjernevirksomhet som er bærekraftig i sin natur. Forvaltere som jobber med reell «impact investing». Dét er en stor forskjell fra å bare velge bort verstingene, sier Arnesen.

– Like viktig som en positiv miljøpåvirkning er sannsynligheten for høy risikojustert avkastning. Om dette gjøres skikkelig kan man altså kombinere den kapitalistiske tilnærmingen som ligger i ønsket om høy avkastning, med å gjøre en reell forskjell for miljøet og fremtiden. 

Kunden i fokus

Finansco bistår kunder med å legge en god plan for forvaltningen av sin formue, og oppfølging av dette. 

– For oss er det kunden som er i fokus. Det høres kanskje platt og tomt ut, men vi har ikke markedsføringsbudsjettet til storbankene eller kølappsystem ved inngangsdøren. Der bankene enkelt kan bytte ut en misfornøyd kunde med en ny kunde, har ikke vi råd til misfornøyde kunder. Det er altså viktigere for oss å ha fornøyde kunder, sier Arnesen.

Arnesen bruker den siste tids markedsfall som et eksempel, og forteller at Finansco har vært i kontakt med alle sine kunder i denne perioden.

– Still deg selv følgende, når tok din rådgiver sist kontakt med deg, og hvilke grep har vedkomne gjort for dine investeringer de siste månedene? Om oppfølgingen den siste tiden har vært begrenset eller fraværende så er det kanskje på tide å ta en prat med oss for en sammenligning?

– Du har tidligere uttalt til FinansNorge at dere bruker mye tid i forkant av et kundeforhold på å bli kjent med kunden. Hvorfor er dette viktig?

– Det er vårt profesjonsansvar å sikre at det som blir anbefalt våre kunder er egnet og hensiktsmessig for dem. For oss betyr det mer enn å bare velge rett investering. Her er det flere hensyn som må tas, som for eksempel formålet med plasseringen, skatt, eierskapsstruktur, arv og aktivitet. Viktigheten av å kunne positivt påvirke miljøet og fremtiden er også et slikt hensyn, sier Arnesen og forklarer at dette krever betydelig med tid og kompetanse.  – Vi frigjør altså tid for våre kunder, slik at de kan bruke den på andre ting.

– Tillit kan hverken kreves eller kjøpes, den må fortjenes. Derfor er møter med oss kostnadsfrie og uforpliktende. Dette senker terskelen for å få et sammenligningsgrunnlag.

Arnesen har flere ganger blitt brukt som ekspert i mediene, særlig om investeringsstrategier og investoradferd. Nettopp dette med investoradferd bruker Finansco mye tid på sammen med kundene.

FINANSCOdagen 2019

Mandag 14. januar avholdes FINANSCOdagen 2019 på Edderkoppen Scene i Oslo.

– Hva ønsker dere å oppnå med denne konferansen?

– Vi opplever at mange av våre kunder og andre privatpersoner ønsker å lære mer. Både om kapitalforvaltningen og alle de andre viktige elementene og hensynene som gjelder. Vi ønsker også å vise frem den gode eksterne kompetansen som finnes, og fant da ut at en slik felles og åpen konferanse var en fin arena. Igjennom året har vi også mindre og mer spissede konferanser og seminarer, sier Arnesen.

– Hvem kommer til konferansen, og hvordan kan konferansen hjelpe å sette fokus på å gjøre bærekraftige investeringer?

– FINANSCOdagen er åpen for alle, og forrige konferanse var fullbooket to uker før dato. Det er temaer som er relevante for alle som skal plassere eller har plassert sin formue på ulike vis (…) Av fire innlegg på konferansen så er tre av eksterne og ett fra interne ressurser. I sistnevnte innlegg vil vi presentere noen spennende nye investeringsverktøy, og vi vil også belyse hvordan vi jobber med «impact investing» og bærekraft. Øvrige innlegg tar for seg den nye arveloven, eiendomsmarkedet og handelskrig.

Konferansen er kostnadsfri og påmelding kan skje via www.finansco.no.

Her er link for program/talerliste.

Av Julie Malvik, [email protected]

Next article