Skip to main content
Home » Bærekraftige investeringer » 5 tips for bærekraftig sparing
Bærekraftige investeringer

5 tips for bærekraftig sparing

FNs bærekraftmål. Johan Rockström og Pavan Sukhdev presenterr en ny måte å se bærelraftsmålene på, og hvordan de alle er linket til mat. Illustrasjon: Azote for Stockholm Resilience Centre, Stockholm University
avatar

Kristin Skaug

Daglig leder, AksjeNorge

Foto: CF Wesenberg/KolonihavenStudio

Med et økende fokus på klima, samfunnsansvar og bærekraft har selskaper over hele verden gjort store grep for å imøtekomme nye krav. 

I tillegg får vi stadig nye selskaper som kun jobber med for eksempel fornybar energi, miljørelaterte tjenester og så videre. På denne måten har du og fondsforvalterne fått enda flere selskaper å velge mellom. Med våre fem enkle tips håper vi du lettere finner frem i jungelen av begreper og sparealternativer.

1. Finn ut hva bærekraft for deg

Ja – hva er bærekraft for deg? Er det noen områder som er viktigere enn andre? Noen sentrale begreper er: samfunnsansvar, miljø, klima, karbonavtrykk, mangfold, sosiale forhold, eierstyring (hvordan bedriften styres), sirkulær økonomi, fornybarhet, ekskludering (fritt for fossil, kull), og ikke minst FNs bærekraftsmål.

Du bør også tenke gjennom om du ønsker å investere i selskaper som kun er bærekraftige på grunn av deres produkter og tjenester, eller om de til tross for bransjen de er i, jobber for en mer bærekraftig drift.

Og hvor langt tilbake i verdikjeden (kunder og leverandører) skal det være bærekraftig?

2. Rapport om samfunnsansvar

Alle store norske selskaper er pålagt gjennom Regnskapslovens §3 å rapportere om Samfunnsansvar ifm. med Årsrapporten. Skal du velge enkelt-aksjer i din portefølje, anbefales det å lese disse rapportene.  

Oslo Børs i samarbeid med NORSIF har en veiledning for selskaper om rapportering av samfunnsansvar. Utgangspunktet er fra et internasjonalt rapporteringsrammeverk kalt GRI (Global Reporting Initiative) som allerede brukes aktivt av de største på Børsen.

I hvilken grad er selskapet utsatt for risiko knyttet til klima? Slik risiko er for eksempel fare for bøter og sanksjoner for miljøforurensninger, lavere produksjon på grunn av potensielt lavere etterspørsel etter deres type produkter i fremtiden og lignende.

3. FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Se alle mål og delmål her. SDG, som står for Sustainable Development Goals, er 17 mål med forslag til tiltak hver enkelt bedrift kan jobbe med enten internt, eksternt eller begge deler. Ofte velger selskapene ut et par bærekraftsmål de vil jobbe spesielt mye med. Hva synes du om valgte mål? Er det forståelig det de gjør?

4. Fondets nøkkelinformasjon

Hvis du synes det er vanskelig å velge deg konkrete aksjer å investere i, kan aksjefond være en god løsning. En fondsforvalter passer på dine og andres sparepenger som er investert i fondet.

Alle fond har noe de kaller «nøkkelinformasjon» eller noe som minner om fakta om fondet. Her er fondsforvalterne flinke til å merke fondet dersom dette har spesielt fokus på bærekraft eller ansvarlig investeringer. Se etter svane-merket, globuser eller grønne blader og lignende.

5. Morningstar Sustainability Rating

Morningstar er et analysefirma som har etablert Morningstar Sustainability Rating, en rangering som gir investorer muligheten til å sammenligne et fonds beholdninger på ESG (miljø, sosial og styring) målt mot andre fond. Ved å benytte sustainability score får du opplysninger om ESG på et høyere nivå.

Til syvende og sist handler det om hva som er viktig for deg når du setter sparepengene dine i aksjemarkedet. Har du ikke tid eller lyst å finne ut hva enkelt selskap gjør, kan aksjefond være et godt alternativ der fondsforvalteren gjør jobben for deg.

Kilder: Oslo Børs/Morningstar/AksjeNorge/FN

Av Kristin Skaug, daglig leder i den ikke-kommersielle stiftelsen AksjeNorge

Next article