Skip to main content
Home » Vekst i Vestland » Ny energipark for klimavennlig industri
Sponset

I Øygarden kommune, rett utenfor Bergen, bygges en bærekraftig næringspark med utelukkende fokus på grønn næring. Her skal det skapes kortreiste løsninger og samles selskaper som bygger oppunder Norges klimamål.

Det var kommunen som i sin tid tok kontakt med CCB Energy for å høre om de kunne få til en bærekraftig, industriell utvikling av Energiparken. CCB Energy eier grunnen sammen med kommunen, og er forretningsfører og utvikler.

– Vi skal bygge opp en grønn næringspark og skape verdier, ikke bare for oss og kommunen, men for bedrifter som ønsker å nå klimamålet. Vi skal skape grunnlag for omstilling, redde eksisterende og skape nye arbeidsplasser, sier Ronny Haufe, administrerende direktør i CCB Energy.

Administrerende direktør i CCB Energy

Les mer om CCB energy og deres arbeid her.

Produserer hydrogen og lagrer CO2

Hydrogen er en miljøvennlig energibærer, som ikke gir annet utslipp enn rent vann. H2 Production ligger i Energiparken, og blir første produsent av klimanøytralt hydrogen fra naturgass med integrert fangst av CO2. Anlegget er forventet å stå ferdig mot slutten av året.  

– Dette anlegget blir verdens første i sitt slag. Her skal det produseres hydrogen fra naturgass eller biogass, mens norskutviklet teknologi vil fange CO2. Resultatet blir rent, klimanøytralt hydrogen. Tidligere har dette vært adskilte prosesser, sier Haufe.

CO2 sendes til et anlegg som ligger 800 meter unna, og ender i rør ut i havet, hvor det blir permanent lagret.

– Dette er en perfekt sirkulær verdikjede for CO2, sier Haufe.

Selskaper som etablerer seg i Energiparken, og som utvikler CO2, vil kunne deponere dette kortreist og til lavest mulig karbonavtrykk.

Legger til rette for synergier

– CCBE skal ikke bare være en eiendomseier sammen med kommunen. Vi ønsker å forvalte eiendommen så dette blir bærekraftig for fremtiden. Vi har stort fokus på hvordan bedrifter kan forsterke hverandre og gi synergier som gjør at vi både tar ned kostnadene og risikoen for å etablere seg. Vi kan være den koordinatoren som får de ulike selskapene til å snakke med hverandre, sier Haufe, og kommer med noen eksempler:

– Spillvarme kan være interessant for noen bedrifter. Andre bedrifter kan ha overflod av oksygen. Det trenger vi til blant annet produksjon av proteiner og vitaminer.

Tilbyr flere tjenester

CCB Energy vil også tilby et bredt spekter av tjenester i Energiparken. Dette kan være drift, vedlikehold, inspeksjon, reparasjon, sikring, vakthold, beredskap, havnetjenester, logistikktjenester, salg og markedsføring.

– Det er dyrt å etablere seg, og vi kan redusere kostnadene til logistikk, transport og administrasjon. Dersom et utenlandsselskap ønsker å etablere seg i Norge, er det dyrt å flytte masse folk til Norge. Da kan vi hjelpe med alle operatører, og samtidig sørge for norsk verdiskapning, arbeidsplasser og engasjement, sier Haufe.

Et utstillingsvindu

– Vi har en spennende tid foran oss med en bærekraftig og klimavennlig utvikling av CO2. Vi i CCB Energy er ikke bare noen som går på konferanser og snakker om hva vi skal gjøre. Vi gjør også det vi snakker om, sier Haufe og legger til at han i all beskjedenhet har store ambisjoner for Energiparken.

– Jeg tror Energiparken kan bli et utstillingsvindu for Norge.

CCB Energy Holding er en samling av selskaper som representerer et bredt spekter av aktiviteter, produkter og tjenester innen klimavennlig industri. Dette vil kunne omfatte aktiviteter knyttet til blant annet fornybar energi, vindkraft, hydrogenproduksjon, solenergi og fangst av CO2.

Les mer på ccbeh.com.

Av Marte Frimand

Next article