Skip to main content
Home » Fremtidens Vestfold » Bedriftene i Vestfold og Telemark er klare til å løse klimautfordringene
Klima og miljø

Bedriftene i Vestfold og Telemark er klare til å løse klimautfordringene

LED-lysene som produseres i Sandefjord benyttes på E6, nord for Oslo, gir en besparelse tilsvarende årsforbruket til fem eneboliger per kilometer vei. Foto: Getty Images

Verden trenger et taktskifte for å løse klimautfordringene. Bærekraftig bruk av naturressursene er en avgjørende del av løsningen. Og bedriftene er allerede i gang.

Industrien i Vestfold og Telemark ønsker å ta posisjonen som verdens første klimapositive industriregion. Det er et spennende mål. Industrial Green Tech er klyngen som jobber for å skape et internasjonalt ledende kompetansemiljø for innovative løsninger til det globale markedet, for å bidra til reduksjon av klimagassutslipp og fremme teknologiske løsninger i industrien.

Bedriftene har løsningene

Norcem i Brevik har testet ut teknologi som går ut på å fange 400 000 tonn CO2 per år. Sement står for seks-syv prosent av det globale utslippet. Gjennomføringen av prosjektet hos Norcem er viktig fordi det vil vise sementindustrien i Europa, og andre industribedrifter i verden, at det går an å redusere utslippet. For å nå globale klimamål blir karbonfangst og -lagring (CCS) et helt avgjørende grep. CCS kan styrke konkurransekraften og sikre fremtidens arbeidsplasser. Satsingen kan skape tusenvis av nye arbeidsplasser, som vil bety enormt mye også for vår region, og globalt.

Fosstech i Sandefjord som produserer LED-lys er et eksempel på energibesparelse. LED-lysene som produseres i Sandefjord benyttes på E6, nord for Oslo, gir en besparelse tilsvarende årsforbruket til fem eneboliger per kilometer vei. Dette viser at det er bedriftene som sitter på løsningene som skaper grønne, innovative løsninger. Bedriftene skaper nye arbeidsplasser og vi får et grønnere næringsliv.

Kristin Saga

Regiondirektør i NHO Vestfold og Telemark

foto: Marianne Bjørnsdatter Gärner

Alle må bidra

Alle må bidra for at vi skal nå klimamålene. Vi er enige om at ingen kan løse klimautfordringene alene, hverken politikere eller bedrifter. De omfattende endringene vi trenger krever felles innsats. Bedriftene må, vil og skal være en stor del av løsningen. Næringslivet står for store utslipp og er en del av problemet. Derfor er det nettopp i næringslivet vi skal se etter løsningene.

Én god nyhet er at løsninger finnes det mange av. Bedrifter som utvikler klimateknologi er selve definisjonen på bærekraft: De løser klima- og miljøutfordringer, de betaler skatter og avgifter slik at vi kan ha et godt velferdssamfunn og de skaper jobber.

Vi kan ikke se på klimautfordringen isolert. Et bærekraftig klima og miljø er avhengig av økonomisk og sosial bærekraft, og omvendt. Dette gjelder på alle nivåer, fra samfunnet til bedriften. Det er ingen klimaløsning å legge ned norsk olje og gassvirksomhet; løsningen er å gjøre den utslippsfri. Løsningen på fremtidens utfordringer er ikke reduksjonisme og vern, men bærekraftig forvaltning, utslippsfri energi, bioøkonomi og mer sirkulærbruk av naturressursene. Bedriftene har løsningene og er klare til å skape jobber, sikre inntekter og løse klimautfordringer.

Av Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold og Telemark

Next article