Skip to main content
Home » Norsk innovasjon » Fra fossilt brensel til nullutslipp med nye fartøy
Sponset

Den helelektriske Barmen-fergen er klar for å bli satt i drift i Selje i Nordfjord. Dette er verdens første komposittferge godkjent for farlig gods. Fergen representerer et revolusjonerende design fra Easy Form, Vidar Hop Skyssbåtar AS og Måløy Verft.

Bertel O. Steen Power Solutions (BOSPower) i Bergen har levert det elektriske fremdriftssystemet til den miljøvennlige fergen.

Utvikler nye og innovative løsninger

Prosjektet er et resultat av teknologimiljøet som har vokst fram rundt Måløy Verft og Teknopollen i Sogn og Fjordane.

– Etter mange års utvikling og innovasjon i Måløy, kunne vi endelig vise fram Barmen-fergen til verdensmarkedet tidligere i år, sier Christian Carlson i Sea Technology. Han er svært fornøyd med samarbeidet med BOSPower i Bergen.

–  Jeg tror det beste med dette samarbeidet er at vi utfordrer og skjerper hverandre på innovasjonsiden.

Foto: Sea Technology

Nullutslipp med elektrisk fremdrift

BOSPower leverer helelektriske integrerte fremdriftsløsninger med batteripakker, ladesystem, koblingstavler og energistyringssystem til fartøy som spenner fra 15 meter lange båter til større bilferger.

– Det er derfor viktig at løsningene våre kan tilpasses det behovet som et spesifikt fartøy har, med et felles fokus på vekt og energieffektivitet, sier Eirik Nesse, direktør for forretningsutvikling i BOSPower. Han legger til:

– Vi har satset mye på å utvikle nye elektriske fremdriftsløsninger, og har nylig utvidet staben ved vår utviklingsavdeling i Molde.

Nesse spår en kraftig vekst i markedet for grønne løsninger i maritim sektor.

– Etterspørselen etter hybride og elektriske løsninger til ferge- og hurtigbåtmarkedet øker år for år. Det er faglig utfordrende og tilfredsstillende å være en aktiv partner i det grønne skiftet i vår bransje, sier Nesse.

Systemarkitekt

I 2019 byttet Bertel O. Steen Teknikk navn til Bertel O. Steen Power Solutions, forkortet BOSPower.

– Det nye navnet reflekterer bedre hva vi driver med i dag, og hva vi skal drive med i fremtiden, sier salgsdirektør Peter Kahrs i BOSPower. Han slår fast:

­– Markedet vårt har endret seg mye på få år. Trender som elektrifisering, hybride løsninger, solenergi, automatisering, nye typer brenselceller og drivstoff for skipsflåten vil bli mer og mer viktig for kundene i årene som kommer. Vi har gått fra å være en leverandør av motorer til å bli en systemarkitekt som skreddersyr løsninger for et marked i hurtig endring.

Av Bertel O. Steen Power Solutions

Next article