Skip to main content
Home » Vekst i Rogaland » Ordførerne svarer: Slik skaper vi vekst i Rogaland
Vekst i Rogaland

Ordførerne svarer: Slik skaper vi vekst i Rogaland

Foto: Pexels

Vi spurte tre ordførere hva som skal til for å skape bærekraftig utvikling i Rogaland.

Jonas Skrettingland (KrF)

Ordfører Hå kommune

Hvilke muligheter finnes det for å skape bærekraftig vekst og utvikling i Rogaland?

Matfylket Rogaland blir stadig viktigere. Jær-bonden er kjent for å være driftig, og Jæren har et intensivt landbruk. Hå er den kommunen med størst dyretetthet i landet. Bøndene er opptatt av å produsere mat i ei tid der matsikkerhet blir viktigere.

Landbruksproduktene må videreforedles, og Kviamarka er regionens viktigste næringspark for merker som Tine, Nortura, Prior, Den stolte hane og Prima kjøtt. Flere av bedriftene her vurderer å øke produksjonskapasiteten i Hå.

Bygg og anlegg med dyktige lokale fagfolk tar på seg oppdrag både regionalt og nasjonalt. Deres fokus på bærekraft og ny teknologi gjør bedriftene attraktive inn i nye tider.

Hva slags tiltak gjør din kommune for å skape vekst og utvikling?

Hå kommune legger til rette for at eksisterende bedrifter skal kunne utvikle seg, og har næringsareal til nye bedrifter som kommer til i et miljø som er opptatt av utvikling. Kommunen legger til rette for synergier mellom næringsmiddelindustrien i Kviamarka og avfallshåndtering på Grødeland, snaue to kilometer borte. Matavfall og industriavfall blir i stadig større grad behandlet som ressurser.

Sammen med nabokommuner og private aktører legger Hå til rette for økt reiseliv. Store arrangement som Tall Ships Races i Sirevåg, Juleparken på Nærbø og publikumsmagneten Hå gamle prestegard, er også innovative tiltak som skaper vekst og utvikling.

Hvilke muligheter finnes for nye tilflyttere i din kommune?

Med historisk lav arbeidsledighet vil det være lett å finne arbeid i kommunen, både innen privat og offentlig sektor. Hå kommune er med sine 19 600 innbyggere den største arbeidsgiveren, og har alltid behov for nyrekruttering.

Kommunen tilbyr store, kommunale tomter med havutsikt og godt miljø – og uten byggeklausul. Alt dette til en pris de bare kan drømme om på Nord-Jæren.

En rik flora av frivillige lag og organisasjoner gjør det dessuten lett å finne seg til rette. Kommunen er kjent for sine mange fine idrettsanlegg med et bredt spekter av aktiviteter. Nærheten til Nord-Jæren og toglinja som går gjennom hele kommunen, gjør Hå til et attraktivt sted å bo.

Hå er en kommune i Rogaland og dekker den sørligste del av Jæren.


Anita Husøy Riskedal (Sp)

Ordfører i Hjelmeland kommune

Hvilke muligheter finnes det for å skape bærekraftig vekst og utvikling i Rogaland?

Rogaland har alle føresetnadar for å skape berekraftig vekst og utvikling no og i framtida. Me har kompetansen, folka, engasjement og skaparvilje. Me produserer fornybar kraft, byggeråstoff, mineral, landbruk og havbruk, for å nemne noko. Olje- og gassindustrien har gitt oss ein kultur, eit mannskap og ein kompetanse som saman med eksisterande næringar vil bidra til å gjere Rogaland til eit føregangsfylke.

Hva slags tiltak gjør din kommune for å skape vekst og utvikling?

Hjelmeland er ei kraftkommune med mykje forløyst og uforløyst potensiale. Me er Rogalands nest største kommune i areal, og har tilgang på fjell, sjø og vatn nær sagt overalt. Me produserer store mengder mat, både via landbruk og havbruk. Me har verdens beste sider, ein nydeleg lokal ost, tonnevis med frukt, grønsaker og bær, og laks produsert både til lands og til havs. Og dette er berre litt av alt me gjer.

No startar vi opp eit spennande arbeid innanfor sirkulærøkonomi, der landbasert havbruk, landbruk og kommune jobbar saman for å finne dei gode løysingane for ei grønare framtid.

Som kommune er det viktig å ha god kontakt med næringslivet, og fange opp deira behov. Rett næringsareal, trygge vegar og nok straumforsyning er viktige stikkord.

Hvilke muligheter finnes for nye tilflyttere i din kommune?

Hjelmeland har også mange spennande jobbar å tilby. Teknologi innan havbruk, biogass i landbruket, eller kanskje kunstgrasgranulat av bjørk? I tillegg har me gode offentlege tenester som treng flinke folk.

Me jobbar på for å få på plass fleire bustadar, me har gratis barnehage, 115 lag/org. du kan engasjere deg i, og i alle bygder har du kortreist tilgang til både fjell og sjø. Urbant påfyll finn du i Stavanger, rett rundt hjørnet. Her vert du sett, du vil få utfordringar, du må bidra. Og det du får tilbake er kjensla av å høyre til og høyre heime ein stad der du trengs!

Som innflyttar kan eg etter 20 år stadfeste at det gode liv er her!

Hjelmeland består av områda omkring dei to austgåande armane til Boknafjorden, Jøsenfjorden og Årdalsfjorden, og dessutan hei- og fjelltraktene austover til fylkesgrensa mot Bykle kommune i Agder fylke.

Kommunen omfattar elles den store øya Randøy og nokre mindre øyar i Boknafjorden.


Arne-Christian Mohn (Ap)

Ordfører i Haugesund kommune

Hvilke muligheter finnes det for å skape bærekraftig vekst og utvikling i Rogaland?

I regjeringens grønne industriløft passer Rogaland inn i 6 av 7 av satsingene. Både batterifabrikk, lagring av Co2, Hydrogen-produksjon og ikke minst flytende havvind, har fylket spesielle fortrinn til å lykkes med. Næringsparken på Gismarvik har allerede intensjonsavtaler om gigant batterifabrikk og mellomlagring av Co2. I tillegg har vi en lang tradisjon med prosessindustri, spesielt nord i fylket. Haugesund blir ofte kalt den Maritime Hovedstaden, med cirka halvparten av skips-kontraheringene i landet de siste årene, og med Sjøfartsdirektoratet og Kystverket i byen.

Hva slags tiltak gjør din kommune for å skape vekst og utvikling?

Vi planlegger og tilrettelegger for flytende havvindsatsing, der Utsira Nord ligger rett vest for kommunen. Her kan det bli tusenvis av arbeidsplasser. Vi arbeider også med næringslivet og akademia for å få på plass en forskningsarena på flytende havvind.

MET-senteret, som tester flytende havvind-møller, ligger her. De organiserer også Norwegian Offshore cluster med over 370 medlemsbedrifter.

I tillegg har vi etablert, Norges største testområde for autonome skip og ny teknologi. Vi vil i år også få Norges første elektriske bybåt planlagt som selvgående.

Hvilke muligheter finnes for nye tilflyttere i din kommune?

Vi har mye mer kulturtilbud enn tilsvarende byer. Vi har idrettslag innen mange idretter, der medlemstallet er over 15 000 til sammen. En stor del av kommunen er friluftsareal. Vi har en egen øy til rekreasjon, kyststi og byheiene med sine utallige stier og turmuligheter. Deler er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Og så har vi havet.

Det er rikelig med barnehageplasser, og skolene er tidsriktige. Variert arbeidsliv, gir muligheter for arbeid for de fleste. I sentrum har vi Høgskulen på Vestlandet, to sykehus og engineering og skipsverftet Aibel som ligger på en av byøyene.

Haugesund er en by og en kommune i Nord-Rogaland på vestkysten av Norge.

Next article