Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Vil at de gode hodene forblir i Nord-Norge
Sponset

Mye god kompetanse forsvinner sørover. BDO ønsker å motivere studenter til å flytte hjem etter endte studier, og få dem til å bli.

– I 2023 skal vi ta vårt ansvar for å hjelpe Nord-Norge til å sikre arbeidskapital og bli mer attraktiv, sier Kim-Are Dønland, Partner Regnskap i BDO og regionleder i Nord-Norge.

BDO er et autorisert regnskapsførerselskap og internasjonalt rådgivning- og revisjonsselskap med stort engasjement innenfor samfunns- og næringsliv. Selskapet er etablert i over 164 land med til sammen over 100 000 ansatte. I Norge er de i byer og distrikt, med over 70 kontorer.

– Det er en styrke for oss å være så tett på som vi er i det lokale næringslivet. Det gir oss en forståelse og kunnskap som gjør at vi kan hjelpe kundene våre på best mulig måte. At vi også kan tilby et bredt spekter av tjenester som regnskap, revisjon, digital, bærekraft og HR gjør oss slagkraftige i hele Nord-Norge, sier Kim-Are.

Dobling av antall ansatte

BDOs kunder er alt fra små og mellomstore virksomheter til distriktets største, og samarbeidet med de andre kontorene i Norge er høy. Slik kan selskapet også trekke inn nasjonale ressurser og tilby bred kompetanse innen alle bransjer ved behov. Ambisjonen er likefullt å beholde kompetansen i nord, og sikre arbeidskapital er i tråd med den patriotiske nordlendingens ønsker.

– Vi er privilegerte i BDO Tromsø som har fått tak i mye bra folk. I 2021 var vi under 30 ansatte, men når året avsluttes, er vi nærmere 50 ansatte. Det er gode, attraktive karrieremuligheter i vår bransje, og i samarbeid med flere store aktører, skal vi gi tilbake for å synliggjøre vårt ansvar til Nord-Norge, sier Kim-Are.

BDO har en strategi om å bygge et bredt og sterkt miljø i Tromsø for å tilby bredere kompetanse og enda flere tjenester.

– Det er flere som eksempelvis etterspør HR-tjenester eller er for små til å ha sin egen HR-avdeling. Vi har en egen HR-avdeling i Tromsø, men vi må være enda flere. Alle har heller ikke kommet like langt i digitaliseringen, og da er det vårt ansvar å tilby slike tjenester. Kravene fra kunden er en bredde og en tyngde i kompetanse som vi ønsker å imøtekomme, forteller Kim-Are.

Arbeidsplassen blir som et «andre hjem»

BDO etablerte kontoret i Tromsø i 2016, og har siden da vokst til å bli et av de ledende miljøene innen revisjon og rådgivning. Kim-Are har som mål at arbeidsplassen skal være så attraktiv at de ansatte ikke vil slutte, og han er selv et levende bevis på at BDO tar vare på de ansatte.

– Jeg er glad for mulighetene jeg har fått i BDO. Jeg kom inn som 29-åring og fikk mulighet til å starte en egen avdeling. I dag er jeg 34 år, og er partner og regionleder for Nord-Norge. Jeg er privilegert og ydmyk over mulighetene BDO har gitt meg, sier han.

Kim-Are har flere tanker om hvordan de skal tilrettelegge for høy trivsel, og tilbakemeldinger fra ansatte er at de heller vil være på kontoret enn hjemme.

– Jobben er et «andre hjem» for mange, og vår jobb er å tilrettelegge for at alle får en familiefølelse på jobb. Vi har også et stort fokus på selvutvikling og har satt dette på strategiplanen. De som jobber i BDO skal få muligheten til å holde på med flere ulike oppgaver og teste hvordan det er å jobbe i ulike avdelinger.

Dette har også ført til at de færreste velger å slutte i BDO Tromsø. 

– Vi er privilegert som har så lav turnover, og det er sjelden vi mister folk til konkurrenter, forteller Kim-Are og legger til at fleksibilitet i bunnen er viktig.

Fornøyde ansatte er den beste markedsføringen

For å sikre den beste kulturen har BDO MidtNord opprettet begrepet «BAND» som står for «beste arbeidsplassen nord for Dovre». Dette er med på å øke bevisstheten til folk og kultur. 

– Folk og kultur er ikke noe man kan jobbe med på et styremøte. I BDO er det liten avstand fra medarbeider og opp. Om misnøye oppstår er vi åpne, agile og løser utfordringer sammen. Det er ingen som kommer utenfra og bestemmer, sier Kim-Are og fortsetter.

– Jeg opplever også korte linjer fra meg til min leder og eierfølelsen lokalt er stor. Jeg har alltid merket en rød tråd fra hvordan man ønsker å ha det. BDO Tromsø er jo en ung bedrift som har blitt stor på kort tid og fornøyde ansatte er jo den beste markedsføringen, avslutter han.

BDO

Over hele landet jobber tusenvis av virksomheter og organisasjoner hardt for å skape verdier. Og over hele landet er BDO til stede for å hjelpe dem.

Av Cathrine Naglestad

Next article