Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Verdipotensialet i vår region er enormt
Vekst i Nord-Norge

Verdipotensialet i vår region er enormt

Tromsø
Tromsø
Foto: Getty Images

Hun har nærmere 2000 bedrifter på sitt parti – og er stolt av å kunne tale deres sak. Målfrid Baik er ikke stor av vekst, men er en av lederne i nord som det lyttes til. 

I 2018 ble NHO i Troms, Svalbard og Finnmark slått sammen til NHO Arktis med Baik som direktør. Etter flere år bak seg i NHO Finnmark og Finnmark fylkeskommune, fikk bedrifter på Svalbard, i Troms og i Finnmark en talsperson som lever og ånder for verdiskaping – en verdiskaping som er helt nødvendig for å beholde det velferdssamfunnet vi har i dag. I NHO Arktis er det 1977 medlemmer med i underkant av 25.000 årsverk. Totalt omsetter bedriftene for 53 milliarder kroner og leverer dermed betydelige skatteinntekter til det offentlige som finansierer våre velferdstjenester. Majoriteten av medlemmer hos NHO Arktis er små og mellomstore bedrifter, stort sett alle med mindre enn 50 ansatte.

maalfrid-baik

Målfrid Baik

Regiondirektør, NHO Arktis

– Vi bikker muligens 2000 medlemsbedrifter før årsskiftet. Til nå i år er det 100 flere som har meldt seg inn, enn ut. Det forteller meg at NHO er viktig for bedriftene, spesielt når det blåser som verst, smiler regiondirektør Baik.

Turbulente tider

For det er turbulente tider i landet. Med koronakrisen kom sviktende omsetning, permitteringer og oppsigelser. Det har betydd våkenetter for flere enn NHOs regiondirektør.

– Vi er rike på naturressurser, og verdipotensialet i vår region er enormt. Vi må bare komme oss gjennom denne vanskelige tiden og stable bedriftene på beina igjen, sier Baik.

– Koronakrisen har forsterket behovet for jobb- og verdiskaping, men vi skal ikke glemme planer og drømmer vi hadde før pandemien. NHO har laget et veikart for fremtidens næringsliv som vi har kalt «Neste trekk». Med ti ambisjoner forsøker vi å vise hvordan vi i fellesskap skal skape økonomisk bærekraft ved å styrke hele næringslivet, forteller Baik. NHO har satt et mål om at det skal skapes 250.000 nye arbeidsplasser innen 2030. For Nord-Norge er tallet 30.000 nye, lønnsomme jobber. Det skjer gjennom å sikre vekst i små, mellomstore og store bedrifter.

Arktisk verdiskaping

Vår styrke er vår ressursrikdom, fremragende forskningsmiljø og innovative bedrifter. Det er dette som skal gi oss et offensivt og fremtidsrettet næringsliv. Vi snakker om arktisk verdiskaping.

– Arktis er en unik nærings- og verdiskapingsregion, med stor variasjon og mangfold. Vi har dyktige eiere og ledere som jobber hardt for å videreutvikle sine bedrifter og skape arbeidsplasser, smiler Baik.

Bedriftene i Arktis er klare til å ta ansvar, klare til å skape nye jobber. Men det avhenger det av tre ting – infrastruktur, kompetanse og næringsaktive kommuner.

– Uten gode næringsveier og flytilbud eller bredbånd, kan ikke våre bedrifter delta i verdensmesterskapet om å skape nye arbeidsplasser. Og uten nok folk med riktig kompetanse blir også mesterskapet umulig å vinne. Med på laget trengs også det offentlige som på sidelinja kan sørge for gode rammebetingelser som hjelper bedriftene opp og frem. Jeg er fremtidsoptimist på vegne av min region – sammen kommer vi oss gjennom koronakrisen og sammen skal vi sørge for den verdiskapinga som er nødvendig i årene fremover, avslutter Baik.

Av NHO Arktis

Next article