Home » Vekst i Nord-Norge » Mo i Rana Havn i sentrum for veksten
Sponset

Det gamle industristedet Mo i Rana er i rivende utvikling. En viktig medspiller er en velfungerende havn. Mo i Rana Havn KF jobber knallhardt for å rigge seg til for morgendagens industri, men er tydelige på at norske myndigheter nå må følge med i timen.

– Vi liker å kalle Mo i Rana for Norges grønne industrihovedstad, sier havnesjef Bjørnulf Tverå, og forklarer:

– Foruten den kommende batterifabrikken, har vi flere industriaktører på kaikanten her. Celsa Armeringsstål produserer armeringsjern av skrapmetall, og er Norges største gjenvinningsselskap. Andre større industriaktører er Elkem, Ferroglobe og Rana Gruber. Alle gjør en stor innsats i omlegging til grønn industri! I Mo i Rana har vi en lang industrikultur som vi er stolte av.

Mo i Rana er et knutepunkt hvor E12, E6, Nordlandsbanen og Mo i Rana Havn møtes. Byen strutter av optimisme, ikke minst skyldes det etableringen av Freyrs batterifabrikker. Anlegget skal stå ferdig i 2025, og vil da være en av Europas største battericelleprodusenter. Samme år skal også Norges nye storflyplass stå ferdig, Polarsirkelen lufthavn.

Store varestrømmer

– Batterifabrikken vil gi nye varestrømmer og store volum. Storflyplassen vil utfylle og forsterke Mo i Rana Havns posisjon som logistikk-knutepunkt, sier havnedirektøren. Men fremveksten av nye industrier er avhengig av en velfungerende havn.

– For mange finnes det ikke noe alternativ til frakt på sjø. Uten en velfungerende kai blir det ingen vekst, sier havnesjefen.

Mo i Rana Havn har i dag om lag 1 000 skipsanløp hvert år, det meste knyttet til industri. 4 millioner tonn i året skipes ut og inn av fjorden. Byen er tuftet på rike malmforekomster, og fremdeles er malm den største eksportartikkelen, men andre varegrupper blir stadig større.

– Det handler om råvarer inn til industrien, og ferdige produkter ut, sier Tverå.

Kystverket må få opp dampen

Mo i Rana Havn og Mo Industripark har i lang tid jobbet med planer om dypvannskai, ny terminal og styrking av infrastrukturen i havneområdet. En flaskehals er mudring av havna. Mudring finansieres over statsbudsjettet og Kystverket planlegger oppstart i 2025.

– Vi kan ikke vente så lenge. Vi må være oppe og gå før Freyrs fabrikker er ferdige, ellers risikerer vi store utfordringer med logistikken, sier havnesjefen.

– Om noen år er det mulig at vi årlig skal håndtere 70 000 containere. Det krever plass, utstyr, kompetanse og teknologi. Skal mudring først starte i 2025, vil ikke dypvannskaien stå klar før flere år etter, sier havnesjefen og ber Kystverket få opp dampen:
– Det er vi som skaper rammevilkårene for at andre skal lykkes i sin satsing. Skal vi lykkes må vi lage bærekraftige løsninger, organisere logistikkarbeidet og skape fordeler slik at det kommer innbyggerne, industrien og brukerne i hele regionen til gode nå og i fremtiden. En særdeles viktig milepæl er å komme i gang med mudringen nå!

Ser stort potensial i cruise

Et satsingsområde for det kommunale foretaket er cruisetrafikk.

Mo i Rana Havn var godt i gang med å etablere seg som cruisehavn da koronapandemien brøt ut.
– Operatørene viste stor interesse, men så ble det bråstopp, forteller sier Øystein Lorentzen, økonomisjef og cruiseansvarlig i Mo i Rana Havn KF.

– Vi har fått på plass en booking i 2023, og jobber aktivt for å få anløp i 2022. Målet er 4-5 anløp i året i første omgang, sier Lorentzen, og legger til:

– Cruisepassasjerene vil kunne glede seg over blant annet nærheten til polarsirkelen (bare én time i bil), majestetisk natur, et rikt kulturliv, fantastisk skjærgård og magiske grotter for å nevne noe.
– Her skapes det også muligheter til de som vil satse på turisme og øke interessen for Mo i Rana som en turistdestinasjon.

Les mer på moiranahavn.no.

Av Jeanette Høie

Neste artikkel