Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Kommunen som forsvinner
Vekst i Nord-Norge

Kommunen som forsvinner

Kvalsund
Kvalsund
Foto: Nyvoll film og foto

Likevel ventes enorm vekst her i tiden som kommer.

Kvalsund kommune vil fra og med 2020 legges ned, men vil gjenoppstå som Hammerfest kommune.

Kvalsund kommune som bare har noen måneder igjen av «sitt liv» består av 1800 km2 med både vidde, fjell, fjord og kyst. Her bor det knappe 1000 mennesker, og prisene for tomter og næringseiendommer er vesentlig lavere enn nabokommunene Alta og Hammerfest.

Stor vekst ventes

Som mange kanskje vet har mineralselskapet Nussir ASA fått driftskonsesjon til å utvinne kobber i Nussirfeltet i Kvalsund kommune. De enorme kobberressursene som ligger her er blant Europas største.

Det ventes en økning i antall arbeidsplasser i tilknytning til dette på mellom 150 og 300.

Allerede tilrettelagt for vekst

Kvalsund kommune har derfor gjort en god jobb med å legge til rette for den veksten som ventes ved oppstart av Nussir.

  • Blant annet kjøpt opp og regulert et stort industriområde på ca 400 000 m2 like ved Nussir. Der det både vil være plass for gruveindustri, men også leverandører og eventuelle andre næringer.
  • Fiskerihavna i Kvalsund er oppgradert og her ventes flere nyetableringer.
  • Nytt oppvekstsenter er under planlegging i sentrum av Kvalsund.
  • Nye boligfelt er regulert og planlegges igangsatt i vakre Kvalsunddalen.
  • Boligprosjekter igangsatt rundt om i kommunen.

Muligheter med ny storkommune

En ny storkommune med sammenslåtte Hammerfest og Kvalsund bli en stor vekstmotor innenfor næringslivet.

I tillegg til mineralnæringen, som har lange tradisjoner i Kvalsundområdet, er Hammerfest olje- og gassbyen i nord. Den nye sammenslåtte kommunen vil også være Nord-Norges største innen oppdrett.

Ellers er det enorme potensialer innenfor fiskeri og generell havnæring, og ikke minst reiseliv. En ny kommune har både kompetansen og er godt tilrettelagt for bo- og næring. Kanskje et av stedene en bør ha øynene opp for om en vurderer å investere eller starte opp noe nytt.

Next article