Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Bygger vei med hjerte for naturen
Sponset

Når Leonard Nilsen & Sønner AS (LNS) skal bygge ny E6 forbi Trofors, skjer det i samspill med naturen. Vernede arter og verdifulle gyteplasser må skånes.

Majestetisk Vefsna er det største vassdraget i Nordland og har en verdifull laksestamme under oppbygging. Laksfors, like ved Trofors, er kjent for sine mange gode fiskeplasser. Der Svenningdalselva og Auster-Vefsna løper sammen, vokser det aursundløvetann. Den unnselige løvetannarten, som kjennes igjen på sin rød-oransje bunnfarge, er klassifisert som sterkt truet.

I dette området skal det bygges ny E6, med 90-sone, to tunneler og to store bruer. For LNS skal dette bli et utstillingsvindu for bærekraft og vern av ytre miljø.

Foto: LNS

Ikke billigst, men likevel best

–  Dette prosjektet inneholder alle utfordringer som tenkes kan, sier prosjektleder Bernt Jøran Reinholtsen. En hard nøtt å knekke er at det i området er syredannende bergarter. Norges nest største sølvgruve lå i Svenningdal, og det er her vi finner de syredannende bergartene. Når slike bergarter møter vann eller luft, blir resultatet avrenning med lav pH og store konsentrasjoner av tungmetaller. Her kunne LNS trekke på sin kompetanse innen blant annet gruvedrift da de leverte inn anbud på strekningen.

Bernt-Jøran Reinholtsen

Project Business Manager

«Entreprenøren hadde ikke det laveste tilbudet, men scoret høyest på kvalitet og leverte samlet det beste tilbudet», skrev Statens Vegvesen da tildelingen av prosjektet ble offentliggjort.

– Det handler om at vi er tydelig på vår forpliktelse blant annet til ytre miljø. Det blir vi premiert for, sier Reinholtsen.

– Dette er et modellbasert prosjekt. Alle slags hensyn blir lagt inn i modeller, også ulike naturverdier – som for eksempel aursundløvetannen, sier Eirik Andre Fredheim, miljøsjef i LNS.

I modellene legger man inn faktorer for naturverdier og ønsket om en mest mulig effektiv vei. Slik vil man raskt avdekke for disse hensynene kolliderer.

– Vi må tenke miljø i alle avgjørelser som skal tas. Det gjelder ikke bare naturmangfold, men også klimagasser, massehåndtering og hvilken maskinpark vi skal ha fremover, sier Fredheim.

Eirik André Fredheim

Miljøsjef i LNS

LNS satser på miljøfaget

Både Fredheim og Reinholtsen berømmer Statens Vegvesen som byggherre.

– Vegvesenets folk er kunnskapsrike og svært løsningsorienterte. De har blant annet laget et eget premissdokument for utforming, du kan kalle det Bibelen i dette prosjektet. Nå har vi innført egne sesjoner på ytre miljø hvor vi konsulterer og gjør avsjekk med Veivesenet underveis, roser Reinholtsen.

Da Fredheim ble ansatt som miljøleder, var han den første i LNS. Nå er de fire, og jobber med å rekruttere den femte.

– Miljø og bærekraft er blitt en premissleverandør i alle prosjekter. Så du skal ikke se bort ifra at miljøavdelingen teller ti mann om noen år, sier Reinholtsen.


Når syredannende bergarter møter vann eller luft, blir resultatet avrenning med lav pH og store konsentrasjoner av tungmetaller. Foto: LNS

– Som miljøleder i LNS har du svært varierte arbeidsoppgaver. Alt fra å verne arter, til å utforme klimagassregnskap. Miljøfaget er i tillegg et eget satsingsområde, og du vil derfor ha stor påvirkningskraft, sier Fredheim.

LNS er i sterk vekst og har derfor behov for flere dyktige, gjerne unge kollegaer. Hvis dette er noe for deg, blir du en del av et konsern som er stolte av sine nordnorske røtter, lynne og kommunikasjonsform. LNS har prosjekt over hele Norge og har ofte prosjekter andre steder i Norden, som Færøyene, Svalbard, Antarktis og Island, for å nevne noen. I LNS finner du korte beslutningslinjer og utradisjonelt entreprenørskap.

E6 Svenningselv – Lien

10,1 km lang strekning
Kontraktsverdi 1,1 milliarder kroner
Anleggsperiodeperiode: 2022-2025

Les mer på lns.no.

Av Jeanette Høie

Next article