Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Bodø 2024: Med Nordland inn i framtida
Vekst i Nord-Norge

Bodø 2024: Med Nordland inn i framtida

konsert
konsert
Foto: Dan Mariner

Året er 2024,måneden er januar. Det er fremdeles mørkt ute, men lyset sniker seg sakte, men sikkert tilbake. Vi er på Andøya, et stykke fastlands-Norge langt nord i Nordland med storhavet som nærmeste nabo. Det er godt med snø, og vinden biter, men akkurat i dag skjer det noe helt spesielt. Sola er tilbake til Andøy, og med det i hele Nordland. Sånt blir det fest av – faktisk en hel europeisk kulturfest!

25. september 2019 sto jubelen i taket da Bodø, sammen med Nordland fylke, ble utnevnt til Europeisk kulturhovedstad 2024. Et panel bestående av ti eksperter utnevnt av EU-kommisjonen valgte etter flere år med vurderinger Bodøs og Nordlands søknad, i konkurranse med fem andre europeiske byer. Kulturfesten har betegnende nok fått navnet ARCTICulation, og det er første gang en by eller område nord for polarsirkelen har fått status som Europeisk kulturhovedstad.

– Hele landsdelen skal koke og syde i et helt år. For Bodø2024 er ikke en kulturfest bare for Bodø. Det er hele Nord-Norges fest, med arrangementer i hele Nordland. Nå vil vi virkelig vise Europa alle de flotte tingene som er her. Alt det flotte som arrangørene vår kan få til. Enten det er orkestrene, museene, teatrene eller dansetroppene. Det dreier seg om å sette et enda større fokus på nord og vise hvem og hva som bor her. Målet er at vi i 2025 skal oppleve et Nord-Norge, et Nordland og et Bodø som er mye bedre og mye mer spennende enn det vi hadde i 2023, sier en begeistret fylkesrådsleder Tomas Norvoll, som for øvrig selv er fra Andøya der startskuddet for kulturfesten skal markeres.

Europeisk kulturhovedstad er et program for samfunnsutvikling med kulturen som arena, mål og middel. Programmet kulminerer i en rekke arrangementer og opplevelser gjennom selve tittelåret, for både innbyggere og besøkende, men kriteriene for utnevnelse handler like mye om langsiktige strategier, kapasitetsbygging, mangfoldsperspektiver og  internasjonal nettverksbygging

Stor utvikling og ny bydel

Tittelen som Europeisk kulturhovedstad 2024 kommer som et resultat av byens øvrige utvikling.

Prosjektet Ny By – Ny Flyplass er et viktig element i søknaden. Prosjektet handler om utvikling av en helt ny bydel i byen som følge av at flyplassen flyttes. Prosjektet er spennende i seg selv, men det sier også noe viktig om byens og regionens samarbeidsevner. Store, ambisiøse prosjekter lanseres og utvikles på tvers av politiske skillelinjer og fagmiljøer.

Det er kanskje søkt å trekke paralleller fra dette og til Bodø/Glimts suksess. Samtidig handler også den historien om vilje og evne til å satse strategisk og langsiktig. Om samarbeid, og om å utnytte eget potensiale til det fulle. Og ikke minst handler også den historien om entusiasme. En faktor som noen ganger fører til at nordlendingen omtales som naiv, stormannsgal eller lignende, uten at det later til å dempe entusiasmen.

Sees vi på kulturfest i Bodø og Nordland i 2024?  

Av Trond E. Willassen

Next article