Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Bærekraftig vekst i Nord-Norge
Vekst

Bærekraftig vekst i Nord-Norge

Foto: MIP Info

Det industrielle miljøet i Nord-Norge er i vekst. I front ligger Mo Industripark som legger til rette for utvikling og innovasjon i bærekraftige prosjekter som bidrar til økt verdiskaping for regionen.

– Dette er viktig for veksten i hele Nord-Norge, forteller markedsdirektør for Mo Industripark, Jan Gabor.

Han ønsker å belyse flere av de andre nye prosjekter som utvikles i nord, og trekker fram Nesna Industripark som et spennende, nytt industriområde med flere unike egenskaper som gjør arealene godt egnet for industriell næringsaktivitet.

– Nesna står i en eksklusiv posisjon med sine naturlige vanndypsom gjør området godt egnet for å etablere en dypvannskai, sier Gabor, og forteller at stedet har store areal langs fjordlinjen, og et 90 meters dyp rett utenfor kaikanten som gjør det godt egnet for å bygge både dypvannskai og dokker.

Gabor påpeker at havbruksnæringen utvikler seg i et raskt tempo både på land og til vanns, og at de vil kunne tilby tjenester rettet mot denne næringen.

– Vi er veldig optimistiske for veksten innenfor industri og annet med tilknytning til havet, sier han.

Arbeidet i Nesna vil kunne realisere nye løsninger for havbruksnæringen både i vann og på land. Vi skal legge til rette for at industriparken skal bli en attraktiv partner for blant annet riggvedlikehold, skroting, maritimt vedlikehold, algedyrkning og landbasert havbruk.

Jan Gabor. Foto: MIP Info

Mo i Rana havn

Mo i Rana er et av landets travleste havneavsnitt og har hatt en betydelig vekst i godsmengde de siste årene. Veksten har ligget på rundt 70 prosent siden 2009. Den nye dypvannskaia i Rana er under utvikling og er en god ressursutnyttelse av havneområdet.

 – Næringslivet mottar stadig mer varer over kai. Dette skjer både innenfor smelteverksindustrien og gruveverksindustrien, forteller Gabor, og forklarer at det utføres flere fabrikasjonsoppdrag for off-shore industrien.

Grønn visjon

Mo Industripark har i dag over 100 bedrifter med 2500 ansatte. Målet er å være en grønn industripark i verdensklasse. Med denne visjonen har de i to år jobbet med prosjektet CO2 Hub som vil være ferdigstilt i april neste år. Markedet for dette prosjektet dekker hele Nordland.

Prosjektet omfatter tiltak for å redusere CO2 utslipp fra prosessbedriftene i Nordland som står for cirka 20 prosent av norske klimagassutslipp.

– Prosjektet har som målsetting å foreslå løsninger som gjør oss i stand til å fange CO2 fra smelteverk og sementproduksjon, sier Gabor og påpeker at for å gjøre den industrielle produksjonen klimanøytral, er fangst og lagring av CO2 en viktig vei å gå.

Mo Industripark. Foto: MIP Info

Blant bedriftene som er med i prosjektet finner vi Celsa Armerinsstål AS, som fokuserer på miljøvennlige og energieffektive løsninger. Her resirkuleres skrap til armeringsstål. – Selskapet er ledende på grønn produksjon, hevder Gabor.

I dag gjenvinner selskapet så mye som 60 prosent av Norges skrap og utmerker seg som en klar miljøprofil.

De andre bedriftene som er med i prosjektet er Elkem, Alcoa, Ferroglobe, SMA Mineral, NorFraKalk og Norcem. Av disse er fire av bedriftene tilknyttet Mo Industripark. Bedriftene ligger tett inntil hverandre i Mo i Rana slik at det er mulig å utnytte overskuddsenergi i de svært energikrevende fangstprosessene og ha gjensidig nytte av å slå sammen flere utslippspunkter til et fangstanlegg.

– Vi ser også på bruk av CO2 i produksjonen av nye produkter som for eksempel metanol. Metanolproduksjon vil igjen kunne bidra til bærekraftig produksjon av biodrivstoff, tilføyer Gabor.

Nye industrietableringer og vekst i de etablerte bedriftene i Mo Industripark vil fortsette å skape ytterlige verdiskaping i regionen.  

Av Julie Malvik

Next article