Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Innlandet – et marked i endring og vekst
Sponset

Innlandet vokser og er i endring. Arbeidsplassene øker, infrastrukturen utvides og folk ønsker å bosette seg i Innlandet. Skal man være med på endringen, er det viktig å henge med.

– Vi prøver hele tiden å tenke nytt og endre oss i takt med markedet. Vi må tørre å være med på veksten og endringen. Vi må hele tiden utfordre oss selv og prøve ut nye ting for å komme videre. Vi skal være det ledende, rådgivende ingeniørselskapet i Innlandet, sier Stian Skarpnord, regionleder i Sweco.

Ett av Swecos prosjekter, er signalbygget Mjøstårnet – verdens høyeste trebygning.

– Sånne ting ønsker vi å gjøre mer av i fremtiden. Det setter Innlandet på kartet, sier Skarpnord, men legger til at de ikke bare higer etter store, revolusjonerende prosjekter.

– Vi skal også hjelpe de som trenger å bygge mindre prosjekter, som tilbygg og støttemurer, sier han.

Tilrettelagt for barnefamilier

Og med den veksten som er i Innlandet i dag, kan det bli mange prosjekter fremover. Nytt sykehus i Innlandet vil føre til ytterligere vekst.

– Sykehuset vil få over 3.000 ansatte, og de trenger et sted å bo. Der skal vi være og hjelpe til med å prosjektere og bygge, både infrastruktur og nybygg, sier Skarpnord.

– Vi ser at mange har studert i Oslo, og senere etablert seg der med barn. Men så, når barna skal begynne på skolen, er det mange som velger å flytte ut av hovedstaden og bosette seg i Innlandet, sier regionlederen videre, og passer samtidig på å rose kommunene for å legge til rette for barnefamilier.

– Vi er helt avhengige av at kommunene ser verdien av og tilrettelegger for vekst. Og de er veldig gode til å legge til rette for barnefamilier, spesielt i Ringsaker, sier han.

Stian Skarpnord, regionleder i Sweco. Foto: Sweco

E6, Intercity og høyskole

Gullåren E6 gjennom Innlandet, er alfa og omega for vekst i området. Sweco er med og prosjekterer byggingen av E6, strekningen Arnkvern-Moelv, sammen med Veidekke. Intercity tospors toglinje, er også et av Swecos infrastrukturprosjekter.

– Det kollektive tilbudet er viktig. I dag er det lett å komme seg til Oslo og Gardermoen. Det tar ikke lengre tid å ta toget fra Hamar til Oslo enn det tar å komme seg til og fra jobb og hjem i Oslo med bil, sier Skarpnord, og trekker også frem høyskolen på Gjøvik som et viktig moment for vekst.

– Studentene er viktige for oss. Vi er helt avhengige av dem for å skape vekst, sier han.

Fakta om Sweco

– Sweco er Europas største rådgivende ingeniørselskap med 17.000 ingeniører, landskapsarkitekter og byplanleggere. Den årlige omsetningen ligger på 1,7 milliarder euro.
– Sweco Norge har 1.600 ansatte fordelt på 24 kontorer. Hovedkontoret ligger i Oslo.
– I Innlandet har Sweco 96 ansatte, og kontorer på Hamar, Lillehammer og Gjøvik.
– Sweco planlegger og former fremtidens byer og samfunn ved å tilby tjenester av høy kvalitet innen ingeniør-, miljø- og arkitekturfag.
– Resultatet er bærekraftige bygg, effektiv infrastruktur og tilgang til strøm og rent vann.
– All virksomhet i Sweco hviler på prinsipper for god forretningsskikk. Det å ha klare etiske retningslinjer er helt avgjørende for Swecos evne til å utføre oppdragene.
– Alle rådgivere skal bruke sitt «etiske kompass» i jobben. God forretningsskikk handler om hvordan vi driver virksomheten vår, hvordan vi opptrer overfor hverandre, hvordan vi forvalter organisasjonens ressurser og hvordan vi forholder oss til omgivelsene våre.
– Åpenhet og ansvar er viktige forutsetninger for at Sweco skal fortsette å lykkes som et lokalt selskap som har vokst raskere enn mange andre.

Av Marte Frimand

Next article