Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Arktiske muligheter i tider med endring og omstilling
Vekst i Nord-Norge

Arktiske muligheter i tider med endring og omstilling

Foto: David Jensen

Uansett geopolitisk spørsmål, er Arktis en del av svaret. Vår region forener tre kontinenter, store deler av verdenshandelen, og kan bidra med flere naturressurser som er nødvendige for gjennomføringen av det grønne skiftet.

De siste tolv månedene har verden vært preget av store og dramatiske begivenheter som nok en gang understreker dynamikken mellom globale hendelser og Arktis. Fra en eskalerende krig i Europa til rekordhøye temperaturmålinger i nordområdene og skogbranner som herjer gjennom Canada; Mer en noensinne påvirkes Arktis av et komplekst samspill mellom politiske, økonomiske og miljømessige faktorer. Dette er endringer som også merkes lokalt i Nord-Norge.

Issmelting og økende temperaturer påvirker is- og snødekket, fører til redusert havis om sommeren og påvirker økosystemene som er avhengige av isen. Samtidig som det bidrar til kraftige stormer og uforutsigbare værforhold, noe som kan ha alvorlige konsekvenser for mennesker, infrastruktur og næringslivet i regionen.

Utfordringer og muligheter

Et område der alle disse endringene kommer til syne, er innenfor skipsfart. Issmeltingen tilgjengeliggjør nye havruter, som igjen utløser geopolitiske interesser og økt sikkerhetsutfordringer. Samtidig står man i en overgang der man forsøker å redusere miljøpåvirkningen gjennom oppgradering av infrastruktur og mindre utslipp ved bruk av ny teknologi.

En annen balanseøvelse som er vel så viktig, er den økonomiske utviklingen i Arktis der man i økende grad tar hensyn til for eksempel bærekraft, menneskerettigheter og miljø, ikke bare gevinst. Det finnes flere eksempler til etterfølgelse i den pan-arktiske regionen der lokalsamfunn og urfolk har klart å balansere gruvedrift eller energiutvikling med overstående interesser. Det å finne denne balansen er avgjørende for å minimere konflikter i regionen.

Vi må i økende grad se øst-vest istedenfor nord-sør, også når vi bygger vårt næringsliv og nye samarbeid.

For å kunne svare på utfordringene og høste frukter av mulighetene, må vi fremme samarbeid på tvers av grenser i nord, både nasjonalt, regionalt og på lokalt nivå. Vi må i økende grad se øst-vest istedenfor nord-sør, også når vi bygger vårt næringsliv og nye samarbeid.

En arena for samarbeid og utvikling

Arctic Frontiers legger til rette for diskusjon, nettverksbygging og samarbeid på tvers av den pan-arktiske regionen og med andre internasjonale interessenter. Vi mobiliserer sentrale stemmer fra vitenskap, politikk, næringsliv og lokale arktiske samfunn, så man best mulig kan omsette kunnskap til handling.

I månedsskiftet januar/februar neste år møtes vi igjen i Tromsø for den årlige Arctic Frontiers-konferansen, denne gangen under tittelen «Actions & Reactions». Programmet og temaene som skal diskuteres er høyaktuelle for arktisk utvikling, vekker en interesse og nysgjerrighet, og vi håper å se lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv der.

Tekst: Arctic Frontiers

Next article