Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Agenda Nord-Norge: Nye, unge stemmer med innflytelse
økonomi

Agenda Nord-Norge: Nye, unge stemmer med innflytelse

Clara Malm-Nicolaisen, Petter Høiseth som er konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge og Ingvild Brox Kielland er alle med og bidrar inn i perspektivmeldingen som skal presenteres på Agenda Nord-Norge. Foto: Tom Benjaminsen

På årets samling blir det et dypdykk i nordnorske data: Google-søk, SSB, Konjunkturbarometer for Nord-Norge og en sylfersk undersøkelse blant landsdelens unge. Og hundre av deltakerne er mellom 18 og 34.

Hva identifiserer de seg med, turistene som reiser nordover? Hvorfor kommer de akkurat hit? Hva avgjør om du bosetter deg her, eller flytter? Eller hvorfor kjøpte du akkurat den mobiltelefonen du har? Alle disse valgene baserer seg på identitet. Samspillet mellom økonomi og identitet er et tema vi dykker i på årets Agenda Nord-Norge, fordi det har betydning for både privatøkonomien, bedriftsøkonomien og ikke minst samfunnsøkonomien.

Vi skal få kunnskap om hvordan vi alle kan ha innflytelse på dette samspillet, og hvor viktig det er for samfunnsutviklingen og den enkelte bedriften i nord. Målet er å skape et tydelig felleskap av ledere, tenkere, aktive samfunnsborgere og unge i landsdelen. Sammen finner vi løsninger og bruker de kortene vi har på hånden til å handle nytt, langsiktig og strategisk rundt det som skjer i Nord-Norge akkurat nå.

Stor engasjement

Og i år tar konferansen en ny retning, der hver fjerde deltaker er i alderen 18-34 år. De unge nordlendingene skal sende en bestilling til samfunnets beslutningstakere, i en egen perspektivmelding som presenteres på konferansen. For det er på tide å låne øret til de unges stemme. Vi vet at engasjementet er stort, det viser både klimasaken og skolestreiken tydelig.

– Gjennom Konjunkturbarometeret for Nord-Norge har vi pekt på utfordringene, og de som skal løfte landsdelen videre i årene framover må være en del av løsningen. Vi stiller spørsmålene, og lar ungdom og beslutningstakere herfra svare sammen, sier Petter Høiseth, konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge. Han representerer en av eierne av Agenda Nord-Norge. De andre er NHO og LO.

Konjunkturbarometeret har de siste ti årene pekt på flere nordnorske utfordringer, som manglende arbeidskraft, frafall i skolen, ungdom som drar fra landsdelen og en kommende eldrebølge. Samtidig har vi et hav av muligheter og gode økonomiske tider. Hvordan kan vi ta steget videre, til å handle med kraft bygd på kunnskap? Det skal vi finne ut av under årets Agenda Nord-Norge i Narvik 11. og 12. november.

Fakta

– Årlig møteplass som samler politikere, næringsliv og akademia.
– Målet er å bidra til å løfte Nord-Norge gjennom diskusjon, kunnskapsdeling og nettverksbygging.
– Agenda Nord-Norges eies av SpareBank 1 Nord-Norge, NHO og LO.
– Årets samling er i Narvik 11.og 12. november.

Av Mali Anette Arnstad Konsulent, SpareBank 1 Nord-Norge

Next article