Home » Vekst i Nord-Norge » 8 av 10 unge i nord vil bli i landsdelen
Vekst i Nord-Norge

8 av 10 unge i nord vil bli i landsdelen

Foto: Susanne Hætta

8 av 10 unge voksne i Nord-Norge har ingen planer om å flytte ut av landsdelen de neste fem årene. 

Det er ett av funnene i undersøkelsen Barometer 2020x, hvor unge i Nord-Norge selv får løfte fram utfordringer og muligheter.

Konserndirektør i SpareBank 1 Nord-Norge, Trude Glad, mener tallene gir viktige signaler for fremtiden.

– Det er naturlig og viktig at utfordringene Nord-Norge står overfor får mye oppmerksomhet. Men det er også viktig å løfte blikket og se på alt som går bra. Og det er mye, forteller Glad. 

trude-glad

Trude Glad

Konserndirektør i SpareBank 1 Nord-Norge

Unge er nøkkelen til vekst

Ifølge SpareBank 1 Nord-Norges kunnskapsbank har Nord-Norge har hatt høyere vekst i verdiskaping enn resten av landet de siste ti årene. Og bare i første halvår ble det etablert over 2.300 nye selskap i landsdelen.

– Undersøkelsen viser også at de unge har forventninger om at arbeidsgiverne vektlegger bærekraft og gir dem mulighet til å gjennomføre etter- og videreutdanning. Dette er en gyllen mulighet for næringslivet, som både kan øke kompetansen i egen bedrift og samtidig gjøre seg mer ettertraktet som arbeidsplass, påpeker Glad.

Audhild Dahlstrøm leder arbeidet i Kunnskapsbanken for Nord-Norge. Hun mener kunnskapen og engasjementet de unge voksne innehar er nøkkelen til å skape ytterligere vekst i nord.

– Det er lett å se seg blind på en aldrende befolkning, fraflytting, lave fødselstall og sentralisering. Men dette er bare én side av historien om Nord-Norge. På den andre siden ligger en suksesshistorie med økning i forventet levealder, innovative næringer og en bølge av unge som både har kompetanse og lyst til å skape sin egen fremtid, forklarer Dahlstrøm.

Audhild Dahlstrøm

Leder, Kunnskapsbanken i Nord-Norge

– Ikke unike utfordringer

Kunnskapsbanken samler data og kunnskap om Nord-Norge og gjør disse gratis tilgjengelig for alle. Gjennom Barometer 2020x ønsker Kunnskapsbanken å gi de unge en tydelig stemme og påvirkningsmakt inn mot lokale og nasjonale myndigheter.

Konserndirektør Trude Glad påpeker at kunnskap fra Nord-Norge også kan bidra til endringer utenfor landsdelen.

– De sentrale utfordringene Nord-Norge står overfor er ikke unike. De er ikke lokale. Ikke engang nasjonale. De er internasjonale. Det betyr både at det er mange som jobber for å løse utfordringene, og at vi i Nord-Norge kan bidra inn i dette arbeidet, sier Glad.

Dahlstrøm er enig og mener nordnorsk næringsliv har løsninger på mange av de utfordringer verden står overfor i dag.

– Den teknologiske utviklingen innen næringslivet og kunnskapen ved våre universiteter og i våre kunnskapsmiljø skaper attraktive muligheter for arbeidstakere fra hele verden, sier Dahlstrøm. 

Av Marius Karlsen

Neste artikkel