Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Vekst i Innlandet selv etter koronakrisen?
Sponset

Innlandet vokser og er i endring. Arbeidsplassene øker, infrastrukturen utvides og folk ønsker å bosette seg i Innlandet. Skal man være med på endringen, er det viktig å henge med.

– Vi prøver hele tiden å tenke nytt og endre oss i takt med markedet. Vi må tørre å være med på veksten og endringen. Vi må hele tiden utfordre oss selv og prøve ut nye ting for å komme videre. Vi skal være det ledende, rådgivende ingeniørselskapet i Innlandet, sier Stian Skarpnord, regionleder i Sweco.

stian-skarpnord

Stian Skarpnord

Regionleder i Sweco

Foto: Sweco

Ett av Swecos prosjekter er signalbygget Mjøstårnet – verdens høyeste trebygning.

– Sånne ting ønsker vi å gjøre mer av i fremtiden. Det setter Innlandet på kartet, sier Skarpnord, men legger til at de ikke bare higer etter store, revolusjonerende prosjekter.

– Vi skal også hjelpe de som trenger å bygge mindre prosjekter, som tilbygg og støttemurer, sier han.

Tilrettelagt for barnefamilier

Og med den veksten som er i Innlandet i dag, kan det bli mange prosjekter frem- over. Nytt sykehus i Innlandet vil føre til ytterligere vekst.

– Sykehuset vil få over 3.000 ansatte, og de trenger et sted å bo. Der skal vi være og hjelpe til med å prosjektere og bygge, både infrastruktur og nybygg, sier Skarpnord.

– Vi ser at mange har studert i Oslo, og senere etablert seg der med barn. Men så, når barna skal begynne på skolen, er det mange som velger å flytte ut av hovedstaden og bosette seg i Innlandet, sier regionlederen videre, og passer samtidig på å rose kommunene for å legge til rette for barnefamilier.

– Vi er helt avhengige av at kommunene ser verdien av og tilrettelegger for vekst. Og de er veldig gode til å legge til rette for barnefamilier, spesielt i Ringsaker, sier han.

E6, Intercity og høyskole

Gullåren E6 gjennom Innlandet er alfa og omega for vekst i området. Sweco er med og prosjekterer byggingen av E6, strekningen Arnkvern-Moelv, sammen med Veidekke. Intercity tospors toglinje er også et av Swecos infrastrukturprosjekter.

– Det kollektive tilbudet er viktig. I dag er det lett å komme seg til Oslo og Gardermoen. Det tar ikke lengre tid å ta toget fra Hamar til Oslo enn det tar å komme seg til og fra jobb og hjem i Oslo med bil, sier Skarpnord, og trekker også frem høyskolen på Gjøvik som et viktig moment for vekst.

– Studentene er viktige for oss. Vi er helt avhengige av dem for å skape vekst, sier han.

Koronakrisen

Det har vært en krevende, men lærerik periode for alle i en slik situasjon vi har vært og fortsatt er i. Nå må alle store aktører i bygg og anlegg som Nye Veier, SVV, BaneNor, kommuner og fylker vise at de skal holde hjulene i gang.

Skal Innlandet fortsette veksten, så er vi totalt avhengige av at disse store og viktige aktørene realiserer og fremskynder prosjekter i disse vanskelige tider. Det ser faktisk bra ut og de bidrar, men det er kortsiktig og vi håper det hullet korona-krisen har skapt ikke blir noe større og det kan repareres. Men det vil ta tid. Vi er optimister og vil bidra til at vi kommer videre og opp på normalt nivå så fort som mulig.

Fakta

– Sweco er Europas største rådgivende ingeniørselskap med 17.000 ingeniører, landskapsarkitekter og byplanleggere. Den årlige omsetningen ligger på 1,7 milliarder euro.
– Sweco Norge har 1.600 ansatte fordelt på 24 kontorer. Hovedkontoret ligger i Oslo.
– I Innlandet har Sweco 96 ansatte, og kontorer på Hamar, Lillehammer og Gjøvik.
– Sweco planlegger og former fremtidens byer og samfunn ved å tilby tjenester av høy kvalitet innen ingeniør-, miljø- og arkitekturfag. Resultatet er bærekraftige bygg, effektiv infrastruktur og tilgang til strøm og rent vann.
– All virksomhet i Sweco hviler på prinsipper for god forretningsskikk. Det å ha klare etiske retningslinjer er helt avgjørende for Swecos evne til å utføre oppdragene.
– Alle rådgivere skal bruke sitt «etiske kompass» i jobben. God forretningsskikk handler om hvordan vi driver virksomheten vår, hvordan vi opptrer overfor hverandre, hvordan vi forvalter organisasjonens ressurser og hvordan vi forholder oss til omgivelsene våre.
– Åpenhet og ansvar er viktige forutsetninger for at Sweco skal fortsette å lykkes som et lokalt selskap som har vokst raskere enn mange andre.
– Sweco Innlandet har rekrutteringsbehov! Skal vi være med på veksten i Innlandet har vi behov for å rekruttere flere dyktige rådgivende ingeniører.

Av Marte Frimand

Next article