Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Unge endringsledere fra Innlandet: INNspiratorer med ambisjoner
Vekst i Innlandet

Unge endringsledere fra Innlandet: INNspiratorer med ambisjoner

Foto: Agenda Innlandet

Digitalisering, agritech, avansert industri og biobasert næring gir nye muligheter i Innlandet. Samtidig skal vi løse utfordringer som klimaendringer og demografiske endringer. Gjennom INNspirator har Agenda Innlandet samlet unge endringsledere med ambisjoner, tydelige meninger, og som vil være med å peke ut retningen for fremtiden.

Agenda Innlandet ønsker å løfte frem noen av de unge som har ambisjoner for Innlandet. Gjennom INNspirator har vi etablert et utviklingsprogram som samler unge mennesker som ønsker å være med på å forme Innlandet for fremtiden. For å finne gode løsninger må kloke hoder tenke sammen, og vi må stimulere flere til å påvirke samfunnsutviklingen.

Programmet ble lyst ut for første gang våren 2021 og fikk overveldende respons. Av totalt 85 søkere er 27 deltakere tatt med i den første utgaven av INNspirator. Årets kull med INNspiratorer har deltakere både fra næringsliv, forvaltning, kultur, idrett, organisasjoner og politikk.

De seks samlingene tar for seg temaene som digitalisering, bærekraft, endringsledelse, den norske modellen, partssamarbeidet og påvirkning av samfunnsutviklingen. På samlingene møter de nasjonale og regionale sentrale ledere og dyktige folk som utfordrer, inspirerer og engasjerer.

Gjennom foredrag, gruppearbeid, diskusjoner og hjemmeoppgaver får deltakerne innsikt og kunnskap om sentrale samfunnsutfordringer i Innlandet. De får nye verktøy som kan brukes for å gjennomføre egne planer og ideer. Deltakerne får et unikt nettverk og knytter kontakter som kan være av stor verdi for resten av livet. Og de får mulighet til å være med på å utfordre, endre og utvikle løsninger for framtida.

Er du en INNspirator?

INNspirator er et program for unge endringsledere i regi av Agenda Innlandet. Programmet samler unge voksne med ambisjoner fra ulike næringer og fra hele fylket. Neste program vil ha oppstart høsten 2022. Mer informasjon og mulighet for å søke kommer tidlig våren 2022 på agendainnlandet.no og på våre sider i sosiale medier.

Tekst: Agenda Innlandet

Next article