Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Trekker kompetanse inn i regionen
Trainee

Trekker kompetanse inn i regionen

Traineer
Sponset av
Trainee Innlandet logo
Foto: Bjørnar Morønning
Traineer
Sponset av
Foto: Bjørnar Morønning

Trainee Innlandet fôrer bedrifter ved mjøsbyene med ny giv, inspirasjon og kunnskap gjennom landets beste talenter.

Å tiltrekke seg flinke folk blir vanskeligere og vanskeligere. Konkurransen om arbeidskraften med andre bedrifter er ikke lenger lokal, men både nasjonal og global. Trainee Innlandets forretningsmodell har likevel klart å tiltrekke seg landets beste hoder, noe mange norske bedrifter ikke lenger klarer å gjøre på egenhånd.

— Som medlemsbedrift i Trainee Innlandet får man tilgang til noen av de aller beste nyutdannede talentene i Norge. Kompetanse trekkes frem som et aspekt, men det samtlige medlemsbedrifter poengterer er også inspirasjonen traineene bringer med seg. Talentene kommer med ny giv, de kommer med ny kunnskap, og de stiller gode spørsmål. I en hverdag der verden er i stadig endring, er det kun positivt med sirkulerende arbeidskraft og inspirasjon, forteller Ingvild Bergersen, konsulent i The Assessment Company, driver av Trainee Innlandets traineeprogram.

Gjensidig attraktivitet

Nettverket av kompetente søkere og kandidater er attraktivt for bedriftene, og det er nettopp mangfoldet av gode bedrifter som gjør det attraktivt for kandidatene å søke.

— Vi hadde 250 søkere i runden som var nå nylig, og av disse søkerne har vi rekruttert 21 ferske traineer som drar med seg sin kompetanse inn i regionen. Disse traineene skaper også profesjonelle nettverk med bedriftene de har sine respektive traineeperioder i, og får som oftest jobbtilbud etter endt opphold. Jeg har selv vært trainee gjennom Trainee Innlandet, og så lenge jeg har kjent ordningen er det ingen som har stått arbeidsledig når traineeperioden er ferdig, sier Bergersen.

— Andre traineer får også jobbtilbud fra bedrifter de ikke engang har jobbet i, rett og slett på grunn av kvalitetsstempelet de har på seg etter å ha vært trainee hos Trainee Innlandet, legger hun til.

Fire ganger i året deltar traineene på kompetansesamlinger. Her bygger de endringskompetanse for dagens og fremtidens organisasjoner, og trener på praktiske ferdigheter i PEOPLE LAB.™ hos The Assessment Company på Hamar. Til venstre: Ingvild Bergersen. Foto: Kim Rognås

Strategisk samarbeidspartner

Bergersen påpeker at det finnes mange liknende traineeprogrammer i Norge som inneholder mye av det samme. Traineene skal jobbe på noen prosjekter, og oppleve variasjon. Men der Trainee Innlandets modell differensierer seg fra andre traineeprogrammer, er den profesjonelle oppfølgingen som tilbys av The Assessment Company, og selve kompetanseprogrammet de har utviklet, spesielt for ordningen. The Assessment Company har kjernekompetanse på organisasjonsutvikling og rekruttering, og er en viktig samarbeidspartner for både traineer og bedriftene. 

— Utover det, er de mange gode bedriftene som traineene får tilgang til et viktig trekkplaster. Traineene får et ekstremt godt profesjonelt nettverk – ikke bare fordi de kan jobbe i flere bedrifter i løpet av traineeperioden, men også fordi de blir kjent med andre traineer som nyter gode arbeidsforhold andre steder. Vi legger også til rette for et godt sosialt miljø traineene i mellom, og de vil sågar ende opp med å kjenne til både næringslivet og Innlandet veldig godt.

Matches etter behov og kompetanse

Traineeperioden er et toårig program der finalekandidatens behov matches de behovene som medlemsbedriftene til Trainee Innlandet har.

— Traineene får tilbud om et toårig løp, som kan variere for hver enkelt trainee. Du kan for eksempel bli utplassert på tre ulike bedrifter i åtte måneder hver, eller hos to bedrifter i 12 måneder. Enkelte kan også få jobbe i 24 måneder på samme sted. Noen velger å flytte med modulen, mens andre velger å bo samme sted for så å pendle. Alt er nemlig innenfor grei pendleavstand, så det fungerer godt selv om traineene skal jobbe i flere bedrifter i løpet av det toårige løpet.

— Vi har små og store medlemsbedrifter, innen både offentlig og privat sektor – i alle mulige bransjer. Det er i utgangspunktet ingen spesifikke kriterier for å bli en medlemsbedrift, men vi er interessert i å vite hvilke behov de har, hvordan de jobber, og hvordan Trainee Innlandet kan fungere som en samarbeidspartner for dem. Om vi ser at bedriften er en god match, gjenstår det kun å bli medlem. Da vil man få adgang til alle arenaer, og man vil kunne rekruttere talentfulle traineer. Det er det som er formålet vårt, avslutter Bergersen.

Av Andreas Aguilera Myrvold

Next article