Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Store muligheter for vekst i Elverum
Sponset

I Elverum er det gode muligheter for å lykkes. Noe av det som vektlegges er ledige næringsarealer, nye boligområder, dyktige folk og sentral beliggenhet. Vi har tatt en prat med fire bedriftsledere som både driver og lever i Elverum.

Lederen i Østlandske lettmetall AS, Rune Midtun, både bor og jobber i Elverum. Østlandske Lettmetall AS kombinerer støping og maskinering av ulike aluminiumslegeringer. De leverer alt fra enkle produkter til svært kompliserte enheter, til bruk i oljeboring på ekstreme dybder. De er ett av få støperier som kan tilby «alt» fra modellarbeid til ferdig maskinerte produkter. Til både oljesektoren, forsvaret og mer, og har kunder både innenlands og utenlands.

Godt tilrettelagt for industri

Å jobbe og leve i Elverum er veldig enkelt. Du har både by og landlige omgivelser, det er kort vei til Oslo og det er passelig urbant. Her har du alt du trenger.

– Det beste med å bo her er rett og slett at det er så enkelt. Arbeid og liv henger sammen. Det er ypperlig for både småbarnsfamilier og familier å ha Elverum som base, men også fra et pendlerståsted. Sett fra en industrileders synspunkt, er den stabile arbeidskraften veldig viktig, understreker Rune.

Han trekker spesielt frem den korte veien til Oslo og Gardermoen, noe som gjør det helt ideelt logistikk- og knutepunktsmessig. Siden Elverum er godt tilrettelagt for industri, trekker Rune frem den gode arbeidskraften som finnes her.

– Elverum har god og stabil arbeidskraft, og det er ingen problemer med å rekruttere høyt kvalifiserte folk. For industrien er dette en viktig faktor, sier Rune.

Ønsker du å etablere bedrift i Elverum? Kontakt oss i Elverum Vekst.

Fra hobby til business

Kristin Hansen Øvre er også å finne i Elverum, der har hun bodd de ti siste årene. Hun gjorde hobby om til business og startet opp designbyrået «Oj! Design» i 2016. Etter fem år har de sterk vekst med nærmere 20 ansatte og eget snekkeri. De startet med styling – nå leverer de prosjekter fra A-Å, og bistår hele veien med planlegging og innredning. Hun mener det kan være en stor fordel å drive på et sted som Elverum. Hadde de startet opp i Oslo så tror hun ikke at de hadde fått den samme responsen. De har fått god hjelp til utvikling, ansettelser og en helhetlig oversikt over bedriften.

 – Vi har fått mye hjelp ved å drive i Elverum. Det oppleves som at det er fokus på lokale virksomheter. Det har kanskje gjort det litt lettere å lykkes – når man vet at noen tror på deg og vil støtte deg. Det skjer ikke overalt, sier Kristin.

 – I en digital tidsalder som vi tross alt befinner oss i, når vi lett våre kunder og markeder. Driftskostnadene her på Elverum er jo også betraktelig lavere enn de fleste andre steder, noe som gir oss større handlingsrom i vårt ønske om videre utvikling og vekst, sier Kristin.

«Skogshovedstaden»

En annen som både bor og jobber i Elverum er Per Kveseth, daglig leder i Nortømmer. Nortømmer er datterselskapet til Skogeierforeningen Norskog. De driver med skogsdrift, planting, skogkultur og tømmeromsetning. De kjøper tømmer over hele landet, og har betydelig logistikkaktivitet både til lokal, norsk og utenlandsk industri. Elverum er skoghovedstaden, og for snart ti år siden valgte de å flytte sitt hovedkontor fra Oslo. For Nortømmer sin del var det mer naturlig som bedrift å være i Elverum, som ligger i hjertet av skognorge.

– Det er her mange av de store aktørene er, sier Per.

Han trekker også frem det positive med at kommunen satser på næringslivet og familiene som bor der.

– Barnehage- og skoletilbudet oppleves som godt, og bør være positivt for vekst i kommunen. Også har Elverum et rikt idretts-og kulturliv, og det er klart at det smitter over på lysten til å etableres seg i Elverum.

Elverum Vekst skal gjennom aktiv utvikling av næringslivs- og bolig tomter bidrar til økt attraktivitet i Elverum.

En industriarbeidsplass som lever i beste velgående

Daglig leder i Uno Marine, Stein Åge Sund, var med å starte opp i Elverum og har vært daglig leder i 25 år. Uno Marine bygger og monterer fritids- og luksusbåter, og båter til forsvaret og politiet – og produserer de fleste modellene for Goldfish.

– Vi driver med store båter på 30-50 fot hvor 70 prosent blir eksportert ut. For Stein Åge er det naturlig å drive på helst der man bor og holder til. Elverum har gode muligheter for produksjon og transport, noe som gjorde det ekstra attraktivt å starte opp der.

– Alle som jobber hos oss bor i nærheten. Og med den positive utviklingen vi ser med infrastrukturen her, så har vi masse potensiale i Elverum. Det er en industriarbeidsplass som lever i beste velgående og ser fremover, sier Stein Åge.

Plass hos oss

I Elverum er det plass til flere.

– Vi bygger nå ut en helt ny bydel, som er sentrumsnært, tett på naturen og med helt ny skole og barnehage. Det er også ledige næringsarealer og lokaler i Elverum. Den som vil har store muligheter til å lykkes i Elverum, sier daglig leder Odd- Erling Lange i Elverum Vekst.

Hvorfor Elverum?

1. God og stabil arbeidskraft

2. Infrastruktur midt i alt – kort til det meste

3. Urbant nok med gode oppvekstvilkår

4. Godt lokalt støtteapparat

Ønsker du å etablere bedrift i Elverum?
Kontakt oss i Elverum Vekst.

Tekst Martine Kolstad

Next article