Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Store muligheter for den nye superregionen Innlandet
næringsliv

Store muligheter for den nye superregionen Innlandet

Gris
Gris
Foto: Getty Images

Innlandet er navnet på området som dekkes av fylkene Hedmark og Oppland, med Gjøvik, Lillehammer og Hamar som de største byene. Men hvilket samfunnsansvar skal tas, og hvilke muligheter ligger i framtiden?

Som en del av regionreformen ble det i 2017 foreslått at Hedmark og Oppland skulle slå seg sammen til ett fylke og få navnet Innlandet. Jon Kristiansen er regiondirektør i NHO, Næringslivets Hovedorganisasjon – den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge, som har visjonen: «Styrker næringslivet, former fremtiden.» Han forteller om hva det betyr å være med på å skape et bedre Norge:

– Hovedoppgaven for oss er å gå på jobb for bedriftene, og den viktigste jobben vi gjør er å sikre gode rammebetingelser, slik at det kan skapes verdier og flere arbeidsplasser. Bedriftene våre er med på å skape liv i by og bygd i hele Norge, sier Kristiansen.

25.000 nye arbeidsplasser de neste 30 årene

Det økonomiske handlingsrommet for staten Norge blir mindre. Olje- og gassinntekter går ned, og vi blir flere eldre. Når det gjelder klimautfordringer og Norges bidrag til å løse dette, må vi se viktigheten av at bedrifter kan, og vil bidra til å løse oppgavene.

– Eldrebølgen preger hele samfunnet, og skal vi opprettholde velferdssamfunnet må vi skape flere jobber. Det er i dag tre arbeidsplasser bak hver pensjonist, og ganske snart vil det være to. Vi trenger én million jobber de neste 30 årene, og to tredjedeler av dette i privat næringsliv. Dette betyr minst 25.000 nye arbeidsplasser i Innlandet.

Kristiansen mener Innlandet har et godt utgangspunkt med grønne naturressurser, og et næringsliv som går veldig bra og vil bidra til å løse våre utfordringer i framtiden. Det er en god stemning.

– 90 prosent av bedriftene våre sier at markedssituasjonen er tilfredsstillende, og kommunene gjør det stadig bedre. 80 prosent av bedriftene i Innlandet sier at det kommer til å gå like bra eller bedre, og i Kommune-NM rykket vi ni plasser frem i gjennomsnitt de siste fem årene. Vi har også landets laveste arbeidsløshet. Når det gjelder verdens klimautfordringer og Norges bidrag til å løse dette, så har vi bedrifter som kan og vil, forteller Kristiansen.

Jon Kristiansen, regiondirektør i NHO. Foto: NHO

Mye å by på

20 prosent av jordbruksarealet, og 40 prosent av avviklet skog i Norge er fra Innlandet, og Kristiansen mener vi kunne utnyttet skogen mye bedre og avviklet enda mer.

– Det handler om å skape verdier av det som gror. Vi sender 40 prosent av skogen vår til Sverige, samtidig som Norge har trebyggeri i verdensklasse. Videre så kan alt vi lager av olje, lages av skog. Og det er i dag muligheter til å lage dyr- og fiskefôr av skogen.

– Når det gjelder mat, så har dyrene våre blitt forvaltet på en god måte i alle år, så vi har friske og produktive dyr med god helse. Ikke uten grunn at hver femte gris i verden har gener fra Norsvin og Norge.

Det handler om å ha et godt liv

Innlandet har verdensledende kompetansemiljøer i stor skala innen vareproduksjon, med Raufoss i spissen. Men også Kongsvinger-, Hadeland- og Gjøvikregionen har satt Innlandet på kartet innen internasjonale industrielle virksomheter. I tillegg har regionen en over 100 år gammel tradisjon innenfor turisme, og er et yndet ferie- og rekreasjonssted. Kristiansen forklarer at dette gjør Innlandet tiltrekkende på flere måter.

– Det bygges stort på samferdselssiden, og mobiliteten mot Oslo og internt i regionen begynner virkelig å bli god. Slik blir det enklere å komme seg til jobb, til fjells og for varene å komme til markedene. Når det gjelder arbeidsplasser, så etterspør mange av våre bedrifter kompetanse, så det er gode muligheter for spennende og flotte jobber på alle nivåer. Det jobbes også målbevisst med å få gode tilbud der folk bor. Det handler om å ha et godt liv og å få utfolde deg.

– Hva skyldes den store veksten på innlandet?

– Vi har svært viktige og fornybare naturressurser i det som gror, og det handler om at vi virkelig begynner å bli gode på automatisert vareproduksjon; framtidens industri finner du i Innlandet. Og vi er det gode vertskap når du skal nyte fridagene dine. Hjertelig vælkømmin til øss, avslutter Jon Kristiansen med et smil.

Av Cathrine Naglestad

Next article