Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Skaper et kraftsentrum for e-sport
Sponset

I Lillehammerregionen arbeider det offentlige, private aktører, Cyberforsvaret og Norsk e-sportforbund sammen for å skape Norges fremste e-sportmiljø.

– E-sport er noe vi har vært interessert i og fulgt med på fra sidelinjen i lengre tid. I 2018 ble Telenorligaen arrangert her, og erfaringene derfra er gode. E-sport er et spennende satsingsområde siden det er den hurtigst voksende industrien på verdensbasis. Selv om Norge i mange sammenhenger ligger langt fremme teknologisk, er vi litt underutviklet på dette feltet, og vi mener det finnes mange store muligheter for næringsutvikling knyttet til e-sportindustrien, sier Eirik Haagensen, som er næringssjef i Lillehammerregionen.

Cyberforsvaret og Norges e-sportforbund

Da Norges e-sportforbund skulle finne et sted å etablere seg, kom de i kontakt med aktører i Lillehammerregionen. På bakgrunn av det positive engasjementet både fra næringslivet og det offentlige falt valget for etableringen på Lillehammer. Forbundet har også inngått et samarbeid med Cyberforsvaret som ser på e-sport-miljøet som en særdeles viktig arena for rektruttering.

– Det er første gang i historien at Cyberforsvaret har inngått en slik avtale. De ser på unge mennesker med erfaring fra e-sport og gaming som interessante ressurser for sin egen virksomhet. Det samme gjelder også for de delene av næringslivet som har fått øynene opp for dette. De har forstått at det finnes mange attraktive ressurser og mye kompetanse de kan dra nytte av fra e-sportmiljøet, fortsetter Haagensen.

Store muligheter

Haagensen peker på at det særlig er fire aspekter som gjør e-sport så interessant. Kompetanse og rekruttering er allerede nevnt. Arrangementssiden, businessmulighetene og det sosiale aspektet er også viktig:

– Lillehammerregionen har et navn som er godt kjent over hele verden, og har alle fasiliteter som trengs for å gjennomføre store internasjonale e-sportarrangementer. E-sport innebærer også store forretningsmuligheter som kan gi økonomisk vekst og nye arbeidsplasser. Og ikke minst er e-sport og gaming utrolig viktig og populært for barn, ungdom og kanskje særlig for unge voksne, forklarer han.

E-sportsenteret i Hafjell

Hafjell Arena er navnet på et stort permanent e-sportsenter som er under planlegging i Hafjell. Selve e-sportsenteret blir på cirka 1.300 kvadratmeter, og i tillegg skal arenaen inneholde fasiliteter for næring og idrett. I tilknytning til selve senteret skal det også bygges en stor hall på rundt 10.000 kvadratmeter som også skal benyttes som arena for store e-sport-arrangement. Bak Hafjell Arena står private eiere og lokale investorer. En av medeierne er Thor Bjarne Aarstad.

– Prosjektet har kommet langt. Vi er i sluttfasen med arbeidet mot kommunen for å få en sentralt plassert tomt i gangavstand til de øvrige aktivitetstilbudene og overnattingsstedene i Hafjell. Politikerne i kommunestyret er positive, så nå gjenstår det egentlig bare politisk godkjenning, forklarer han.

En arena for alle e-sportutøvere og profesjonelle lag

Hafjell er perfekt lokalisering for et e-sportsenter. Reiseveien fra Oslo er kort, og det er togforbindelse helt frem. Hafjell har dessuten alt som trengs av overnattingskapasitet, og mulighetene til å gjøre andre aktiviteter enn e-sport er også store i dette området.

– Senteret bygges for e-sportutøvere og profesjonelle lag som trenger et treningssted. Siden mange av e-sportutøverne ikke er så glade i å trene sammen med mange andre i store haller, lager vi nærmest loungelignende lokaler som er bedre tilpasset mindre team, men også større rom der flere kan sitte sammen. Vi skal være en profesjonell tilrettelegger for denne virksomheten. Det betyr blant annet at utstyret vi tilbyr å spille på må være cutting edge for at tilbudet i det hele tatt skal være interessant, fortsetter Aarstad.

E-sport har blitt en toppidrett, og sannsynligvis også rukket å bli verdens største idrettsaktivitet. Derfor har interessentene også konsultert Norges E-sportforbund som har gitt mange gode innspill til hvordan senteret best kan utformes.

Ta gaming på alvor

Johanna Cederstrøm er en av ildsjelene for gaming og e-sport i Lillehammerregionen. Hun har blant annet bakgrunn som ungdomskonsulent på Ungdomskulturhuset Plan B på Lillehammer og administrator for Norges E-sportforbund. Hun leder kvinnesatsningen Asteria Ignite, som skal fremme og profesjonalisere kvinner i e-sport, i tillegg til at hun jobber på konsulentbasis mot flere større norske selskap som driver i samme bransje. I rollen som konsulent arbeider hun mest med å utvikle den bakenforliggende teknologien som gjør e-sport mulig.

– Gaming er faktisk den største fritidsinteressen vi har i dag, men har vært superstigmatisert i nesten alle år. Det er alt for få «voksne» som har forstått hvor viktig gaming egentlig er, blant annet som et relasjonsbyggende verktøy. Bare det å sitte sammen med ungdommene og se hva de driver med er kjempeviktig, sier hun.

Etterspurt kompetanse

Johanna er glad for at trenden er i ferd med å snu. Hun påpeker at skolene begynner å tilby fag innen gaming og e-sport, og at blant annet Forsvaret og NAV går foran og rekrutterer de som har denne bakgrunnen.

– I dag driver jeg selv med rekruttering og leter etter folk jeg kan sette inn i forskjellige prosjekter. Blant annet har jeg rekruttert unge gutter og jenter, som kanskje ikke har så mye utdannelse, men har masse kunnskap om for eksempel servere, formater og koding. Mange av dem har tenkt at denne kunnskapen, som de har opparbeidet seg fra gaming, ikke var noe samfunnet brydde seg om og som ikke var viktig, men tvert imot har de en utrolig interessant bakgrunn og en svært etterspurt kompetanse i mange jobber, tilføyer hun. Og når det gjelder e-sport satsningen i regionen sier hun:

– I Norge ligger vi foreløpig skikkelig etter i utviklingen, men min erfaring er at når vi nordmenn først bestemmer oss for å gjøre noe, så gjør vi det bra. Derfor har jeg stor tro på at Norge kan gjøre store ting innen e-sport i framtiden. Dessuten har jo Lillehammer så mye potensiale, for det er jo selveste arrangementsbyen, smiler hun.

Tekst: Tom Backe

Next article