Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Samles om muligheter i hele fylket
Vekst i Innlandet

Samles om muligheter i hele fylket

Agenda Innlandet er basert på et unikt samarbeid mellom fire viktige parter i utviklingen av Innlandet. Foto: Agenda Innlandet

Agenda Innlandet er Innlandets viktigste møteplass. 12. august arrangeres årets konferanse på nett, og gjennom åtte regionale lunsjmøter. Tre statsministerkandidater, regionale ledere og lokalt næringsliv og politikere forteller om sine ambisjoner for Innlandet.

Vi vil samle hele Innlandet om felles mål, løfte frem mulighetene og vise hva vi kan. Og vi vil formidle fakta og forutsetninger som skal skape ny vekst i Innlandet. Dette er i korte trekk Agenda Innlandet.

2020: Suksess på første forsøk

I januar 2020 markerte Agenda Innlandet-konferansen på Hamar startskuddet for Innlandet, med en fantastisk stemning, gode innlegg og innledere fra hele fylket. Gjennom en tettpakket dag hørte vi statsministeren, fylkesordføreren og fylkesmannen, NHO-sjefen og LO-lederen i spissen for en rekke gode innlegg.

2021: Regionalt samarbeid i hele fylket

Årets konferanse blir annerledes; dels digital og dels regional. Gjennom de åtte regionale arrangementene vil vi sette flere lokale saker på dagsorden. Dette er gjort mulig gjennom et samarbeid med regionale utviklingsaktører i hele Innlandet. På de regionale arrangementene vises sendingen på storskjerm, og følges opp med panelsamtaler og diskusjoner om viktige lokale temaer; mulighetene i regionene og rammene som må på plass for at både næringsliv og offentlig sektor skal lykkes. Digitalt kan alle følge et tettpakket program gjennom halvannen time på nett.

2022: Ny årskonferanse på Lillehammer

Det jobbes også godt mot neste konferanse, som planlegges 25. januar 2022. Da blir det Lillehammer arena, og på programmet står representanter fra hele Innlandet, fra næringsliv, politikk, akademia og forvaltning. Til Lillehammer vil både statsministeren, NHOs administrerende direktør og LO-lederen stille til nytt toppmøte i Innlandet, og både reiseliv, kultur, industri og bioøkonomi vil bli viet god oppmerksomhet.

Samarbeid og deling av kunnskap

Samarbeidet som skjer i bedriftene hver dag noe av det aller viktigste vi har. Med digitalisering, polarisering og stor usikkerhet er samarbeid om gode lokale løsninger viktig. Det gir grunnlag for nødvendig omstilling, og skaper verdier og arbeidsplasser. Møteplasser mellom politikere, forvaltning, næringsliv og akademia er viktig. Og i Innlandet bør vi bli flinkere til å utveksle felles erfaringer og dele kunnskap. Derfor er samarbeid og deling av kunnskap av stor betydning for Agenda Innlandet.

Det norske samarbeidet i arbeidslivet er unikt i internasjonal sammenheng. For å utvikle et slik samarbeid er også møteplasser mellom politikere, forvaltning, næringsliv og akademia viktig. Agenda Innlandet er basert på et unikt samarbeid mellom fire viktige parter i utviklingen av Innlandet. NHO, LO, Innlandet fylkeskommune og Sparebank1 Østlandet er alle viktige aktører i utviklingen av Innlandet og som har samlet seg for å realisere en felles ambisjon om å løfte frem mulighetene og skape vekst i Innlandet.

Tekst: Agenda Innlandet

Next article