Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Nye Veier åpner nye 18 km trafikksikker hovedvei: – Ny E6 vil redde liv
Sponset

Per Harry Stensli er avdelingsleder beredskap i Hedmarken brannvesen. Sammen med kollegene på Hamar brannstasjon er det blitt mange utrykninger til alvorlige ulykker på E6 langs Mjøsa gjennom årene. – Ny E6 vil redde liv, ingen tvil om det, sier Stensli og kollegene på Hamar brannstasjon.

Stensli trekker også frem at responstiden med ny E6 går betydelig ned.

– Når regulære ulykker, brann og andre hendelser inntreffer, så teller hvert sekund. Nå får vi betydelig tidsbesparelse i utrykningstid, sier beredskapsleder Stensli.

Bygget på rekordtid

8. oktober 2019 åpnet daværende samferdselsminister Jon Georg Dale de tolv første kilometerne med ny, trafikksikker firefelts motorvei av Nye Veiers E6-prosjekt i Innlandet. Strekningen Kolomoen – Kåterud ble ferdigstilt i imponerende tempo; strekningen fra Kolomoen til Kåterud rett sør for Hamar ble utbygd til motorvei i løpet av to år. 1. juli var det duket for enda en delåpning, da den 18 kilometer lange strekningen fra Kåterud til Brumunddal åpnet offisielt. Allerede to uker før åpning satte Nye Veier trafikk på strekningen.

Øyvind Moshagen

Øyvind Moshagen

Utbyggingsdirektør

– For oss i Nye Veier er det svært viktig å kunne gi brukerne og trafikantene ny vei så fort som mulig, og derfor setter vi alltid trafikk på ferdig vei når det passer entreprenørdriften optimalt. Vi venter ikke til en veiåpning med å skilte 110 km/t og sette på trafikken, sier utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen.

Allerede i desember er tolv kilometer fra Brumunddal frem til Moelv ferdigstilt. Da er utbyggingen på til sammen 43 kilometer med ny, trafikksikker, firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t komplett.

Det er aldri før i Norge vært finansiert og realisert et firefelts motorveiprosjekt så raskt som man gjør nå på E6 Kolomoen-Moelv. Foto: Nye Veier

– Det er aldri før i Norge vært finansiert og bygget et firefelts motorveiprosjekt så raskt som vi gjør på E6 Kolomoen-Moelv. Vi bygger 43 kilometer motorvei med fartsgrense 110 km/t, elleve toplanskryss og hele 25 kilometer med andre fylkesveier, gang- og sykkelveier, og ny firefelts riksvei 25 inn mot Hamar på 41 måneder. Nye Veier er stolt over å ha løst dette gigaprosjektet med en kontraktsverdi nær ti milliarder kroner så raskt for samfunnet, sier utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen.

Responstid som ambulansehelikopter

Lars Ånberg er regionleder for ambulansetjenesten Midt-Hedmark tilhørende Sykehuset Innlandet HF med base på Hamar.

– For ambulansetjenesten ser vi store positive synergier av ny hovedvei. I tillegg til at vi forventer betydelig reduksjon av alvorlige ulykker, så erfarer vi at veien gir betydelig reduksjon i utrykningstid. Vi når mye lenger på kortere tid. I tillegg gir en vei av slik kvalitet en høyere komfort, slik at vi kan jobbe effektivt med pasient selv i høye hastigheter. Veien er også viktig i henhold vår egen sikkerhet når vi må kjøre fort. Med den nye veien er det realistisk med transport til akuttmottaket Ullevål på under 60 minutter. Da går det raskere med ambulanse langs veien enn om helikopteret må rekvireres fra Ullevål og opp hit, illustrerer Lars Ånberg.

Fra venstre: Lars Ånberg (områdeleder), Terje Eidhammer (ambulansearbeider/sykepleier), Geir Kolås (ambulansearbeider), Silje Brandal Berget (ambulansearbeider) og Kristin Larsen (ambulanselærling).

Fremdrift:

  • Delåpning Kolomoen – Kåterud (12 km) 8. oktober 2019
  • Delåpning Kåterud – Brumunddal (18 km) 1. juli 2020
  • Åpning av hele strekningen (totalt 43 km) frem til Moelv i desember 2020

Om Kolomoen – Moelv:

– Totalt 43 km ny, trafikksikker vei
– Bygges som firefelts motorvei
– Fartsgrense 110 km/t
– 13.000–18.000 kjøretøy pr. døgn (ÅDT) – mest mellom Hamar og Brumunddal
– 11 toplankryss
– 14 bruer på selve motorveien
– 17 overgangsbruer
– 33 kulverter
– 80 konstruksjoner
– 1 tunnel
– 1000 meter med ny firefelts riksvei over Midtstranda
– 20 km med lokalvei
– 10 km gang/sykkelvei

Bidrar til vekst og utvikling i Innlandet

Nye Veier bygger tilsammen 86 kilometer firefelts, trafikksikker motorvei fra Kolomoen til Øyer. Hensikten med prosjektet er å sørge for økt trafikksikkerhet, bedre trafikkavvikling og stimulere til vekst og utvikling i Innlandet. Veiprosjektet knytter sammen innlandskommunene i Mjøsområdet med nesten 200.000 innbyggere.

– Nye E6 har flyttet Hamar på kartet, sier ordfører i Hamar, Einar Busterud, og fortsetter;

einar busterud

Einar Busterud

Ordfører i Hamar

Foto: Hamar kommune

– Med firefelts vei reiser vi trafikksikkert til Oslo på drøye timen, og når Gardermoen på tre kvarter. Sammen med dobbeltspor jernbane gjør det at Hamar og regionen blir en del av Stor-Oslo. Dette er det forskerne kaller regionforstørring, og den kommer vi til å få glede av både i form av nye innbyggere og økt næringsvekst.

Bygger elegant og funksjonelt

Ordfører synes også at veisystemet er spektakulært. Han trekker frem det nye Åkerkrysset som eksempel.

– Det nye veikrysset på Åker knytter E6 sammen med Riksveg 25 til Elverum og Sverige. Krysset er det mest trafikkerte mellom Gardermoen og Trondheim og vi diskuterte på jobben om vi skal kalle det ingeniørkunst eller bare kunst. Det har vært veldig komplisert å bygge, med mange veier inn og ut. Resultatet er likevel både elegant og funksjonelt, og som syklist er jeg spesielt glad for løsningen som er laget for gående og syklende. Dette kommer til å gi flere gående og syklende og færre biler fra nærområdet rundt Hamar.

Drivkraft i nærings- og samfunnsutviklingen

Ordfører i nabokommunen Ringsaker, Anita Ihle Steen, ser store ringvirkninger av ny, trafikksikker vei og transportåre.

anita ihle steen

Anita Ihle Steen

Ordfører i Ringsaker

Foto: Kristina Krogvold, Ringsaker kommune

– Ny firefelts E6 åpner opp Innlandet på en helt ny måte, og er en drivkraft i nærings- og samfunnsutviklingen. Sammen med utbyggingen av tospors jernbane, er dette den klart viktigste vekstimpulsen for Ringsaker og Innlandet. Vi ser daglig effekter både i form av næringsetableringer og økt bosetting. Reiseavstandene til Oslo og Gardermoen kortes kraftig ned, og vi får en helt annen posisjon både nasjonalt og internasjonalt. Reisetid og transportkostnader betyr mye for næringslivet, og vi får nå resultater av at vi har posisjonert oss med attraktive næringsarealer nært E6. E6-utbyggingen styrker det felles bo- og arbeidsmarkedet i Mjøsområdet, og gjør det attraktivt å bosette seg her og etablere arbeidsplasser her, sier ordfører Anita Ihle Steen.

Av Tom Backe

Next article