Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Nye muligheter i bredbåndsbransjen
Sponset

Eidsiva Bredbånd satser på innovasjon, teknisk kompetanse og ny teknologi.

En viktig forutsetning for at folk skal kunne bo og arbeide i Innlandet er tilgang til optimale bredbåndstjenester. Eidsiva Bredbånd på Lillehammer tar samfunnsoppdraget på alvor, og arbeider hver eneste dag for å gi stadig flere tilgang til fiberbredbånd i by og bygd. I takt med utbyggingen av fiberinfrastruktur satser selskapet også stort på utviklingen av nye produkter og tjenester. Strategien mot 2025 er å ta en ledende posisjon på digitale verdikjeder, og drive forretningsutvikling og innovasjon innenfor Tingenes Internett.

Mer enn bare fiberutbygging

Arne Johnny Forsberg har arbeidet i Eidsiva Bredbånd siden 2007, og kan fortelle om et selskap i rask utvikling, der mye har skjedd på få år.

– De første årene var vi nærmest en liten gründerbedrift der alle jobbet nesten døgnet rundt. Etter hvert har ting blitt mer profesjonalisert, og nå er vi nesten 150 ansatte og har over 60.000 kunder. I begynnelsen var fokuset på å løse samfunnsnyttige problemer og sørge for god fiberdekning. Nå er vi i en posisjon der vi kan løse kundenes praktiske problemer i hverdagen og dekke flere behov, sier Forsberg.

Forsberg er leder for vekst og innovasjon i Eidsiva Bredbånd, og har ansvar for prosjekter knyttet til bruk av ny teknologi og Tingenes Internett.

– Tingenes Internett handler i stor grad om infrastruktur, sammenstilling av data, presentasjon av data og å koble ting sammen. Vi har teknisk kompetanse og utviklere internt i selskapet, noe jeg ser på som en stor styrke. Samtidig skal vi ikke gjøre alt alene, og er rigget for å være gode på partnerskap med både lokale og nasjonale aktører, forklarer han.

Utforsker nye områder

Kollega Even Skoglund har også flere år bak seg i Eidsiva Bredbånd, og trekker frem arbeidsgiveren som en bedrift med rom for å prøve og feile.

– Jeg startet i Eidsiva Bredbånd i 2011 som systemutvikler. Selv om jeg jeg fremdeles jobber som utvikler har jeg vært innom utrolig mye forskjellig og deltatt i utallige prosjekter. Det har vært en voldsom utvikling i fagfeltet. Mange av prosjektene innebærer utvikling av nye løsninger basert på ny teknologi, noe som viser at Eidsiva Bredbånd er villige til å gjøre nye ting og utforske nye områder, sier Skoglund.

Han legger til at Eidsiva Bredbånd har satset mye på utvikling internt.

– Systemene vi bruker er skreddersydd for våre behov, og vi har et stort og godt utviklingsmiljø med egne utviklere. Her er det gode muligheter for å få faglige utfordringer, sier Skoglund.

Trivsel og fleksibilitet

Både ledere og ansatte i Eidsiva Bredbånd legger vekt på at alle skal trives og ha det bra på jobben, og selskapet praktiserer kulturbevisst ledelse.

– Et godt sosialt miljø er viktig. I tillegg gis hver enkelt medarbeider stor fleksibilitet. Du skal kunne jobbe med hvem du vil, når du vil og hvor du vil, sier Skoglund.

Da Norge stengte ned 12. mars på grunn av koronaviruset, kunne Eidsiva Bredbånd opprettholde normal drift takket være fokus på fleksibilitet og gode systemer.

– Når samfunnet stengte, var vi fortsatt operative. Alle, inkludert kundeservice, satt på hjemmekontor. Vi opplevde aldri nedetid, og det sier litt om vårt fokus på systemer. De siste årene har vi også fått på plass nye støttesystemer og digitale verktøy som gjør oss mer effektive i hverdagen. Det foregår kontinuerlig effektivisering og forbedring i Eidsiva Bredbånd, og vi gjør små hverdagsforbedringer hver eneste dag, sier Forsberg.

Rigget for framtiden

Eidsiva Bredbånd er en framtidsrettet bedrift som vektlegger kontinuerlige prosesser, digitalisering, automatisering og forenkling.

– Vi henger ikke igjen i gammel moro. Vi tenker minst tre-fem år fram i tid hver eneste dag, og har en eksisterende infrastruktur vi kan bygge videre på. Måten vi er rigget på i dag gir oss mulighet til å bygge nye løsninger og produkter for fremtiden. Dette kan vi gjøre i egne team med egne utviklere, sier Forsberg.

Bredbånd knytter mennesker, utvikling og næringsliv sammen, og Eidsiva Bredbånd vil fortsette å jobbe for full fiberdekning til alle i Innlandet. Samtidig går selskapet en spennende fremtid i møte, der teknisk kompetanse, innovasjon og moderne teknologi sitter i førersetet.

Av Cecilie Gregersen

Next article