Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Norwegian Snow How gjennom 100 år!
Sponset

Hva drømte grunnlegger, Even Øveraasen, om den gang han utviklet og produserte verdens første snøplog for montering på bil? Vi tror neppe han drømte om det han og hans bror Hans Øveraasen grunnla i 1908 i 2023 skulle kunne feire at det er 100 år siden bedriften utviklet og produserte verdens første snøplog. En utvikling som har vært selve grunnlaget for bedriften de siste 100 årene.

I mellomkrigsårene vokste bedriften raskt innenfor dette segmentet, og allerede den gangen ble bedriftens utvikling lagt merke til langt utenfor Norges grenser, og det gikk ikke mange år før plogene ble eksportert til Persia i øst og Amerika i vest.

Øveraasen har siden den gang vært Skandinavias ledende produsenter av snøryddingsutstyr. I dag finner man utstyr fra Øveraasen over hele verden, fra Australia «down under», Kina i øst, Nord-Amerika i vest, Antarktis i sør, til Grønland og Svalbard i nord.

Nå, 100 år etter at den første snøplogen ble produsert, har bedriften fortsatt en klar strategi: «Vi skal investere tid og ressurser på snøryddingsprodukter for veg i årene som kommer.»

Snart 100 år med snørydding

I dag, som den gang, foregår all utvikling og nykonstruksjon på Gjøvik. Selv om rydding av snø på veg er bedriftens hjørnesten, har bedriften også fått en sterk posisjon når det gjelder utvikling av snøryddingsutstyr til flyplasser verden over. Produktene fra Gjøvik rydder snø på rullebaner, takseveier og oppstillingsplasser for fly. For ikke å glemme jernbaneprodukter, ett lite, men svært viktig marked for Øveraasen.

– Selskapet, som ble etablert som motorfabrikk av min bestefar og hans bror i 1908, utviklet den første plogen i 1923, så nå feirer vi 100 års-jubileum!, forteller Thor Arve Øveraasen.

Foto: Øveraasen

– Nå er vi snaut hundre ansatte her, pluss et tysk datterselskap på 25, i tillegg til at 60-70 årsverk innen komponentproduksjon er satt bort, og vi budsjetterer med en omsetning på ca 450 millioner i år, fortetter han, og suppleres av sønnen Thor-Christian, ansvarlig for personal og kvalitetssystemer:

– Vi har en god organisasjon internt, med administrative støttefunksjoner, ingeniører, logistikk og ellers mange kompetente folk i produksjonen, som sveisere, platearbeidere, overflatebehandlere, elektrikere, CNC-operatører, industrimekanikere og montører. Målet er å ha lærlinger innen flere fag hvert år, med sikte på fagbrev og ansettelse, i tråd med behovene.

En Øveraasen-spesialist

– Vi vil gjerne beholde folkene våre over lang tid. Det er noe vi ønsker å legge til rette for, fortsetter han, før senior bryter inn:

– Vi ønsker å øke kompetansen blant våre medarbeidere, og drar i gang programmet «Øveraasen-spesialisten», som tilbys ansatte med fagbrev. Det er inndelt i moduler over opptil to år, og munner ut i en «Øveraasen-spesialist».

– Mye av dagens fagopplæring er kanskje litt for mye innrettet mot fremtidens digitale behov og dagens fagopplæring fort blir for snever for våre behov. Vi ser også at dagens behov ikke tillegges stor nok vekt, men så er det også der «Øveraasen-spesialisten» kommer inn, sier Thor-Christian, før far runder av:

– Så må vi ikke glemme FNs bærekraftmål. Vi har tatt tak i de områdene vi mener vi kan være med å gjøre en forskjell, og bærekraftstrategien en godt implementert i bedriftens strategiplan for årene som kommer.

– Vi skal etterlate oss et fotavtrykk vi kan være stolte av og bidra til at noen av FN’s bærekraftmål nås enten det er snakk om likestilling, god utdannelse eller klimatiltak, avslutter Øveraasen.

Kontakt oss

Ta kontakt dersom du lurer på noe eller bare ønsker å slå av en prat om snørydding.

Next article