Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Nå samles Norges fremste Cybermiljøer i en næringsklynge: CyberLand!
Sponset


Det er i Innlandet det skjer! Området har en rekke miljøer innen cybersikkerhet. Fagmiljøer i virksomheter, forskning og utdanningsinstitusjoner med spisskompetanse på digital sikkerhet.

Miljøene produserer nye kommersielle løsninger, bachelorer, mastergrader og forskning om cybersikkerhet på løpende bånd. Totalt er det ansatte fra 45 nasjoner med utdanning og erfaring på datasikkerhet i Norges sterkeste kunnskapsmiljøer som har en ting til felles: De opererer i og ut fra Innlandet. NTNU, Norwegian Cyber Range, Forsvarets Cybersikkerhet, Sikkerhetsfestivalen i Lillehammer, Telenor, BuyPass og en lang rekke andre Cybermiljøer er alle lokalisert i Innlandet.

– Tiden her er overmoden for å samle kompetansen i et enhetlig tilbud til næringsliv og virksomheter, sier klyngevarlig for CyberLand, Gunn Mari Sund Rusten. Hun er også daglig leder i Digital Innlandet, som er næringslivets digitale organisasjon med 60 medlemsbedrifter.

– Det er stor etterspørsel og mangel på ressurser innen cybersikkerhet i Norge, forteller hun.

Innlandet utdanner Cyber-Norge

To av tre norske studenter i cyber får sin utdannelse i Innlandet. En ressurs det er stor mangel på, og som er verdifull. Kombinert med forskning og de mange fagmiljøene, skapes det nå et unikt opplærings- og erfaringsutvekslingsmiljø for alle typer virksomheter. I CyberLand går næringslivet og det offentlige sammen om å støtte oppunder og utvikle cyber-aktørene regionalt og nasjonalt. CyberLand ble initiert av – og støttes fortsatt aktivt opp av – Innlandet fylkeskommune, Gjøvikregionen Utvikling og Lillehammerregionen Vekst. Cyberforsvaret og NTNU har deltatt som sentrale bidragsytere fra dag én.

Fra læring til næring

– Forskingen danner også grunnlaget for forretningsmodeller og muligheter i næringslivet, sier Hege Tokerud, som er CEO i AiBA.

– AiBA er basert på forskning fra NTNU, og utvikler løsninger for å trygge barn og unge på nett ved å avdekke potensielle overgrepssamtaler tidlig i spill og sosiale medier. CyberLand og samlingen av den tunge fagkompetansen som er i miljøet, gir oppstartsbedrifter tilgang på ressurser og et kvalitetsstempel som er nødvendig når bedriften skal tiltrekke seg kunder og investorer med globalt fotfeste. AiBA har pilot med både politiet og flere gamingselskaper som i størrelse ikke hadde vært mulig uten tilknytning til NTNU, som er en del av dette nettverket innen cybersecurity, sier hun.

Stort kompetansebehov

– Det er menneskene som er avgjørende for virksomheters cybersikkerhet. Det er hackere på utsiden av virksomheten som jobber kontinuerlig for å få tilgang og kontroll over virksomhetens data. Og det er teknologi og ansatte på innsiden som kan hindre uønskede tilganger til data. For å ivareta sikkerheten, trenger menneskene på innsiden opplæring. Og her kan CyberLand bidra med viktig erfaringsutveksling, kursing, opplæring og stimulering til miljøer som har behov for Cybersikkerhet. Det virksomheten trenger, er å identifisere hva som er viktig å beskytte, god infrastruktur og skape forståelse for trusselbildet. Og kontinuerlig oppgradere sin ansatte, avslutter Sund Rusten.

– Nå må offentlige aktører samhandle tett med nevnte nærings- og kompetanseaktører, og utvikle et mer CyberSmart samfunn. Innlandet har nå muligheten til gå foran og tilby lærere og elever skreddersydde opplæringspakker som bidrag til å forebygge misbruk av data og økt kunnskap om digital sikkerhet, sier cybersikkerhetsansvarlig, Tore Jan Killi i Gjøvikregionen Utvikling.

Tekst: Cyberland

Next article