Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Lykkes jobbskaperne, lykkes Innlandet
Vekst i Innlandet

Lykkes jobbskaperne, lykkes Innlandet

Jobbskaperne er nødt til å utvikle smarte og effektive løsninger for å konkurrere i toppen. Foto: Unsplash

I NHO Innlandet er våre viktigste oppgaver å synliggjøre bedriftene, skape stolthet og forståelse for hva bedriftene bidrar med til vår region, og å påvirke politiske beslutninger slik at bedriftene kan få best mulig rammebetingelser for å drive verdiskaping. Verdiskaping er jobbskaping. Dette er sentralt i en tid der Covid-19 har skapt uro og usikkerhet om fremtiden.

Jobb er den beste medisinen vi har mot utenforskap. Jobb gir inntekt og muligheter. Jobb gir skatteinntekter og finansierer velferd. Jobbskaping i privat sektor er en forutsetning for å komme oss ut av krisen og inn i en bærekraftig fremtid. Derfor må vi det neste tiåret skape om lag 20.000 arbeidsplasser i Innlandet.

Bygger kompetanse for fremtiden

Hva betyr det for Innlandet? Innlandet kan ikke være verdensmester på alle områder, men vi skal ligge i vinnerheatet der vi har våre konkurransefortrinn. Det betyr at vi må forsterke de allerede gode klyngene, kompetansemiljøene og bedriftene vi har, og satse for å bygge kompetanse for fremtiden sammen med våre ledende universitet og høyskoler. Vi må tørre å satse friskt innen bioøkonomi, og ivareta og utvikle Innlandets betydelige reiselivsnæring og spesialisere oss ytterligere innen avansert teknologi og industri slik som ledende klynger i mange år har gjort.

Må ligge i forkant

LO og NHO har også lagt fram en felles energi- og industripolitisk plattform. Denne er et felles svar på hvordan Norge skal få til en offensiv industrisatsing som skaper grønne arbeidsplasser og sikrer velferden. Her setter vi store industrielle ambisjoner. På tre områder har vi særlige fortrinn: naturressurser, teknologi og kompetanse. Dette har vi mange eksempler på med både bedrifter og klynger som leder an. Flere av de er store innenfor eksport, eksempelvis Benteler, Mapei og Curida for å nevne noen fra ulike deler av Innlandet.

Det går en linje fra Innlandet og ut i verden. Og tilbake. Fra utlandet til Innlandet. Fra de store utfordringene i verden – til løsningene her hjemme. Derfor tok vi med styret i NHO Innlandet til Brussel. Med fokus på hva som kommer – for å gi bedriftene forutsigbarhet. Og, med fokus på mulighetene for våre medlemsbedrifter til jobb- og grønn verdiskapning. Satsing på viktige EU-programmer innenfor forskning og utdanning er også sentralt for å utvikle nye løsninger. Dette betyr at bedriftene alltid må ligge i forkant. Jobbskaperne er nødt til å utvikle smarte og effektive løsninger for å konkurrere i toppen. Det trenger bedriftene gode rammebetingelser for å kunne gjøre. Samarbeid er nøkkelen. Lykkes jobbskaperne, lykkes hele Innlandet.

Av Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet

Next article