Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Lillehammer har et solid IKT-miljø som vokser
Sponset

Fra 2013 til 2019 økte antall ansatte som arbeider med IKT på Lillehammer med hele 46 prosent. IKT-næringen er veletablert og har gjort Lillehammer til et attraktivt sted å flytte til hvis du vil jobbe i denne næringen.

– IKT-næringen i Lillehammerregionen er betydelig, og har nå mer enn 1.200 ansatte. Halvparten i privat sektor, sier Eirik Haagensen som er næringssjef i Lillehammer-regionen.

Miljøet er stort, og her finner vi alt fra store bedrifter med mer enn hundre ansatte, til virksomheter der det bare jobber noen få.

– I tillegg har jo Cyberforsvaret lagt hovedkvarteret sitt hit. Så vi har et fagmiljø som representerer ekstremt mye kunnskap, fortsetter Haagensen.

Et viktig kompetansemiljø for hele Norge

Cyberforsvarets ledelse ligger på Jørstadmoen utenfor Lillehammer. På Jørstadmoen ligger også Cyberforsvarets våpenskole, med ansvar for kompetanse og utvikling; CIS-regimentet, med ansvar for understøttelse av Forsvarets operasjoner; og Cybersikkerhetssenteret som beskytter Forsvaret mot digitale trusler. Cyberingeniørskolen, som også ligger på Lillehammer, er en bachelorutdanning som leverer personell til Cyberforsvarets egen virksomhet og til andre deler av Forsvaret. På dette studiet tar de opp 40 studenter i året til utdanningen som går over tre år.

– Cyberingeniørskolen leverer sambandspersonell til Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret, i tillegg til Cyberforsvaret. Noen av studentene får også jobber i etterretningstjenesten.

– Våpenskolen, som også ligger på Jørstadmoen, ivaretar fagansvaret innenfor Cyberforsvarets fagmyndighetsområde. De utvikler konsepter for hvordan Forsvaret kan bruke IKT i virksomheten, for eksempel hvordan brigade Nord-Norge kan understøttes når de er i felt og trenger et velfungerende samband, forklarer Knut Helge Granhagen, kommunikasjonssjef i Cyberforsvaret.

knut helge granhagen

Knut Helge Granhagen

Kommunikasjonssjef i Cyberforsvaret

Foto: Cyberforsvaret

Cyberforsvarets virksomhet og operative erfaring er med på å styrke IKT-sektoren i Innlandet. Forsvarets tilstedeværelse gir også en rekke synergier mellom forsvarsvirksomheten og samfunnet rundt.

– Kompetansemiljøet hos oss er stort og det vi driver med er viktig for hele landet. Vi er nok også litt særegne i forsvarssammenheng, siden nesten halvparten av de som jobber hos oss er sivile. Deler av det vi driver med er hemmelig og veldig militærspesifikt, men allikevel er vi imøtekommende for tettere dialog med de andre i IKT-miljøet når vi har mulighet til det, tilføyer Granhagen.

Et godt og utviklende miljø

Ikomm er en betydelig IT-bedrift på Lillehammer. Selskapet ble stiftet i 2003 da kommunene Øyer, Gausdal og Lillehammer gikk sammen og dannet et interkommunalt selskap som skulle bidra til bedre og mer effektive IT-tjenester. I dag har Ikomm over 200 millioner i omsetning og nesten 100 ansatte.

– Ikomm er en solid bedrift som ønsker å ta vare på sine ansatte. Derfor bruker vi mye ressurser på tiltak som gjør at vi som jobber her kan utvikle oss, sier kommunikasjonssjef i Ikomm, Henning Owren.

– Det er mye mer enn lønn som er viktig i dagens arbeidsliv. Vi klarer ikke å konkurrere med de aller største på lønn, men er veldig opptatt av det sosiale og at folk skal trives hos oss. Derfor er alt det andre vi tilbyr, som arbeidsmiljø og mulighetene til videre- og etterutdanning, viktig og gjør at veldig mange velger å bli hos oss lenge, tilføyer han.

Gir folk en sjans

Mange av de som jobber hos Ikomm har kommet inn og fått prøve seg uten nødvendigvis å søke. De har isteden fått vise hva de kan. Gjennom et prosjekt som har fått navnet Ikomm Academy har bedriften satt dette i system:

henning owren

Henning Owren

Kommunikasjonssjef i Ikomm

Foto: Ikomm

– Gjennom et samarbeid med NAV fikk vi tak i en del personer som av ulike grunner har gått litt under radaren og kanskje ikke søker på den typen jobber som vi har. NAV saumfarte sin portefølje og fant frem til 15 personer som vi screenet. 15 ble etter hvert til fem som vi trodde på og som vi kurset i cirka ni måneder med godt resultat. Fordelen er at disse personene blir gitt en sjans, samtidig som vi får IT-utviklere som hele bransjen har behov for. Ikomm har alltid vært veldig flinke til å gi folk en sjans, og det gjør vi med slike prosjekter som dette, tilføyer Owren.

IKT-miljøene samarbeider på Lillehammer

Lillehammer IT er et nettverk bestående av IT-bedrifter i Lillehammer og omegn.

– Samarbeidet gjør at vi blir mer bevisste på hverandres eksistens. Vi har for eksempel leid inn et lite IT-firma som er spesialister på et spesielt fagfelt. De ble vi oppmerksomme på takket være Lillehammer IT. Et annet eksempel er karrieredagene på NTNU. Tidligere sto vi alene der på en liten stand, men gjennom dette samarbeidet går vi isteden sammen med flere andre og presenterer hele Lillehammer-miljøet på en gang. Da står vi sterkere, sier Owren.

Lillehammer har mange gode bokvaliteter, og med en infrastruktur som forbedres kontinuerlig blir reisetiden til Oslo, Gardermoen og til de andre mjøsbyene stadig kortere.

– Så det er mange grunner til å flytte hit. Lillehammer er dessuten liten nok til at vi kjenner alle aktørene samtidig som kompetansemiljøet er stort nok til at bedriftene kan vokse. Her er det forholdsvis lett å sette nye bedrifter i kontakt med eksisterende aktører. IKT-miljøet er veletablert med mange spennende bedrifter, så om du ikke skulle trives det første stedet, så har du mange alternativer her, avslutter næringssjef Haagensen.

Av Tom Backe

Next article