Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Klimagassutslippene i Innlandet skal reduseres med minst 50 prosent – Sweco er på ballen
Sponset

Innlandet skal, sammen med resten av Norge, kutte over 50 prosent av klimagassutslippene innen 2030. Ved at halvparten av utslippene kommer fra bygg- og anleggsbransjen, har Sweco Innlandet bestemt seg for å være en betydelig bidragsyter med å få redusert utslippet i sin sektor.

Hundre år gamle Sweco er ikke det samme gamle selskapet som ble stiftet i 1921. Det er kun målet med arbeidet som er det samme, nemlig å sikre at landets innbyggere har tilgang til rent drikkevann, strøm, trygg og effektiv infrastruktur, bærekraftige bygg og en fremtidsrettet industri.

Sweco er Europas ledende rådgivende arkitekt- og ingeniørselskap, med 2000 medarbeider i Norge der digitalisering, nyutvikling og bærekraft står sterkt.

Skal være en stor bidragsyter

– Vi ser den grønne omstillingen som bransjen vår skal gjennom som en stor mulighet, og vi skal ta denne muligheten, sier Asgeir Kvam, regionleder i Sweco Innlandet. Vi mener dette vil være en god mulighet for næringslivet i Innlandet som helhet å vokse på, og skille seg ut i Norge som den mest fremoverlente regionen som tar ansvar i klimasaken.

Innlandet skal nemlig kutte 55 prosent av sine utslipp innen 2030, og bygg står for omtrent halvparten av disse utslippene. Sweco sin viktigste oppgave er å gi råd til alle ledd i byggeprosessen i hvordan de kan tenke bærekraft. Alt fra å informere om ny teknologi og grønne krav til hvordan de kan tenke gjenbruk. Og de mener selv de er kompetent til å gi slike faglige råd ved at de via sine Europa-kontor er tett på fagmiljøer innenfor bærekraft i Europa, som er lenger framme enn Norge per nå.

– Vi er involvert i cirka 1000 prosjekter i Innlandet hvert år, og hvis vi kan få redusert noe klimagassutslipp i hvert prosjekt, så har vi gjort mye i sum, sier Asgeir.

– Vårt største bidrag i Innlandet blir derfor å vinne flest mulig jobber, slik at vi kan gi gode bærekraftige råd samtidig som vi sørger for at prosjektene er økonomisk lønnsomme for kunden.

En arbeidsplass for fremtiden

Skal Sweco lykkes med å fortsatt være et ledende rådgivende arkitekt- og ingeniørselskap, trenger de de beste folkene med på laget. Men det er rift om kompetent arbeidskraft, og flinke folk blir dratt i alle retninger, kan Asgeir fortelle.

– Vi bruker derfor alle muligheter vi får til å få folk som tenker som oss, til å flytte til Innlandet og begynne å jobbe hos Sweco, sier han.

Blant annet med å tilby en arbeidsplass som er fremoverlent når det kommer til nyutvikling av et moderne samfunn, og som gir de ansatte muligheten til personlig vekst. Noe Sivilingeniør Eirik Dobloug Haandlykken mener Sweco Innlandet bidrar sterkt til.

Eirik Dobloug Haandlykken

Sivilingeinør, Sweco

– Jeg startet i Sweco Innlandet som følge av det gode inntrykket jeg fikk gjennom sommeren jeg jobbet her. Det var et trivelig arbeidsmiljø, med hyggelige kollegaer og solid fagkompetanse. Hverdagen er variert og utfordrende. Jeg utvikler meg hver dag gjennom diskusjoner med engasjerte kollegaer i ulike prosjekter. Kort sagt en suveren arbeidsplass, svarer Eirik på spørsmål om hvorfor han valgte Sweco som arbeidsplass.

– Sweco Innlandet er representert i alle byene i Innlandet og vi har plass til mange dyktige medarbeidere som Eirik Dobloug Haandlykken, sier Kvam avslutningsvis.

Sweco er Europas største arkitekt- og ingeniørselskap. Våre rådgivertjenester spenner fra store vann- og energiprosjekter, til effektive og miljøvennlige transportløsninger og utviklingen av byer og grønne områder.

Sweco er spredt over hele Nord-Europa og har kontorer i 13 land.

I dag jobber det 18 000 eksperter i Sweco-konsernet, og sammen løser vi oppgaver i over 70 land.

Les mer på sweco.no.

Av Oddvar Meyer

Next article