Home » Vekst i Innlandet » Klar melding: Rett kreftene fremover!
Vekst i Innlandet

Klar melding: Rett kreftene fremover!

FOTO: MOMENT STUDIO

Innlandet må bidra til å løfte Norge. Da må vi holde sammen, ikke sløse med tid, krefter og penger på å sette opp igjen gamle grenser, sier NHO-sjefen i Innlandet, Jon Kristiansen.

– Etableringen av Innlandet ga oss en helt ny kraft og optimisme. Som i alle ekteskap er det ting å justere underveis, men ikke av en slik karakter at en bør bruke ressurser på skilsmisse. Tid og krefter må brukes på viktigere ting, som jobbskaping, sier Jon Kristiansen.

– Gjennom pandemien har det være avgjørende å ha en fylkeskommune med solide muskler til å støtte næringslivet, sier NHO-sjefen. Han peker på at det viktigste nå er utfordringene vi har foran oss i Innlandet.

– For bedriftene trenger vi å styrke innsatsen innen næringsutvikling, utdanning og kompetanse. Å bruke tid og penger på å organisere seg tilbake til fortiden er feil prioritering, sier Kristiansen.

Innlandet kan ta ledertrøya

– Flere av Innlandets kompetansemiljøer vil ha en viktig nasjonal rolle fremover, og Innlandet har mulighet til å ta ledertrøya i det grønne skiftet, sier Jon Kristiansen, som er opptatt av mulighetene dette gir til å skape vekst i Innlandet.

– Innlandet er svaret på mange av de utfordringene Norge står overfor. Og mulighetene for å ta en posisjon nasjonalt er større som Innlandet, understeker Kristiansen.

Viktig for velferdssamfunnet

– Vi kan øke produksjonen av norsk mat, Innlandets reiseliv har vekstmuligheter både i det norske og internasjonale markedet og Innlandet har industribedrifter som kan bidra til økt norsk eksport, sier Jon Kristiansen, som slår fast at Innlandets bidrag er viktig for å sikre det norske velferdssamfunnet.

Dyr deling

En oppdeling av Innlandet vil koste over hundre millioner, og også føre til større offentlige utgifter i årene som kommer.

– Vi får ikke tilbake Oppland og Hedmark slik de to fylkene var. Fylkenes oppgaver er endret, og enkelte kommuner er i andre fylker. En oppsplitting kan derfor gi oss to små fylker med varig svekket økonomi, advarer NHO-sjefen.

Felles agenda

– Vi har satt ambisiøse mål for Innlandet. Vi skal redde klimaet, skape jobber og sikre velferden – samtidig som vi skal håndtere en pandemi som har hatt store konsekvenser for mange. Det blir svært krevende å oppnå alt dette, men vi må og skal klare det. Da må vi forene alle gode krefter i Innlandet, sier Jon Kristiansen.

– I Innlandet er vi sterke sammen. Vi trenger en fylkeskommune som bruker all sin energi og innsats på utdanning og kompetanse, næringsutvikling og jobbskaping, oppgradering av fylkesveier, bredbånd og annen infrastruktur – ikke på et krevende skilsmisseoppgjør, avslutter en tydelig NHO-direktør.

Tekst: Agenda Innlandet

Neste artikkel